Uskottava osa yhteisöä – Miten ihminen ”näkee” itsensä ja toiset?

Ensisijainen aisti, josta ”uskonkirjatkin” käyttävät ilmausta: näkijä – ennustaja, osoittaa tärkeysjärjestystä havainnoinnissa, joka tapahtuu näkökyvyn – silmien – kautta. Eli, näkökyky on ihmiselle ensisijainen todistus havaittavasta todellisuudesta, mutta tukeeko uskonkirjat itsekään tätä yksiulotteista todellisuutta?

Suurimman osan ajasta yksilön tietoisuus omasta ulkonäöstä on tämän ”näkökyvyn” ulkopuolella, jolloin ainoa todellinen havainto minuuden muodosta on sisäinen tunne – liikuttaja -, joka määrittää olemassaolon kokemusta ja vaikutuskykyä ympäristöön.

Sisäinen kuva on varhaislapsuudessa syntynyt heijastus – vuorovaikutussuhde – hoivaajan ja hoivattavan välillä, joka määrittää omakuvan muotoutumista osaksi yhteisöä. Raamatussa on maininta ihmisestä, joka katsoo luonnollista kuvaansa peilistä – tai yhteisöstä? – joka heijastaa takaisin annettua muotoa, mutta jonka hän unohtaa välittömästi siirryttyään pois peilin edestä.

Yksilön käsitys muodosta käy siis ensisijaisesti vaikutusarvion kautta, joka on erityisen tärkeää ihmiselle osana merkityksellisyyden kokemusta, jolla määrittää kykyä saada aikaan vastetta, muutosta ja vaikutusta ympäristöön: hyväksytyksi tulemista.

Yhteiskunnassa on vakiintuneita käsityksiä ja odotuksia, jotka määrittävät yksilön asemaa osana yhteisöä. Nämä arvot luovat kohtaloita, joiden suuntaa on hyvin haastavaa kääntää: esimerkiksi kansakunnan johtaja, joka olisi vaikkapa vaikeavammainen ja liikuntarajoitteinen.

Tai miten olisi kansakunnan presidentti, joka on sokea?

Vakiintuneet ajatukset ovat mahdollisuuksien yhteiskunnan tukahduttajia, joissa häviäjinä ovat lopulta kaikki takertuessaan ajatustottumuksiin, joista tulee yhteiskunnan halvauttaja – liikuntarajoite, joka estää aistikokemusten vuoksi yhteiskuntaa kehittymästä yli tämän näkörajoitteen.

Ainoa sokea olet sinä itse.

 

0
Mikko Marttila

Ilman vapautta ei ole vastuuta.

"Vapaus on vastuun perusta, itseohjautuvuuden lähtökohta, kestävän kehityksen kulminoituma."

Minä luulen tietäväni, siis ehkä olen, ehkä en...

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu