5G-teknologian esittely – ympäristö- ja terveysriskit

Esittelen tässä kirjoituksessa ensiksi 5G:n teknologian. Teen sen Insinöörien Maailmanjärjestön, IEEE:n 5G-tiedotusvideon pohjalta:

Video: 5G teknologian pääkohdat.

200 tutkijaa ovat jo varoittaneet 5G:n terveysriskeistä (5G Appeal).


Päivitetty 16.1.2022: Käyn seuraavassa systemaattisesti läpi terveys- ja ympäristöriskit kunkin IEEE:n videolla mainitun 5G:n erityisalueen osalta
.

1. MILLIMETRIAALLOT (MILLIMETER WAVES)

5G-mainokset lupaavat: ”100-kertaa 4G:tä suurempi nopeus ja olematon viive”.

Tämä lupaus todentuu vasta käytettäessä korkeampia, useamman kymmenen gigahertsin taajuuksia. Tällöin ollaan jo (lähes) millimetriaaltoalueella. Ja mitä korkeampi taajuus, sitä lyhyempi aallonpituus.

Tämä 5G:n lyhyt aallonpituus on mahdollisesti hyvinkin ongelmallinen hyönteisten, sis. mehiläisten osalta lähellä Suomessa sallittua 5G-taajuutta, nimittäin 28 GHz:ä.

Kuva millimetriaaltojen gigahertsitaajuisen säteilyna absorptiosta mehiläiseen)

Kuva 1. Radiotaajuisen säteilyn absorptio mehiläiseen taajuuden mukaan. Huomio vahva absorptio lähellä millimetriaaltoaluetta, jo 6 GHzista alkaen, kun vahvin absorptio on lähellä 24 GHz. Thielens et al. (2018)

Lainaus tutkimuspaperista Thielens et al. (2018):

All insects showed a general increase in absorbed RF power at and above 6 GHz, in comparison to the absorbed RF power below 6 GHz. Our simulations showed that a shift of 10% of the incident power density to frequencies above 6 GHz would lead to an increase in absorbed power between 3–370%.
…This could lead to changes in insect behaviour, physiology, and morphology over time due to an increase in body temperatures, from dielectric heating.

Tämä kommentti korkeiden GHz-taajuuksien haitallisuudesta ja säteilyn erittäin suuresta absorptiosta hyönteisiin ei ole ainoa laatuaan, jo aikaisemmin 3 tutkimuskatsausta (review) osoittaa radiotaajuisen säteilyn vaurioita hyönteisille, eläimille ja kasveille (Cucurachi et al.(2013); Balmori (2009); Sivani & Sudarsanam (2012).

 

Suomessa 5G:tä varten on varattu 700 MHz:n, 3.5 GHz:n ja 26 GHz:n taajuusalueet ja lisää taajuuksia on tulossa.

Noista taajuuksista 26 GHz on jo lähelle millimetriaaltoaluetta. Suurin kuormitus 26 GHz:n taajuudella on ihoon ja silmiin. Tästä syystä ihosyövän ja silmäsairauksien riski mahdollisesti kasvaa.

Tämä ei tarkoita, että vaikutukset jäisivät vain näihin elimiin. Eri sairauksien riskistä huomionarvoisia ovat seuraavat tutkimuspaperit:

Di Ciaula, A. (2018). Towards 5G communication systems: Are there health implications? International Journal of Hygiene and Environmental Health. https://doi.org/10.1016/j.ijheh.2018.01.011

Russell, C. L. (2018). 5 G wireless telecommunications expansion: Public health and environmental implications. Environmental Research, 165, 484–495. https://doi.org/10.1016/j.envres.2018.01.016

Kostoff, R. N., Heroux, P., Aschner, M., & Tsatsakis, A. (2020). Adverse health effects of 5G mobile networking technology under real-life conditions. Toxicology Letters, 323, 35–40. https://doi.org/10.1016/j.toxlet.2020.01.020
Hinrikus, H., Koppel, T., Lass, J., Orru, H., Roosipuu, P., & Bachmann, M. (2022). Possible health effects on the human brain by various generations of mobile telecommunication: A review based estimation of 5G impact. International Journal of Radiation Biology, 0(ja), 1–48. https://doi.org/10.1080/09553002.2022.2026516

5G:hen liittyy kiinteästi Esineiden Internet eli Internet of Things (IoT). Monet näistä sensori-antenniyhdistelmistä on suunniteltu toimimaan millimetriaalloilla. Jo tästä syystä IoTLabin ja muiden suomalaisten tutkijoiden kannattaisi perehtyä millimetriaaltojen ympäristö- ja terveysvaikutuksiin.

Israelilaiset tutkijat ovat useaan otteeseen osoittaneet, että hikirauhaset (sweat glands) voivat johtaa kymmenien gigahertsien radiotaajuisen säteilyn (millimetriaallot) syvemmälle kehoon. He varoittavat tästä:

Betzalel, N., Ben Ishai, P., & Feldman, Y. (2018). The human skin as a sub-THz receiver – Does 5G pose a danger to it or not? Environmental Research, 163, 208–216. https://doi.org/10.1016/j.envres.2018.01.032

”We are raising a warning flag against the unrestricted use of sub-THz technologies for communication, before the possible consequences for public health are explored.”

Video: Israelilainen tutkija Paul Ben-Ishai esittelee 5G:n ja yleisesti millimetriaaltojen vaikutusta hikirauhasiin ja niiden kautta syvämmälle kehoon.

Tämä heidän varoitus on ymmärrettävä, kun katsoo mihin korkeampia GHz-taajuuksia on aikaisemmin käytetty.


USA:n armeija on patentoinut ’The Active Denial System’-asejärjestelmän
, jossa tuottamalla 90 GHz:n taajuus ja vahvempi teho, saadaan polttava kivuntunne ihmisille, johon tämä lamautusase on kohdistettu.

Video: The Active Denial System millimetriaaltoihin perustuen

Jo 1970-luvulla huomattiin, että Suomen raja-arvon tasolla (10 W/m2) millimetriaalloilla, muutaman minuutin ajan päivässä säteilytetyt rotat  saivat useita vakavia terveysongelmia:
– Ihossa olevat hermot vaurioituivat
– Vastustuskyky heikentyi
– Keskushermoston toiminta heikentyi
– Hormonijärjestelmän toiminta petti

Huomionarvoista tässä on se, että tämä dokumentti on CIA:n kääntämä englanniksi eli millimetriaaltojen haitalliset, asejärjestelmiinkin soveltuvat vaikutukset on tunnettu jo pitkään.

Kolikolla on myös positiivinen kääntöpuolensa. Ukrainassa tohtori Sergei Sitko ja kumppanit ovat 40-60 GHz:n taajuuksilla, pienemmällä teholla ja lyhyellä vaikutusajalla hoitaneet (!) kipua ja muita terveysongelmia  (Menetelmä: Microwave Resonance Therapy, myös nimellä Millimeter Wave Therapy).

Heidän työnsä 1970-luvulta alkaen ja useat tutkimuskatsaukset (1,2) ovat  osoittanut, että tiettyjä akupisteitä kehossa millimetriaalloilla säteilyttämällä, saadaan tehokkaasti myös vaikutus sisäelimiin.

Tässä huomionarvoista on se, että usein lyhytkestoinen altistus pienellä teholla on hyödyllistä, mutta krooninen altistus on aina haitallista. Itse asiassa, millimetrihoitolaitteiden valmistajat erityisesti varoittavat käyttämästä laitteita yli 2 tuntia päivässä! Jos siis 40 GHz-60 GHz:n lyhytkestoinen hoitolaitteen heikkotehoinen altistus vaikuttaa kipureseptoreihin, tulisi olla hyvin varovainen samojen taajuuksien käytöstä 5G-tukiasemissa altistamassa ihmisiä kroonisesti (24/7).

Radiotaajuisen säteilyn kroonisen kuormituksen haitallinen vaikutus ihmisen vastustuskykyyn on osoitettu jo kymmeniä vuosia sitten ja tämä asia oli erityisen ajankohtainen pändemiä-aikana keväällä 2020.

Uusin tutkimus vuodelta 2021 kannustaa minimoimaan 5G-kuormituksen pändemiä-aikana.

Vielä millimetriaalloista: Itse tutustuin millimetriaaltoihin tarkemmin Sisäilmastoseminaari 2019:a varten ja katsauksessamme toimme esille kroonisen millimetriaaltokuormituksen haitalliset vaikutukset bakteereihin :

https://www.sisailmauutiset.fi/Sisailmastoseminaari_2019.pdf , s. 375-380.

 

5G antibiotic resistance coli MRSA bacteria

 

Aihealueesta on tehty myös erittäin hyvä kirjallisuuskatsaus (Soghomonyan et al., 2016), joka tuo antibioottiresistenssin riskin esille millimetriaaltojen osalta.

 

 

Jo aikaisempien mobiiliteknologioiden (GSM, 3G, Wi-Fi) on huomattu vaikuttavan antibioottiresistenssiin, mutta myös mm. hiivojen kasvuun.

 

Huomio! Antibioottiresistenssi ja bakteerien kontrolloimaton lisääntyminen ovat vakavia asioita potilasturvallisuuden näkökulmasta, siksi Suomen terveydenhuoltojärjestelmässä tulisi riskit tiedostaa. Jotta ei ajettaisi yhtä riskialttiita pilotteja, kuten Ruotsissa Uumajassa, Världens Första 5G-Sjukhus (Sjukt!), tapauksessa.

 

Valitettavasti on siis hyvinkin todennäköistä, että bakteerit, virukset ja hiivat niin ihmisissä, eläimissä kuin kasveissa tulevat reagoimaan vahvasti 5G-kuormitukseen, erityisesti korkeampien GHz-taajuuksien osalta.

 

2. PIENI SOLUKOKO – SMALL CELL

Johtuen antennien pienestä koosta, myös tukiasemat ovat erittäin pieniä. Tämä mahdollistaa niiden sijoittamisen mm. valaistuspylväisiin. Tällöin tukiasemat ovat myös hyvin lähellä koteja, jopa ikkunoiden korkeudella (vertaa: GSM/3G/4G-tukiasemat ovat mastoissa, usein mäkien päällä tai kaupungeissa kerrostalojen katoilla.)

5G Smart light
Kuva: LuxTurrim5G-konsortion 5G-’äly’pylväskonsepti.

 

Tutkijat Nasim ja Kim huomauttavat tämän (suomalaisen) LuxTurrim5G-konsortionkin tuotteiden ominaisuuksista:

”Our simulation results suggest the downlink of a Fifth Generation Cellular Mobile Communications (5G) system can generate significantly higher power density (PD) and specific absorption rate (SAR) than the previous generations of wireless systems.

Nasim, I., & Kim, S. (2019). Mitigation of human EMF exposure in downlink of 5G. Annals of Telecommunications, 74(1), 45–52. https://doi.org/10.1007/s12243-018-0696-6

 

Suomen ICNIRP-raja-arvot radiotaajuiselle säteilylle eivät valitettavasti millään tavalla suojaa väestöä ja ovat tuhansia kertoja liian korkeat.

Tutkivat journalistit maaliskuussa 2019 kartoittivat tämän eriskummallisen raja-arvo-kerhon, International Comission of Non-Ionizing Radiation ’Protection’ (ICNIRP), toimintaa ja käyttivät sanaa Kartelli järjestön toiminnasta.

Mobiiliteollisuus itse on huomauttanut, että 5G käyttää suuria tehoja ja terveellisemmät raja-arvot huomioivissa maiden (Italia, Kiina, Venäjä ym.) 1/100-osa-ICNIRP-raja-arvoilla 5G:tä on vaikea, jopa mahdoton toteuttaa:

https://www.itu.int/en/ITU-T/Workshops-and-Seminars/20171205/Documents/S…

, koska tarvittavat suoja-alueet 5G-tukiaseman ympärillä olisivat erittäin laajat:

Radiotaajuisen säteilyn kuormitus 0,1 W/m2 tasolla 5G tukiasemasta

Kuva 2. Teollisuuden dokumentti, jossa huomautetaan, että 0,1 W/m2-tasoilla (siis 1/100 Suomen raja-arvoista) suoja-alueet tukiaseman ympärillä tulevat olemaan suuret (kuvassa 115 metriä suuntaansa) ja siksi 5G:tä on vaikea, jopa mahdotonta toteuttaa terveellisemmät raja-arvot omaavissa maissa.

 

USA:n senaatissa on senaattori Blumenthal osoittaa videolla  kysymykset FCC:n edustajille ja ilmenee, että mitään terveystutkimuksia 5G:n vaikutuksista ihmisiin ei ole tehty, eikä myöskään ole ollut niin USA:ssa kuin Euroopassa rahoitusta näihin tutkimuksiin.

 

Video: Senaattori Blumenthal tenttaa FCC:n edustajia 5G:n terveysvaikutusten tutkimuksesta ennen teknologian julkaisua.

5G Smart City:ä markkoidaan ympäristöystävällisenä ja kaupunginjohtajia uunotetaan 5G Champion:eiksi. Karu dokumentti tästä ”kehityksestä”:

Video: Toimittaja Derrick Brozen dokumentti rahan vallasta ja väärinkäytöksistä 5G-piloteissa.

Samasta 5G-aihepiiristä, terveyttä ja yksilön oikeuksia terävästi käsittelevä toimittaja Christopher Ketchumin juttu The New Republic – lehdessä.

Ei siis yllättävää, että Euroopassa Bryssel, osa Roomaa ja Firenze huhtikuussa 2019 kielsivät 5G-rakentamisen terveyssyistä. Nyt 2020 jo Slovenian hallitus on kokonaan pysäyttänyt 5G:n rakentamisen, kunnes pystytään osoittaamaan sen riskittömyys kansanterveyden kannalta.  Alla kuva Brysselin terveysviranomaisen kannanotosta:

Bryssel 5G kielto

Kuva 3. Brysselin terveysviranomainen kommentoi heidän 5G-kieltoaan: ”Emme halua laboratoriokoe-eläimiksi”.

Lista eri maiden alueista, jotka ovat kieltäneet tai rajoittaneet 5G-teknologiaa terveys- ja ympäristösyistä.

 

3. JÄTTIMÄINEN MÄÄRÄ ANTENNEJA – Massive MIMO (Multiple Input Multiple Output)

5G-tukiasemien osalta todellinen ongelma on se, että tukiasema voi sisältää satoja(!) antenneja. Nyt ollaan jo varustamassa 4G-tukiasemia, jotka ovat 5G-päivitettäviä. Näissä on jo 128 antennielementtiä.

Olemme lääkäri, professori Lennart Hardellin tutkimusryhmässä seuranneet tätä antennien määrän lisäämistä ja samalla tukiasemasta aiheutuvien tehotiheysarvojen moninkertaistumisesta. Esimerkki:

Mittauksemme Järntorget-Gamla Stan-Tukholma-tukiasemasta 2018: Keskiarvo: 72 mW/m2 (5.2 V/m) , Huippuarvo: 357 mW/m2 (11,6 V/m).

SSM:n mittaus samasta tukiasemasta 2020, jolloin antenneja oli lisätty ja tukiasema päivitetty: Keskiarvo: 720 mW/m2  , Huippuarvo: 1300 mW/m2.

(Suurimmat tehot ovat olleet monessa mittauksessamme juuri 4G (LTE) 2600 MHz -tukiasemista. Tässä kohteessa siis radiotaajuisen säteilyn huippuarvot (tehotiheysarvoina mW/m2-laskettuna) lähes 4-kertaistuivat alle kahdessa vuodessa.)

Vieläkin huonompia paikkoja on nähty ja mitattu. ”Pääsimme” tutkijakollegoideni kanssa mittaamaan 5G-päivitettäviä 4G-tukiasemia 2600 MHz:n taajuudella Tukholmassa helmikuussa 2019 erityisen(!) riskialttiissa paikassa. Mittalaitteena oli tällä kertaa Narda NBM-520 . Huippuarvot yllättivät suuruudellaan meidät.  Ne olivat jalankulkijoiden tasolla kadulla, yli 30 V/m ( yli 2 W/m2 –> yli 2.000 mW/m2 –> yli 2.000.000 μW/m2 ) ! Mahdollisesti syynä oli juuri Massive MIMO ja erittäin suuri määrä antenneja. Julkaisu ilmestyi tästä vuonna 2022.

Mutta … tämä antennien määrä vain kasvaa, kun siirrytään millimetriaaltoalueelle:

 

5G ja 512 antennas ja 8 beamforming rays

Kuva 4. Tukiaseman 5G-millimetriaaltoantennipaneeli. Sisältäen 512 antennielementtiä ja mahdollisuuden 8 säteen (beam) hyödyntämiseen beamforming-tarkoitukseen.

 

Video. Teollisuuden edustajat selostavat 5G-tukiaseman todella suurta antennimäärää (yli 1000!) ja ”näppärää” asennusta

PÄIVITYS TOUKOKUU 2020:  Tietyt toimivat ovat tuomassa ”villejä” laitteita markkinoille ja nämä tukiasemat&päätelaitteet hyödyntävät lisenssivapaata 60 GHz:n taajuutta.

Tästä vastuuton 60 Hz:n hypetysvideo:

Video. Lisenssivapaan 60 GHz taajuusalueen ja tukiasemien markkinointivideo.

Tuo 60 GHz:n taajuusalue saattaa osoittautua erityisen ikäväksi yllätykseksi hapen näkökulmasta.

SITRA fiksusti informoi ja jopa varoitti Liikenne- ja Viestintäministeriötä 28 GHz taajuuksien huutokaupan yhteydessä maaliskuussa 2020.
Lisäksi kannattaa katsoa toinen hyvä DI, FT Kaisa Kautto-Koivulan vastine samassa huutokaupassa keskittyen viranomaisten vastuuseen.  (Valitse, yo linkki ja sitten sivun alaosasta lausunnon antaja.)

Tässä kohtaa on hyvä huomata, että radiotaajuinen säteily on WHO IARC:n luokituksella jo vuodesta 2011 lähtien luokassa: ”mahdollisesti syöpää aiheuttava”.

Samoin valtaosa epidemiologisista tutkimuksista kohdistuen matkapuhelintukiasemiin osoittaa kasvanutta terveysriskiä.

Päivitys 29.12.2021: Vuoden 2021 lopussa on STUK sallinut teleoperaattorien asentaa jo 700 MHz:n 5G-tukiasemia. Mitä matalampi taajuus, sitä paremmin mikroaallot menevät seinistä läpi. Tämä 700 MHz:n aiheuttaa siis ensimmäisen kerran suuren 5G-kuormituksen rakennusten sisällä (3,5 GHz ja 26 GHz eivät juuri korkean taajuuden vuoksi rakennusten seiniä läpäise). Vuoden 2022 alusta onkin hyvä havainnoida ympäristövaikutuksia ja terveysvaikutuksia näiden 700 MHz:llä lähettävien 5G-tukiasemien lähellä.


Säteilyturvakeskuksen (STUK) edustajat valitettavasti levittävät väärää tietoa, väittäessään, että 5G ei nosta kansalaisten radiotaajuisen säteilyn kuormitusta ja mitään riskejä ei ole
. Tämä virhe tuli esille A) pääjohtaja Tiippanan viestissä. ja B) nyt 2020 Ylen kritiikittömästi julkaisemassa laboratorionjohtaja Pasi Orreveteläisen hokemalistassa.

 

Aikaisemmin olen 2 emeritusprofessorin ja juristin avustamana kuvannut, kuinka vääristynyttä, jopa valheellista on Säteilyturvakeskuksen tiedotus on ollut jo usean vuoden ajan.

 

Pääministeri Sipilää ja ministereitä Mattila, Berner, Saarikko ja Grahn-Laasonen on huomautettu 5G:n terveysriskeistä ja pyydetty valvomaan tarkemmin viranomaisia. Koskee myös uudempaa hallitusta.

Toistaiseksi nämä ministerit ovat olleet täysin välinpitämättömiä tai vierittäneet pallon takaisin STUKille tai STM:ään.

 

Kumulatiivinen kuormitus 5G-tukiasemissa kasvaa siis merkittävästi olemassaoleviin 2G-, 3G- ja 4G-tukiasemiin verrattuna.

(Kannattaa katsoa myös tuhansien uusien (5G-)satelliittien kieltämiseen liittyvä vetoomus: https://www.5gspaceappeal.org/ )

Kerään itse jatkuvasti tutkimusta ja uutisia 5G:hen & tukiasemiin liittyen Chronic Exposure -sivustolla ( http://www.chronicexposure.org ) ja Twitter-kanavalla ( http://twitter.com/chronicexposure ) . Tervetuloa seuraamaan.

Chronicexposure - 5G base station information

 

5G-KÄNNYKKÄ  (tämä kohta päivittyy vuoden 2022 aikana):

Antennien määrän lisäys koskee myös 5G-kännykkää, viimeisimpien tietojen mukaan yhdessä kännykässä voi olla jopa 16 antennipatteristoa (antenna array) ja osa antenneista on mahdollista varata beamforming-käyttöön.

Seuraava havainnekuva kertoo, kuinka pieniä millimetriaaltoantennit ovat ja kuinka pieneen tilaan antennipatteristo voidaan nykykännyköissä pakata:

Millimetriaaltoantennit kännykkä

Huomiota herätti keväällä 2019 maailman ensimmäisen ”5G-kännykän” Motorolan Moto 5G-kuori, jossa oli valmiiksi varoitukset 26 GHz:n taajuuden osalta ja kännykkä pyrkii sammuttamaan 5G-antennit aina kun kännykkä on alle 5 mm etäisyydellä kehosta/ihosta.

 

 

4. USEAMMAN ANTENNIN SÄTEEN KOHDISTUS – BEAMFORMING

Uusimpien 4G ja pre-5G-tukiasemien ominaisuus on kohdistaa useamman antennin säteily (radiokeila) tiettyyn kohteeseen.  Tästä käytetään nimitystä Beamforming.

Beamforming 5G

Kuva 5. Havainnekuva 5G:n beamforming-ominaisuudesta. Antennikiila useasta eri antennista voidaan kohdistaa säteen tavoin tiettyyn kohteeseen. Ymmärrettävästi tästä kohteessa radiotaajuisen säteilyn tehotiheysarvot nousevat.

Italialaiset tutkijat huomauttavat tästä, että riski voi antennikiilassa kasvaa: ”However, since the radiation is concentrated into selected portions of territory, there may be an increase of EMFs in these points.

Chiaraviglio, L., Cacciapuoti, A. S., Martino, G. D., Fiore, M., Montesano, M., Trucchi, D., & Melazzi, N. B. (2018). Planning 5G Networks Under EMF Constraints: State of the Art and Vision. IEEE Access, 6, 51021–51037. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2018.2868347

Kuva: 3.5 GHz:n 5G-spektri
Kuva: 3.5 GHz:n 5G-spektri

Aikaisemmin tutkateknologioihin oli kehitetty Phased Array -järjestelmä, johon myös 5G:n Beamforming pohjautuu. Phased Array & Beamforming -riskin erityislaatuisuudesta on ajatuksia herättävä kirjoitus.

Saksassa mittausasiantuntija Manfred Mierau on mitannut aidon 3,5 GHz:n 5G-tukiaseman signaalin spektrianalysaattorialla ja huomannut siinä olevan 50 Hz pulssin. Tämä siis on lisänä jo aikaisempien 4G (LTE):stä periytyvien 100 Hz:n ja 2000 Hz:n pulssien lisäksi.

Kuva: 50 Hz pulssi näkyvissä

Herr Mierau kommentoi, että tuo 50 Hz:n pulssi 5G:ssä voi muodostua todelliseksi ongelmaksi siinä kohtaa, kun kuluttajilla on riittävästi 5G-päätelatteita (kännyköitä, tabletteja, reitittimiä) + itsestään toimivia IoT-laitteita/sensoreita, jotka kaikki hyödyntävät beamformingia. Vasta tällaisessa tilanteessa nähdään todelliset, korkeat tehotiheysarvot tukiasemien lähellä.

(Oma kommentti: Kun 5G-tukiasemaan ei ole yhteydessä 5G-päätelaitteita, ovat tehotiheysarvot (säteilytasot) 5G-tukiasemasta matalat. Tämä on/oli tilanne 5G-tukiasemia pystytettäessä syksyllä 2019-keväällä 2021.)

 

5. VIIVEETÖN KAKSISUUNTAISUUS – FULL DUPLEX

5G:n osalta luvataan alle 1 millisekunnin viive, delay (kun 4G:n osalta se oli vielä n. 70 ms).

Tämän uuden teknologian ’feature’ on myös se, että samaa taajuutta voidaan käyttää sekä datan lähettämiseen että vastaanottamiseen. Lisäksi 5G hyödyntää erittäin laajaa spektriä ja suurta taajuuksien määrää. Tästä käytetään käsitettä ’contiguous spectrum’.
Tässä on näkyvillä jopa yhteensopivuusongelma Suomen nykyisten, ei-suojaavien ICNIRP-raja-arvojen osalta.

Neufeld, E., & Kuster, N. (2018). Systematic Derivation of Safety Limits for Time-varying 5g Radiofrequency Exposure Based on Analytical Models and Thermal Dose. Health Physics, 115(6), 705–711. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30247338

“The results also show that the peak-to-average ratio of 1,000 tolerated by the ICNIRP guidelines may lead to permanent tissue damage after even short exposures, highlighting the importance of revisiting existing exposure guidelines.”

Tutkijat kommentoivat siis simulointinsa pohjalta, että Suomen (ei-suojaavat) ICNIRP-raja-arvotkin voivat ylittyä, jolloin aiheutuu kudosvaurio myös lyhyissä altistuksissa.

 

LIIKENTEESTÄ JA AUTOISTA:

Viiveettömyyden haaste on myös liikenteessä, josta pyritään maanisesti itsestäänajaviin autoihin (self-driving cars) .  Tämä tarkoittaa sitä, että teillä, teiden varsilla olevissa asunnoissa ja kaupunkien keskustoissa radiotaajuisen säteilyn tasot tulevat nousemaan merkittävästi. Syynä tähän on se, että tulevissa ’älykkäissä autoissa’ tulee olemaan useita tutkajärjestelmiä, joille sallitaan yllättävän kovat tehot. Lisäksi liikennevaloja, muita tiemerkkejä ja parkkijärjestelmiä tullaan varustamaan sensoreilla, joiden antennit jatkuvasti lähettävät ja vastaanottavat.

Kornia on se, että tätä kaikkea perusteellaan turvallisuudella, vaikka radiotaajuisella säteilyllä on vahva haitallinen vaikutus kuskien terveyteen, keskittymiseen, reaktioaikaan, jaksamiseen ja mielialaan.  En siis jatkossa ole yllättynyt erittäin vaarallisista liikenneonnettomuuksista, oudosta liikennekäyttäytymisestä ja jopa lisääntyneestä ’road rage’- käyttäytymisestä liikenteessä. Lisäksi ongelmaksi tulee tietoturvaongelmat: koska tulee se hakkerihyökkäys, joka törmäyttää kaikki itseajavat autot s-a-m-a-n-a-i-k-a-i-s-e-s-t-i .

Teknisiä ongelmia ei ole Full Duplexin osalta täysin ratkaistu, joten nyt jo Suomessa intoillaan 6G:n osalta. Seuraavassa tämä pöhkö ’6Genesis for vision for 2030’ video, jossa hypetetään terveysteknologiasta ymmärtämättä …. teknologian aiheuttamia terveysriskejä:

Video: Suomalainen Oulun yliopiston todellisuuspakoinen ’6Genesis for vision for 2030’, jossa unohtuu radiotaajuisen säteilyn ja 5G:n aiheuttamat terveysriskit.

– – – –

Jotta riskejä pystyttäisiin Suomessa hallitsemaan, tulisi asia kiireesti saattaa hallituksen käsiteltäväksi.

Siksi kannustan sinua allekirjoittamaan tulevat 5G-KANSALAISALOITTEET.

 

– – – –

Palatakseni vielä IEEE:n videoon ja yleisesti insinöörien maailmanjärjestön toimintaan. Organisaatio tiedottaa:  ”IEEE’s core purpose is to foster technological innovation and excellence for the benefit of humanity. ”. Tämä toiminta ihmiskunnan hyväksi ei valitettavasti pidä paikkaansa, päinvastoin, järjestön teknokraattinen ja vastuuton ote tuottaa jatkuvasti haitallista teknologiaa ja kerrassaan sairaita tulevaisuudenvisioita.

Toivoisinkin, että suomalaiset konsortiot, kuten 5GTN uskaltaisivat hypettämisen sijaan keskustella kehittämänsä teknologian ympäristö- ja terveysriskeistä. TEKESille, nykyiselle Business Finlandille olen jo vuosia sitten, vuonna 2013, esittänyt keskittymistä eettisiin ongelmiin ja kestävään kehitykseen. Erityisesti siksi, että ko. instassi on rahoittanut ja yhä rahoittaa epäterveellisen teknologian kehittämistä veronmaksajien rahoilla.

On erittäin harmillista, että pilottikaupungeissa Tampereella, Helsingissä (Espoossa), Turussa ja Oulussa ajettiin (jo vuoden 2019 keväällä) täysillä laajamittaisia 5G-testejä luonnon ja lasten terveyden kustannuksella.

PÄIVITYS tammikuu 2022: Testit on ajettu, nyt jo useimmat kaupungit varustettu tiheällä 5G-tukiasemaverkostolla 3,5 GHz:n taajuusalueella ja lisäksi on ”villejä” millimetriaaltopilotteja ”älypylväs”-infrastuktuurilla ainakin Helsingissä, Oulussa ja Tampereella. Haja-asutusaluilla yleistyvät 700 MHz:n 5G-tukiasemat.

Yllä on monta esimerkkiä siitä, minkälaisia riskejä näihin pilotteihin ja koko 5G-teknologiaan sisältyy.

 

 

mikkoahonen

FT, tutkija, kouluttaja, trustee, ympäristöaktiivi, avantouimari
- http://www.mikkoahonen.com

Toimin aikaisemmin 20 vuoden ajan tutkijana Tampereen yliopistolla, välillä myös teleoperaattorilla työskennellen. Yhtenä tutkimusalueenani on sähkömagneettiset kentät ja niiden terveysvaikutukset.
Vuoden 2015 alusta aloitin professori, ylilääkäri Lennart Hardellin tutkimusryhmässä, epidemiologisten tutkimusten ja dosimetriatutkimusten parissa. Riskienhallinnan tutkimuksen parissa olen ollut pidempään, julkaisujani aiheesta: http://www.mikkoahonen.com/index.php/publications .

Olen kartoittanut myös mm. matkapuhelintukiasemien ja muiden mikroaaltolähettimien terveysvaikutuksia ( http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20662418,27633090,27633090 , http://www.chronicexposure.org , http://twitter.com/ChronicExposure ) .

Lisäksi olin osakkaana Sustainable Mobile Oy:ssa / Suomen Säteilykontrolli , mittaus- ja koulutuspalveluiden parissa. 10 vuoden ajan pidimme mm. Suomessa kouluissa ja yrityksissä mobiiliteknologioiden riskienhallintakoulutuksia, Euroopan parlamentin ja Euroopan neuvoston kannustamina.

Syksyn 2016 aikana loppui firman toiminta. Tämän taustasta: Isäni Antti Ahonen perusti jo vuonna 1971 yrityksen, joka keskittyi työturvallisuuteen ja työturvavälineisiin. Isäni kuolema kesäkuussa 2016 oli myös syynä yritystoiminnan loppumiseen. Taustasta lisää: https://tinyurl.com/aa-muisto .

Olen Saksassa käynyt mittalaitevalmistajien ja insinööritoimiston mittauskoulutukset. Olen mitannut työpaikkoja ja koteja, jokaisesta kohteesta lisää oppien. Pidän myös riskienhallintakoulutuksia yrityksissä ja oppilaitoksissa, jo vuodesta 2008 alkaen.

Olen mukana säätiössä nimeltä Wireless Education (htttp://www.wirelesseducation.org) ja Suomen Säteilyturva ry:ssä (https://sust.fi).

Asun Tampereella. Olen asunut myös Sundsvallissa.

Sukuni on Kainuusta ja ehkä juuri siksi inhoan korruptiota, suomettumista, heikompien sortamista ja tieteen tulosten vääristelyä :-(

Tästäkin syystä kirjoitan ... tätä blogia. Olen livenä hauskempi mies kuin tässä blogissa kirjoittaessani usein sairauksista ja ympäristösaasteista ;-)

Yhteystiedot: E-mail: mikko . ahonen [ät) tutanota . com , Telegram: @ahosmikko , Signal: +358-46-146 5345, Wire.com: @mikkoa (lähetäpä palaverikutsu sähköpostin kautta).

Disclaimer: Tässä blogissa ilmaisemani mielipiteet ovat omiani, eivät edusta minkään organisaation tai yrityksen virallista kantaa.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu