Suomen tulevaisuuden arvojohtaja: Mitä polkua Suomi jatkaa?

Qui tacet, consentire videtur (Se joka vaikenee, näyttää suostuvan)

Mitä perustuslaki sanoo presidentin juhallisesta vakuutuksesta?

Minä – –, jonka Suomen kansa on valinnut Suomen tasavallan presidentiksi, vakuutan, että minä presidentintoimessani vilpittömästi ja uskollisesti noudatan tasavallan valtiosääntöä ja lakeja sekä kaikin voimin edistän Suomen kansan menestystä.” [1]

Mitä sanoo tiede presidentin ominaisuuksista?

Analyysitulosten mukaan, presidentin johtamisominaisuudet, kuten visio, kommunikointitaidot, kyky hallinnollisten asioiden tehokas hoitaminen ja poliittinen valta ovat yhteydessä luottamukseen hallitukseen, kun taas rehellisyyden laatu ei ollut tilastollisesti merkitsevä. Lisäksi, tulokset osoittivat, että näkemystä pidettiin tärkeimpänä ominaisuutena.” (käännös) [2]

Toisen kierroksen äännestyksen jälkeen ratkeaa, että millaista visiota aletaan Suomessa presidentillisen kommunikaation kautta tuomaan meille ja mikä on arvopohja mihin suuntaan Suomen tulisi edistyä.

Mitä mieltä olette?

Lähteitä ja kirjallisuutta

[1] Perustuslaki (371/1999) 5 luvun 56 §:n. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731#a731-1999

[2] Nam, K., & Lee, S.-Y. (2021). Presidential Leadership Qualities and Their Influence on Trust in Government. Journal of Policy Studies, 36(3), 37–54. https://jps.scholasticahq.com/article/29049-presidential-leadership-qualities-and-their-influence-on-trust-in-government

Mikko Luomala
Liike Nyt Espoo

Olen kyberkriminologian väitöskirjatutkijana Vaasan yliopistolla. Suomen tulevaisuus on toimivien valintojen varassa!

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu