Rydmanin synnit

Kun yhteiskunta kontrolloi heteroseksuaalisuutta, niin riittää, että kontrolli kohdistetaan vain toiseen sukupuoleen. Koska heteroseksiin tarvitaan aina kaksi sukupuolta, niin kohdistamalla kontrolli vain toiseen sukupuoleen saavutetaan täydellinen kontrolli. Meidän järjestelmässämme kontrolli kohdistuu naissukupuoleen, koska miehillä on enemmän valtaa patriarkaatin vuoksi, ja kontrollista hyötyvät enemmän naiset, kuin miehet.

Heteroseksuaalisuuden kontrollin keskeinen tavoite on pakottaa seksi parisuhteisiin, avioliittoihin ja avioliiton omaisiin rakkaussuhteisiin. Estettävänä on promiskuiteetti, vapaa ja satunnaisiin seksisuhteisiin perustuva seksuaalinen anarkia. Keskeinen tekijä tässä promiskuiteetin torjunnassa on naisten seksuaalisen aloitteellisuuden tukahduttaminen ja se periaate, että naiset suostuisivat seksiin vain parisuhteen kaltaisen suhteen kyseessä ollessa. Naisilla on siis passiivisen vartijan rooli, seksistä kieltäytyjän rooli, kun taas miehillä on roolina olla aktiivinen ja yrittää saada seksiä naisilta. Miesten seksuaaliseen aloitteellisuuteen ei kohdistu minkäänlaisia rajoituksia, vaan miesten oletetaan olevan aktiivisia seksin haluajia ja yrittävän erilaisin aloittein ja keinoin houkutella naisia seksiin.

Miehet ovat siis aktiivisia seksin yrittäjiä, kun taas naisten tehtävänä on kieltäytyä seksistä, ellei se liity parisuhteen aloittamiseen ja parisuhteen ylläpitämiseen. Miehet käyttävätkin seksuaalista aloitteellisuutta ahkerasti, ja heille seksin ehdottaminen tuntuu luontaiselta ja miehen rooliin kuuluvalta. Miesten aktiivisuudesta johtuen naisten osa tuntuu usein epämiellyttävältä. Miesten aloitteellisuus koetaan usein epämiellyttävänä, jopa ahdistavana. Kun miehelle yritys saada seksiä naiselta tuntuu riskialttiilta, ja voi johtua pettymykseen ja sitä kautta negatiivisiin tuntemuksiin, niin miesten tekemät aloitteet tuntuvat naisista epämiellyttäviltä ja kielteisiltä. Nyt meetoon myötä onkin alettu esittää vaatimuksia, joiden mukaan miehet eivät saisi olla aloitteellisia seksin suhteen, sillä aloitteellisuuden naisissa herättämät kielteiset tunteet koetaan normien vastaiseksi. Jos meetoon vaatimuksiin suostuttaisiin täysin, niin miesten ja naisten välisiä suhteita ei syntyisi riittävästi, ja miesten ja naisten intiimit kohtaamiset vähensivät ratkaisevasti. Jos meetoo toteutuisi täydellisesti, niin miehet olisivat niin herrasmiehiä, että eivät tekisi mitään aloitteita naisille, ja naiset joutuisivat elämään kuin eunukkien keskellä.

Miehet ja naiset ovat erilaisia ja miehet tulevat jatkossakin yrittämään saada seksiä naisilta. Vain toisen sukupuolen seksuaalisuuden kontrollointi on toimiva ratkaisu heteroseksuaalisuuden kontrolliin, eikä tähän eroon miesten ja naisten välillä ole näkyvissä muutoksia. Miesten syyllistämiseen seksuaalisesta aloitteellisuudesta ei pitäisi ryhtyä, vaan meidän tulisi ymmärtää sukupuolten välinen ero suhteessa seksuaaliseen aloitteellisuuteen, vaikka tämä ero ensinäkemältä tuntuisi epäoikeudenmukaiselta.

+9

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu