Onko työtapaturmilla ja sairaseläkkeillä yhteys viikkotyötuntimäärään?

Riskienhallinta on yritysmaailmasta tuttu käsite, joka pitää sisällään kartoituksen kaikkiin mahdollisiin riskeihin ja vahinkotilanteisiin, ja keinoja, miten estää tai rajata vahinkoa.

Myynnissä tämä tarkoittaa selkeää vastuualuejakoa, jonka yksityiskohdista vastaa lainsäädäntö virhevastuuta määriteltäessä.

Tuotannollisen työn osalta vastuualueeseen sisältyy työturvallisuus ja työvälineiden kunto, jota myös monin paikoin ohjaa työturvallisuuslaki ja lainsäädäntö.

Tuotannollisessa työssä toistuva tapaturmariskien kasvattaja on väsymys ja kiire, joka on seurausta riittämättömästä työtehtävien sekä työaikojen suunnittelusta. On sanomattakin selvää, että kasvavat riskit eivät ole kannattavaa liiketoimintaa, kun riittämätön henkilöstömäärä yhdistettynä kiireeseen kasvattaa ennemminkin sairaspäivälomia, kuin liiketalouden myönteistä tulosta.

Yhtälailla hoivatyössä nyt nähtävissä oleva henkilöstöpula – kohtaanto-ongelma yhdistettynä työttömiin hoitajiin on suora osoitus hoivatyössä tapahtuvassa epäonnistuneessa riskikartoituksessa, joka kostautuu – ei ainoastaan työvoimapulana, liiketalouden ja kansantalouden heikkona tuloksena-, vaan ennen kaikkea lisääntyneinä sairauspäivinä ja potilasturvallisuuden vaarantamisina.

Jo viidenkymmenen viikkotyötunnin ylitys tutkimusten mukaan kasvattaa terveysriskejä, joka kostautuu niin työnantajalle tuotantotappioina ja liiketalouden heikompana tuloksena kuin kansantaloudelle.

Meillä on siis yhtäällä tekijöistä pulaa ja toisaalla työaikojen sekä työlainsäädännön osalta ilmeisesti kirittävää, jotta kasvavat kustannukset kansantaloudelle ennenaikaisina sairaseläkkeinä voitaisiin minimoida ja ennaltaehkäistä.

Tämä tarkoittaa käytännössä puuttumista viikkotyötuntimäärään työlainsäädännössä, enimmäisylitöiden uudelleen määrittämiseen, sekä edelleen avointa keskustelua työaikalyhennösten käyttöönotosta: eli neljänkymmenen viikkotyötunnin mielekkyydestä ja kannattavuudesta liiketoiminnassa.

0
Mikko Marttila

Ilman vapautta ei ole vastuuta.

"Vapaus on vastuun perusta, itseohjautuvuuden lähtökohta, kestävän kehityksen kulminoituma."

Minä luulen tietäväni, siis ehkä olen, ehkä en...

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu