Pelastuslaitosten meetoo ja miehinen vapaus

Pelastuslaitoksilla vallitseva mieskulttuuri ei hämmästytä, vaan on ilmentymä siitä, miten seksuaalisuus on sukupuolittunut yhteiskunnassamme. Yhteiskuntamme seksuaalimoraali perustuu sukupuolittuneeseen käytäntöön, jossa seksuaalisuus on vapaata ja jopa tavoiteltavaa miehille, kun taas naisilta odotetaan seksuaalista pidättyvyyttä ja kontrollia. Pelastuslaitosten meetoo-kriisi on vain yksi ilmentymä tästä sukupuolittuneisuudesta.

Heteroseksuaalisuuden kontrolli toimii yhteiskunnassamme siten, että vain toista sukupuolta, eli naisia kontrolloidaan. Tämä riittää heteroseksuaalisuuden kontrolliin, sillä heteroseksiin vaaditaan aina kaksi osapuolta. Mies ja nainen. Kumpi sukupuoli tulee kontrollin kohteeksi, riippuu valta-asemasta, ja koska patriarkaatilla on valta, niin sukupuolisuuden kontrolli kohdistuu naisiin. Niinpä naisia vaaditaan pidättäytymään ei-rakkaudettomasta seksistä, kun taas miehiä eivät tällaiset rajoitukset koske. Siksi miehet yrittävät aktiivisesti saada mahdollisimman paljon seksiä ja miehet ovat aloitteellisia ja aktiivisia seksin saamisessa. Seksuaalisuus on miehille vapaata aluetta, jota todistaa myös se, että pelastuslaitoksilla on vapaasti katseltu pornoa hälytyksiä odotellessa. Kun miehiä eivät mitkään rajoitukset koske, niin naisilla sen sijaan on kontrolli koko ajan päällä. Jos naiset eivät alistuisi kontrolloitaviksi, vaan käyttäytyisivät yhtä vapaasti kuin miehet, niin seksiä harjoitettaisiin hillittömästi. Satunnaisia seksikumppaneita hankittaisiin vapaasti, ja ihmisten elinikäisten seksikumppanien määrä nousisi nykyisestä noin viidestätoista satoihin, tai jopa tuhansiin. Vallitsisi seksuaalianarkia, joka uhkaisi perinteisen parisuhteen ja perheen asemaa, sillä laajamittainen uskottomuus parisuhteissa johtaisi avioeroihin ja perheen merkityksen häviämiseen. Kun naiset rajoittavat seksuaalisuuttaan, niin perhe ja avioliitto säilyvät yhteiskunnan perusrakenteina ja pullantuoksuinen koti säilyy ihmisten ykkösvaihtoehtona.

Kun yhteiskunnassa on ollut alueita, kuten armeija tai palolaitos, jossa koostumus on ollut yksipuolisesti miehinen, niin näillä alueilla on vallinnut miehinen seksuaalimoraali, eli seksuaalisuus on ollut vapaata ja miesten aktiivisuuteen kannustavaa. Kun esimerkiksi seurakunnissa miehet ja naiset ovat molemmat läsnä tilaisuuksissa, niin niissä ei ole tullut esille miesten ja naisten erot seksuaalisuuden kontrollissa, vaan esimerkiksi aviollisen uskollisuuden vaatimukset ovat tulleet esille kumpaankin sukupuoleen kohdistuvina tasapuolisesti. Miesvaltaisissa yhteisöissä taas on vallinnut miesten vapautta ilmentävä kulttuuri. Kun sitten ensimmäiset naiset ovat astuneet näihin miehisen maailman linnakkeisiin, niin heidän kohtaamansa seksuaalimoraalinen maailma on hämmentävä. Yksittäisen naisen on vaikea kohdata se todellisuus, joka miehistä seksuaalimoraalia pitää hallussaan. Yksittäinen nainen ei ole voinut nopeasti muuttaa koko miehisen yhteisön perinteistä sisältöä. Sen sijaan yksittäiselle naiselle on vain paljastunut se raadollinen miesten seksuaalisuus, joka puhtaana tulee esille vain miehille kuuluvissa yhteisöissä. On kuin nainen pääsisi salaa kuuntelemaan, mitä miehet puhuvat keskenään suhteessa naisten iskemiseen ja aviovaimon pettämiseen.

Pelastuslaitosten meetoossa tulee esille se, miten erilaisia lopulta miehet ja naiset ovat suhteessa seksiin. Miten seksuaalisuus on miehille vapaata ja kuinka seksuaalisuuden kuri kohdistuu yksipuolisesti naisiin. Eikä tämä seksuaalimoraalin sukupuolittuneisuus ole katoamassa, vaan naiset ovat sisäistäneet seksuaalisen kontrollin kohdistamisen naisiin, niin, että jopa feministit puolustavat yhteiskunnassa sitä, että perinteinen siveän naisen naiskuva säilyy ainoana ihanteena seksuaalimoraalin alueella. Eikä muutosta ole luvassa, sillä vain toisen sukupuolen seksuaalisuuden kontrollointi on tehokas ja joustava tapa pitää yllä heteroseksuaalisuuden kontrollia yhteiskunnassa. Meidän vain tulisi avoimemmin tunnusta tämä jaottelu: seksi vapaata miehille, kielletty naisilta, sillä haluamme kuitenkin perheen ja avioliiton säilyvän miesten ja naisten suhteiden peruspilarina.

0

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu