Yksityisen turvallisuusala puhuttaa

Tässä on nyt kaksi moraalipaniikkia aiheuttanutta tapausta tapahtunut yksityisellä turvallisuusalalla [1] (tapaus: AVARN), (tapaus: Iso Omena) [2].

Ne ovat molemmat erillisiä tapauksia ja niissä on omat punnittavat asiat, jotka punnitaan rikosoikeusjärjestelmässä. Itse annan myötätuntoni jokaisella, joka on kärsinyt ja menehtyneelle ihmiselle. Jokainen ihminen on tärkeä ja arvokas.

Se mikä itseäni huolettaa, on tämä poliittisten irtopisteiden keräily tässä moraalipaniikissa [3–4] sekä asian kommentointi ”minusta tuntuu” -periaatteelle [5–6]. Tilanteita on onneksi käynyt kommentoimassa yksityisen turvallisuusalan toimijat [7–8], [25] ja yksityisen turvallisuusalan tutkija [9].

Myös minua huolettaa tämä keskinäinen huutelu ja johtopäätöksiin meno, vaikka poliisitutkinta on vielä kesken eikä rikosoikeusjärjestelmässä ole vielä annettu tuomiota koskien Iso Omena tapausta.

Katsoin tätä keskustelua sosiaalisessa mediassa, lehdistön tekemiä julkaisuja ja erilaisia kannanottoja [10] ja arvioita tilanteesta ilman systemaattista tietoa ja jossittelua aiheesta [11], niin saa mielikuvan, että on jo annettu päätös, että oliko turvallisuusalan toimijoiden toiminta oikein vai väärin tai laillista tai laitonta Iso Omena tapauksessa, ilman että tuomiota on edes langetettu Suomen rikosoikeusjärjestelmässä.

”– Harrastan kamppailulajeja ja olen vetänyt naisten itsepuolustuskursseja. Siihen peilaten oli selvää, että tilanteessa voimankäyttö oli liiallista, nimettömänä pysyttelevä haastateltava kertoo.” [12]

” Hänen mukaansa eilisessä välikohtauksessa voimankäyttö oli selvästi liioiteltua, sillä kiinniotettu nainen ei ollut aggressiivinen vartijoita kohtaan.” [12]

” Silminnäkijän mukaan neljän vartijan toiminta oli tilanteeseen nähden ylimitoitettua.” [13]

Meillä on Suomessa kuitenkin Suomessa lähtökohtana noudattaa erilaisia oikeudellisia periaatteita. Yksi niistä on syyttömättömyysolettama [14].

” Syyttömyysolettama esitutkinnassa ja oikeudenkäynnin aikana on ollut esillä myös mediahuomiota saaneissa rikostapauksissa. Hyvään journalistiseen tapaan kuuluu syyttömyysolettama. Suomalaisten journalistin ohjeiden mukaan oikeudenkäynnin aikana ei pidä asiattomasti pyrkiä vaikuttamaan tuomioistuimen ratkaisuihin eikä ottaa ennakolta kantaa syyllisyyteen. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen mukaan syyttömyysolettamaa voi loukata viranomaisen menettely jo ennen esitutkinnan alkamista. Syyttömyysolettaman syntymiseksi riittää, että henkilöön kohdistuva rikosepäily tosiasiallisesti vaikuttaa henkilön asemaan. Esimerkiksi ulkomaalaista ei voida karkottaa Suomesta rikosepäilyn tai edes aloitetun esitutkinnan perusteella, vaan ainoastaan syyksilukevan tuomion perusteella.” [14]

Tässä pitää nyt antaa poliisille tutkintarauha ja odottaa oikeuslääketieteellistä ruumiin avauksen tuloksia sekä kerätä systemaattisesti kaikki tapahtumaketjua kuvaat kameratallenteet sekä todisteet, jotta voidaan päästä prosessissa eteenpäin. Kun halutaan oikeutta, niin annetaan rikosoikeusjärjestelmän hoitaa näiden tapauksien punnita?
Itse myös toivon, että ne ketkä esittävät väitteitä, että yksityisen turvallisuusalan ongelmat korjaantuvat koulutuksen lisäämiselle [3], [4], [24]. Niin varsinaisesti itse sitten kertoisivat omalle väitteellensä, että mitä pitää kouluttaa lisää [23]?

Yksityinen turvallisuusalan koulutuksen kehittämisestä on tehty tutkimus [15]:

” Eri koulutusten vaatimusten ja perusteiden ei todettu olevan tasapainossa. Korttikoulutusten ei todettu myöskään vastaavan käytännön tarpeita. Ongelmia yksityisen turvallisuusalan koulutusjärjestelmässä katsottiin myös aiheuttavan koulutuksen laadun vaihtelun eri oppilaitosasteilla, koulutusjärjestelmän sekavuus ja kansainvälisyyden huomioimisen vähäisyys koulutuksissa.” [15, s. 65]

” Haastateltavat katsoivat, että vartijan koulutusta tulisi kehittää, jotta se vastaisi paremmin työelämän tarpeita. Haastattelussa korostettiin eri työtehtävien erilaisia koulutustarpeita. Lisäksi katsottiin olevan kahdenlaisia vartijan työtehtäviä tekeviä henkilöitä. Toiset toimivat vartijoina osa-aikaisesti esimerkiksi opiskeluiden ohella ja
sitten on vartijoita, jotka tekevät töitä ammatikseen” [15, s. 66]

” Järjestyksenvalvojan koulutuksen ei katsottu vastaavan työelämän tarpeita. Haastateltavien mielestä koulutuksen tulisi tasoltaan vastata vähintään vartijan koulutusta, koska järjestyksenvalvojalla on laajemmat toimivaltuudet kuin vartijalla.” [15, s. 66]

” Turvallisuusalan ammatillista koulutusta arvosteltiin siitä, että se on hyvin vahvasti painottunut vartiointiin, joten se ei palvele koko yksityistä turvallisuusalaa. Tämän takia olisi tärkeää, että näyttötutkintojen perusteet ja koulutus vastaisivat työelämän tarpeita. Haastateltavien mukaan ammatillisen koulutuksen yhtenä keskeisenä ongelmana ovat opettajien taso sekä koulutuksen valvonnan rajalliset resurssit.” [15, s. 67]

Sitä on tutkittu, että yksityistä turvallisuusalaa on vaikea valvoa systemaattisesti jokaista yksityisen turvallisuusalan toimijaa [16, s. 33]. Alalle pitää saada toimiva itsesäätely ja sisäistä valvonnan roolia pitää korjata isoissa yksiköissä.

Joissakin firmoissa on toimiva valvonta. Näissä paikoissa asiakas antaa joka päivä palautetta työnantajalle mitä turvallisuusalan toimijat tekevät ja työnjohto on tietoinen kentällä tapahtuvista asioista, ja täten voidaan kriminologian tilannetorjunta ajattelun perusteella todeta [17–18], että kun säännöistä muistutetaan ja lähikontrolli toimii, niin puitteet tehdä rikollista vääryyttä ovat turvallisuusalan toimijana vähäiset.

Itse haluan kuitenkin painottaa, että ennen kuin yksityinen turvallisuusala painetaan ja häpäistään kaiken tämän jälkeen, niin suurin osa alalla toimijoista hoitaa työnsä kunnolla, kun vain 5 % tutkituista (N=539) olivat syytetyn asemassa rikosoikeusjärjestelmässä [19, s. 169].

Haluan perää kuuluttaa tiedottamisen faktapohjaa. Mediassa puhuttiin Ison Omenan tapauksessa vartijoista [20] ja nyt tiedotetaan, että olivatko kaikki varmasti vartijoita vai esim. poliisin ja rajavartijan avuksi asetettu järjestyksenvalvoja (1085/2015) 3 luvun 28 §:n [21].

”Myöskään sitä ei ole vahvistettu, ovatko kyseiset turva-alan henkilöt olleet vartijoita vai järjestyksenvalvojia. Poliisi on asiasta tiedottaessaan puhunut vartijoista.” [3]

Tällä on eroa, koska vartijalla lain (1085/2015) 2 luvun 15 §, 16 §, 17 § perusteella eri toimintaoikeudet ja järjestyksenvalvojalla lain (1085/2015) 3 luvun 26 §:n sekä järjestyksenvalvojalla, joka toimii kauppakeskuksessa lain (1085/2015) 3 luvun 28 §:n kohdan 4) tehtävässä, niin heillä erilaiset oikeudelliset toimintaoikeudet. Yksityisen turvallisuusalan toimijoiden oikeudellista toimintaoikeuksista on oma keskustelussa ja esim. miten muiden lakien hätävarjeluoikeutta (39/1889) 4 luvun 4 §, pakkotilaa (39/1889) 4 luvun 5 § tai yleistä kiinniotto-oikeutta (806/2011) 2 luku 2 § käytetään operatiivisissa tehtävissä. Lisätietoja yksityisen alan säätelystä käytännössä saa alan merkkiteoksesta ”Yksityisen turvallisuusalan lainsäädäntö käytännössä” [22].

Lopuksi haluan sanoa, että yhteiskunta ei selviä ilman yksityistä turvallisuusalaa ja yksityinen turvallisuusala on laajempi, kuin julkisissa tiloissa näkyvä vartiointi. Yksityisen sektorin mitätöinti kääntyy koko yhteiskuntaa vastaan, kun suomalaisessa yhteiskunnassa valtiolla [16, s. 48] ja kunnilla ei ole loputtomia resursseja järjestää kansalaisillensa turvallisuutta tai järjestää yrityksille turvallisuutta.

Vartijat ja järjestyksenvalvojat myös itse kokevat asiakkailtansa uhrikokemuksia [19, s. 165] ja ovat itse vaarassa kokea oikeudetonta henkistä ja fyysistä väkivaltaa työssänsä. Keskustelu on nyt liian yksisuuntaista kohdistuen yksityiseen turvallisuusalaan.

Mitä mieltä olette?

Mikko Luomala [26]

Lähteet
[1] J., Lapinkangas – E., Karvinen.: Järjestyksenvalvojakohu paisuu: kolme uutta kiinniottoa – epäillään myös huumerikoksista. https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/edc74487-6631-48d9-bb0b-3477883de5ed

[2] O., Karhu – E., Jämsén.: Tämä tiedetään nyt Ison Omenan tapauksesta, jossa nainen kuoli vartijoiden kiinnioton yhteydessä: https://yle.fi/a/74-20011829

[3] M., Harjumaa – Olli-Pekka., Toivainen – J., Mäntysalo – M. Paukkeri.: Sisäministeri Mikkonen on pyytänyt Poliisihallitukselta selvitystä turvallisuusalan valvonnasta: ”Alalla vakavia ongelmia”: https://yle.fi/a/74-20011894

[4] Marko-Oskari Lehtonen.: Ex-ministeri Aki Lindén politikoi Ison Omenan tapauksella – PS:n kollega hämmästelee: ”Kylmät väreet tulee”: https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/a506a926-e190-496a-9680-e4c523056e8c

[5] https://murha.info/rikosfoorumi/viewtopic.php?f=20&t=37368&sid=2e2b107368ead80d2b0bad44d83b56f4

[6] https://ylilauta.org/satunnainen/131186250

[7] J., Laukkanen.: Näin asiantuntijat arvioivat Ison Omenan kiinniotto­tilannetta: https://www.is.fi/kotimaa/art-2000009314027.html

[8] O., Karhu – M., Sandell.: Turvallisuusalan opettaja kommentoi Ison Omenan kuolintapausta: Kuvamateriaalin mukaan vartijat toimivat koulutuksen mukaisesti: https://yle.fi/a/74-20011841

[9] Veli-Pekka Lehtonen.: Asiantuntija kertoo, milloin voima­keinot ovat perusteltuja – video näyttää osan Ison Omenan tapahtumista: https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000009313580.html

[10] A., Vasankari.: Näkökulma: Näkökulma: ”Läpällä” vartijaksi toteuttamaan omaa väkivaltafantasiaa: ?https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/afabb961-6b0b-424b-9e2e-ffd7e7e8c236

[11] Veli-Pekka Lehtonen.: Professorit: Ison Omenan rikos­epäilyt voivat koventua tai niitä voi tulla lisää: https://www.hs.fi/politiikka/art-2000009313854.html

[12] H. Asplund – S. Laurila.: Voimankäyttö Isossa Omenassa eskaloitui hetkessä – nainen kuoli vartijoiden käsiin: ”Hän huusi apua, että päästäkää irti”: https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/voimankaytto-isossa-omenasa-eskaloitui-hetkessa-nainen-kuoli-vartijoiden-kasiin-han-huusi-apua-etta-paastakaa-irti/8607908#gs.m8ktmu

[13] K. Kähkönen.: Vartijat kävivät kiinni kauppakeskuksessa riehuneeseen henkilöön Espoossa: ”Hän huusi selkeästi, ettei saa happea” – kuoli elvytyksestä huolimatta: https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/vartijat-kavivat-kiinni-kauppakeskuksessa-riehuneeseen-henkiloon-espoossa-han-huusi-selkeasti-ettei-saa-happea-kuoli-elvytyksesta-huolimatta/8607676#gs.m8ibbx

[14] Ari-Matti Nuutila.: Oikeustiede: syyttömyysolettama rikosprosessioikeudessa: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:syytt%C3%B6myysolettama_rikosprosessioikeudessa/laajempi_kuvaus

[15] J. Paasonen – L. Paasonen.: TUTKIMUS YKSITYISEN TURVALLISUUSALAN KOULUTUSJÄRJESTELMÄSTÄ: https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016070613542

[16] T. Hautamäki.: Yksityisen turvallisuusalan valvonta. Väitöskirja. Vaasan yliopisto: https://www.uwasa.fi/sites/default/files/midgard/links/isbn_978-952-476-703-3.pdf

[17] A., Shariati – R., Guerette.: Situational Crime Prevention https://www.researchgate.net/publication/311251189_Situational_Crime_Prevention ja http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-44124-5_22

[18] J. Freilich – G. Newman.: Situational Crime Prevention: https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190264079.013.3

[19] J. Paasonen – M. Aaltonen.: Violent Victimization, Fear of Crime, and Experiences of Criminal Justice Processes Among Security Personnel in Finland: Evidence From Survey Data. Journal of Contemporary Criminal Justice. https://doi.org/10.1177/1043986219890207

[20] S. Mattila: Video näyttää, miten 4 vartijaa piti naista aloillaan Isossa Omenassa – tämä kuohuttavasta tapauksesta tiedetään: https://www.is.fi/kotimaa/art-2000009314360.html

[21] Finlex.: Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista (1085/2015): Järjestyksenvalvojan asettaminen poliisin tai rajavartiolaitoksen avuksi: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20151085#a1085-2015

[22] J. Paasonen – V. Ellonen.: Yksityisen turvallisuusalan lainsäädäntö käytännössä. ISBN 978-951-885-415-2. Tietosanoma Oy. https://www.finna.fi/Record/3amk.91391

[23] A., Keski-Heikkilä.: Kansanedustajat lisäisivät turvallisuus­alan koulutus­vaatimuksia. https://www.hs.fi/politiikka/art-2000009315233.html

[24] A., Keski-Heikkilä.: Li Andersson: Vartijan perus­koulutuksen 120 oppi­tuntia on liian vähän. https://www.hs.fi/politiikka/art-2000009318184.html

[25] A. Aaltio.: Tältä näyttää oikeaoppinen kiinniotto: Vartijat saattoivat laiminlyödä kirjaimellisesti elintärkeän seikan Ison Omenan tragediassa: https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/talta-nayttaa-oikeaoppinen-kiinniotto-vartijat-saattoivat-laiminlyoda-kirjaimellisesti-elintarkean-seikan-ison-omenan-tragediassa/8608700#gs.m8xp4v

[26] https://www.tek.fi/fi/vaaliehdokas/mikko-luomala?election=1151

Mikko Luomala
Liike Nyt Espoo

Olen kyberkriminologian väitöskirjatutkijana Vaasan yliopistolla. Suomen tulevaisuus on toimivien valintojen varassa! https://linktr.ee/mikkoluomala

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu