WLAN – Terveysriski koulussa ja unettomuuden syy kotona?

Seuraavassa kuvaan, miksi kouluissa, kodeissa ja työpaikoilla pitäisi olla varovaisia kyseisen teknologian suhteen.

Päivitys 24.2.2020: Terveysvaikutukset-kappale tämän kirjoituksen puolessa välissä on päivitetty uusimmilla tutkimustuloksilla hedelmällisyyteen ja oksidatiiviseen stressiin liittyen.

 

WLANIN AIHEUTTAMAT OIREET:

Näemme professori, lääkäri Osmo Hännisen ja työterveyshuollon erikoislääkäri, Betriebsarzt Bundeswehr Seppo Kinnusen kanssa paljon langattomista lähiverkoista eli WLAN (Wireless Local Area Network)-teknologioista oirehtivia ja myös vakavasti sairastuneita.

Tyypillisimmät oireet: kova päänsärky, tasapaino-ongelmat, muistihäiriöt, uniongelmat (vaikeus nukahtaa/REM-unen häiriöt), hermostuneisuus, iho-ongelmat, vahvat allergiset reaktiot, epätavallinen väsymys, ylivilkkaus, tinnitus, sydämen rytmihäiriöt ja lihaskivut.

Huomionarvoista on se, että eri ihmiset reagoivat WLAN-teknologiaan eri tavoilla. Jos ihmisellä on entuudestaan raskasmetalli-, home- tai kemikaalikuormitusta, on todennäköisempää, että WLAN-reititin tai WLAN-päätelaite (läppäri, tablet, täppäri, pelikonsoli) aiheuttaa ongelmia.

 

Näitä oireita listattu myös:

http://www.chronicexposure.org/doctorinitiative.html

http://www.icems.eu/docs/EMFacts-WIFI.pdf

 

Seuraavalla videolla WLANeista havainnollisesti:

 

 

MIKROAALTOLÄHETTIMET JA MAHDOLLISET SYYT TERVEYSONGELMIIN:

Seuraavassa on pätkä WLAN-kappalettani kirjasta: Suomi, K. & Kajannes, K. (2011). YMMÄRRYS HOI! Kirja, läppäri ja muuttuva oppiminen. Kustannusyhtiö HAI: Joensuu.

Kirjoitin:

”Yhdessä aivokirurgi Vini Kuranan ja syöpälääkäri Lennart Hardellin kanssa kävimme läpi kaikki epidemiologiset tutkimukset matkapuhelintukiasemista. Yllättäen, 80 % tutkimuksista osoitti lisääntynyttä terveysriskiä mikroaaltolähettimen vieressä asuville. Esille matkapuhelintukiasemien tutkimuksissa tuli suuri kirjo oireita ja sairauksia, aina hermostollisista oireista rintasyöpään.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20662418 

http://www.chronicexposure.org

 

Koululuokassa tämä vahvin säteilylähde ei yleensä ole matkapuhelintukiasema, vaan WLAN-reititin (access point) ja lapsen oma ja muiden koulukaverien langattomat WLAN-antennit tietokoneissa (kannettavissa/Tablet-laitteissa). On silti hyvä huomioida, että matkapuhelintukiaseman lähellä radiotaajuisen säteilyn tehotiheysarvot (mittayksikkö µW/m², mikrowattia neliömetrille, huippuarvo (peak)) ovat usein monta kertaa pienempiä kuin WLAN-tukiaseman vieressä oleskelevalla tai käyttäjän pään kohdalla läppärin WLAN-antennin vieressä istuvalla.  

Harvoin myöskään käyttäjä altistuu samanaikaisesti matkapuhelintukiaseman lähellä niin monelle säteilylähteelle, kuin luokassa, jossa jokaisella oppilaalla on WLAN-yhteys päällä.

Ranskassa on vuoden 2015 alusta kielletty WLAN-reitittimet päiväkodeissa ja kouluissa pitää WLAN-reittimien olla pois päältä, kun niitä ei aktiivisesti käytetä.

http://ehtrust.org/france-new-national-law-bans-wifi-nursery-school/

Venäjän säteilyturvallisuudesta vastaavan RNCNIRP:n edustajat ovat tästä syystä antaneet tiukan varoituksen WLANien asentamisesta päiväkoteihin ja kouluihin. Tämä varoitus on päivitetty nyt 2020:

http://www.scribd.com/doc/182641315/

Vuodelta 2017 jatkuvasti ajankohtainen saksalainen TV-ohjelma, jossa näytetään selkeästi WLAN-reitittimien, tablettien ja muiden WLAN-teknologioiden tuottama radiotaajuinen säteily sekä riskienhallinnan keinot:

 

WLAN-laitetta (tablettia, kannettavaa tietokonetta) pidetään usein myös liian lähellä mahaa ja sukupuolielimiä, jolloin säteilyarvot ja myös säteilyn imeytyminen kudoksiin (vrt. SAR-arvot) kasvavat suuriksi.

Läppärien WLAN-antennien vaikutus eri ruumiinosien kuormitukseen

Kuva: Eri läppärimallien antennien kuormitus, jos läppäriä käytetään ilman erillistä USB-hiirtä ja USB-näppäimistöä, Guterman et al. (2009)).

Hyvä WLAN & kouluterveys -resurssi: http://wifiinschools.org.uk

 

 

 

WLAN-TEKNOLOGIASTA TARKEMMIN:

WLANin perustaajuus on 2450 MHz eli sama kuin mikroaaltouuneissa. Jotta tietoa pystyttäisiin siirtämään tehokkaasti, lähetetään kannettavien ja WLAN-tukiaseman välillä datapaketit aikaikkunoissa, pulsseina. Wi-Fi teknologiassa käytetään siis perustaajuuden lisäksi hyvin matalia taajuuksia (50-500 Hz). Reititin lähettää lisäksi laitetunnustaan (SSID) 10 hertsin taajuudella jatkuvasti (24/7):

 

 

 

Mobiiliteollisuus on jo vuosia tiennyt, että WLAN-teknologiassa on riskinsä ja patentoinut suojausteknologiaa tuon laitetunnuksen, SSID (Service Set IDentifier) lähetyksen osalta. Eli kyseessä on juuri tuo 10 Hz taajuudella tapahtuvan laitetunnuksen lähetyksen poiskytkeminen. Patentista tuodaan esille hedelmällisyysvauriot ja mahdollinen syöpäriski:

 

Ruutukaappaus WLAN-patenttihakemuksesta, terveys

http://www.wipo.int/patentscope/search/en/WO2004075583

 

Itse WLAN-päätelaite (tablet, läppäri, ym.) pollaa aina muutamin sekunnin välein reitintä lähettämällä 50 Hz taajuudella purskeen, burst):

 

Nämä matalataajuiset purskeet voivat olla ongelmallisia, koska myös ihmisen aivot toimivat näillä hyvin matalilla taajuuksilla, esimerkiksi WLAN-tukiaseman 10 hertsin laitetunnuksen lähetys osuu ihmisen aivojen alfa-alueelle ja päätelaitteen 50 hertsin pollaussignaali osuu aivojen gamma-alueelle.

Huomionarvoista on lisäksi se, että ihmisen DNA itsessään voi toimia fraktaaliantennina ja on äärettömän herkkä radiotaajuisen, pulssimaisen säteilyn vaikutuksille (Blank ja Goodman, 2011).

http://informahealthcare.com/doi/abs/10.3109/09553002.2011.538130?journa…

Tästä ’ihminen antennina’ –ilmiöstä tarkemmin Osmo Hännisen, Paavo Huttusen ja Reijo Koskelon artikkelissa (yo. kirjassa).

 

TUTKIMUKSISSA HAVAITTUJA WLANIN TERVEYSVAIKUTUKSIA

Mitä tiedänme erityisesti WLAN-teknologian terveysvaikutuksista?

Uusimmat tutkimukset osoittavat, että WLAN-tukiaseman radiotaajuinen säteily vaikuttaa aivojen ja sydämen toimintaan sekä hedelmällisyyteen:

– Päivitys 27.1.2017: Jo 5 tutkimuspaperia osoittaa WLANin heikentävän hedelmällisyyttä koe-eläimillä ja ihmisillä: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22112647,26199911,24460421,22465825,24490664

Nämä löydökset ovat samanlaisia kännyköiden hedelmällisyyttä heikentävien löydösten kanssa . Myös eläinkokeet vahvistavat WLAN-tukiaseman vaikuttavan haitallisesti hedelmällisyyteen.

Näitä hedelmällisyystutkimuksia on lisäksi kerättynä:

http://tinyurl.com/hedelmaton

 

Oksidatiivinen solustressi on mahdollisesti syynä tulehdustiloihin ja myös DNA-vaurioihin.

Tämä tulee esille WLANin osalta 4 tutkimuspaperissa:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24792079,26578367,23479077,26520617

– Suosittelen lisäksi seuraavaa review-paperia radiotaajuisen säteilyn aiheuttamaan oksidatiiviseen stressiin liittyen.

Yakymenko, I., Tsybulin, O., Sidorik, E., Henshel, D., Kyrylenko, O., & Kyrylenko, S. (2016). Oxidative mechanisms of biological activity of low-intensity radiofrequency radiation. Electromagnetic Biology and Medicine, 35(2), 186–202.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26151230
https://www.researchgate.net/publication/279863242_Oxidative_mechanisms_…

Muita löydöksiä:

– Papageorgiou ja kumppanit (2011) huomasivat, että WLAN-tukiaseman kuormitus vaikutti heikentävästi tutkittavien työmuistiin kun nämä olivat lähellä WLAN-tukiasemaa.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21714138

 

– Maganioti tutkimusryhmänsä kanssa (2011) huomasi WLAN-tukiaseman tuottaman säteilyn häiritsevän aivojen toimintaa alpha- ja beta-alueella. Tämä muutos näkyi naisilla, mutta ei miehillä.

http://www.safeschool.ca/uploads/WI-FI_ELECTROMAGNETIC_FIELDS_EXERT_GEND…

 

– Havas ja kumppanit (2010) ovat aikaisemmin huomanneet WLANin kaltaisen mikroaaltosäteilyn muuttavan sydämen lyöntitiheyttä (HRV= Hear Rate Variability) tietyillä ihmisillä.

http://www.avaate.org/IMG/pdf/Dect_and_WifiHavas-HRV-Ramazzini1.pdf

 

Seuraavalla videolla kuuluisa sydänlääkäri Stephen Sinatra kertoo näistä WLANin aiheuttamista sydänongelmista:

http://www.heartmdinstitute.com/wireless-safety/cordless-phone-use-can-a…

 

 

WLANiin liittyviä uusimpia tutkimustuloksia kerättynä (klikkaa auki lista) .

 

 

Edellä olevat ovat tutkimuksia, jotka pitäisi toki toistaa. Vielä ei tiedetä, heijastuvatko nämä häiriöt pitemmällä aikavälillä esimerkiksi immuniteetin heikkenemisenä,  veriaivoesteen vuotamisena, sydänkohtauksina tai hedelmällisyysvaurioina, vai aiheuttavatko ne vain esimerkiksi toimintahäiriöitä oppilaille. Vaikka näyttö on siis vielä rajallista, tulisi mielestäni tukiasemien sijoitusta ja lasten säteilykuormituksen kestoa miettiä kouluissa vakavasti.

 

Lisänäyttö: Eläinkokeita on pulssimaisella 2450 MHz:n teknologioilla tehty jo vuosikymmeniä ja niissä näkyy erityisesti vaikutukset sydämen ja eri rauhasten (kilpirauhanen, käpyrauhanen ym.) hormonitoimintaan. [ http://emf-portal.org  –> Search –> Anna hakuehdot: ’2450’ ja ’pulsed’. Kun hakuehto oikein valittu listasta, muodostuu pystyviiva | hakuehtojen väliin.

 

SUOSITUKSIA:

– Ranskassa on vuonna 2015 uusi laki, joka kieltää WLAN-reitttimien asentamisen päiväkoteihin ja edellyttää WLAN-reittimien sammuttamista kouluissa, kun niitä ei käytetä.

– Israelin hallitus on säätämässä lakia, jolla kouluista tehtäisiin säteilyvapaita alueita, joihin mikroaaltolähettimiä ei saa asentaa ja langattomat laitteet pidetään suljettuna (Jerusalem Post, 2010).

– Euroopan Ympäristövirasto suosittaa varovaisuusperiaatetta langattomien verkkojen suhteen (EEA, 2007).

– Langattomien lähiverkkojen osalta Englannin säteilyturvallisuudesta vastaava Sir William Stewart kehottaa kouluja vakavasti harkitsemaan, otetaanko WLAN-laitteiden myötä riski. Englannin opettajien ammattijärjestö puheenjohtaja on ottanut kielteisen kannan WLAN-verkkoihin koulussa (Daily Mail, 2008).

– Saksassa liittopäivät ja useat osavaltiot Baijerin johdolla ovat ottaneet kriittisen kannan WLAN-verkkojen asentamiseen oppilaitoksiin ja yliopistoihin.

– Saksan säteilyturvakeskus suosittaa Ethernet-verkkoja WLANien sijaan kouluihin aina kun se vain mahdollista.

– Englannin hallituksen neuvonantaja, professori Lawrie Challis varoittaa aikuisia ja erityisesti lapsia käyttämästä kannettavia tietokoneita pitkäkestoisesti sylissään WLAN-yhteyden ollessa päällä.

 

CASET:

Uudessa Seelannissa lapsi sai aivokasvaimen, kun hän oli käyttänyt koulusta saatua WLAN-Tabletia. Lapsi menehtyi tähän kasvaimeen. Syy-yhteyttä tutkitaan. Tämä lapsipolo myös nukkui WLAN-Tablet valmiusasennossa tyynynsä alla  (muutaman sekunnin välein tuo 50 Hz purske, Burst, kts. video yllä.)

Tähän aivokasvain-caseen liittyvät dokumentit:

http://nz.news.yahoo.com/a/-/top-stories/20379497/concerns-students-fata…

http://www.stuff.co.nz/dominion-post/news/kapiti/9533808/Parents-of-boy-…

http://au.ibtimes.com/articles/532158/20131230/wi-fi-cancer-new-zealand-…

 

USA:ssa on ensimmäinen WLAN-oikeuskanne, jossa isä on haastanut koulupiirin oikeuteen, koska lasta on koulussa säteilytetty vasten tahtoaan. Asiantuntijoiden perustelut riskistä ovat mielestäni hyvät ja tästä voi tulla ensimmäinen ennakkotapaus:

Katso: ”Wi-Fi in Schools–Civil Action: Morrison v. Portland Public Schools

Erityisesti suosittelen insinööri Curtis Bennettin todistajalausuntoa teknisesti koulutetuille:

(Kappaleesta 8 lähtien)

Nyt Suomessa väkisin asennetaan koululuokkiin WLAN-purkkeja, vaikka näyttöä terveysriskeistä on.

Oikeusprosesseista tulee pitkä:

http://www.oregonlive.com/portland/index.ssf/2012/07/wi-fi_lawsuit_against_portland.html

 

JOHTOPÄÄTÖKSET:

Jos langattomat yhteydet ovat riskialttiita, tulisi niitä lasten käyttää mahdollisimman vähän, jos ei ollenkaan. Niin opettajilla, lasten vanhemmilla ja lapsilla tulisi tarvittaessa myös oikeus kieltäytyä mahdollisesti riskialttiin teknologian käytöstä ja/tai jatkuvasta oleskelusta mikroaaltokuormituksen alaisena. Pedagogiikan osalta mobiililaitteita voidaan käyttää havaintojen tekemiseen esimerkiksi valokuvia ottamalla ja muistiinpanojen tekemällä (Syvänen et al., 2003; Ahonen et al., 2005; Ahonen & Koppel, 2012), tutkivan oppimisen periaatteiden mukaan. Tämä ei vaadi jatkuvaa langatonta yhteyttä.Jos kouluissa on WLAN, tulisi se olla vain tietyillä alueilla, joilla ei jatkuvasti oleskella (vrt. Wi-Fi Zone).”

Lyhyellä aikavälillä tehokkain tapa kontrolloida riskiä on mitata radiotaajuisen säteilyn tasot WLANien osalta koulussa, kotona ja työpaikalla. Tässä suosittelen Katso Summary”>BioInitiative-suositustasoa sisätiloihin: <100 µW/m2 huippuarvo (peak), mieluummin jopa <10 µW/m2 huippuarvo (mikrowattia neliömetrillä µW/m2 on radiotaajuisen säteilyn tehotiheysarvo/yksikkö). Tämän pohjalta voidaan jo WLAN-reitittimen fiksua sijoittamista miettiä.

 

EUROPAEM 2016 suositus WLAN alle 10 uW/m2

Belyaev, I., Dean, A., Eger, H., Hubmann, G., Jandrisovits, R., Kern, M., Kundi, M., Moshammer, H., Lercher, P., Müller, K., Oberfeld, G., Ohnsorge, P., Pelzmann, P., Scheingraber, C., & Thill, R. (2016). EUROPAEM EMF Guideline 2016 for the prevention, diagnosis and treatment of EMF-related health problems and illnesses. Reviews on Environmental Health, 31(3), 363–397. https://doi.org/10.1515/reveh-2016-0011

Huomaa, että ympäristöristölääkärijärjestö EUROPAEM suosittaa alle  10 µW/m2 huippuarvoja (peak) WLANin osalta ja pitää erityisesti WLANin 10 hertsin pulssia riskialttiina.

Pidemmällä aikavälillä pitäisi mielestäni ottaa käyttöön valopohjaisen tiedonsiirron ratkaisut. Tässä tulisi selvittää näkyvän valon lisäksi infrapunavalon mahdollisuuksia. (Li-Fi -teknologiaan (LED-valojärjestelmiin ”upotettuun” pulssimaiseen datansiirtoon) suhtaudun varauksellisesti, koska sen terveysvaikutuksia ei ole testattu.)

Lopuksi UNESTA: Mietipä kerrostaloa, jossa on kymmeniä WLAN-tukiasemia. Jokainen niistä toimii taajuuksilla, jotka menevät päällekkäin aivojemme käyttämien taajuuksien kanssa. Minulle ei ole yllätys, että uniongelmat lisääntyvät Suomessa nopeasti. Päivitys 4.11.2015: Unitutkimuksia kerättynä. Ehdotus: Sulkekaapa yhteisellä päätöksellä taloyhtiössänne WLAN-tukiasemat pois yöksi. Voi olla mukavia, yllättäviä vaikutuksia 🙂

Mitä ajatuksia kirjoitukseni herätti?

mikkoahonen

FT, tutkija, kouluttaja, trustee, ympäristöaktiivi, avantouimari
- http://www.mikkoahonen.com

Toimin aikaisemmin 20 vuoden ajan tutkijana Tampereen yliopistolla, välillä myös teleoperaattorilla työskennellen. Yhtenä tutkimusalueenani on sähkömagneettiset kentät ja niiden terveysvaikutukset.
Vuoden 2015 alusta aloitin professori, ylilääkäri Lennart Hardellin tutkimusryhmässä, epidemiologisten tutkimusten ja dosimetriatutkimusten parissa. Riskienhallinnan tutkimuksen parissa olen ollut pidempään, julkaisujani aiheesta: http://www.mikkoahonen.com/index.php/publications .

Olen kartoittanut myös mm. matkapuhelintukiasemien ja muiden mikroaaltolähettimien terveysvaikutuksia ( http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20662418,27633090,27633090 , http://www.chronicexposure.org , http://twitter.com/ChronicExposure ) .

Lisäksi olin osakkaana Sustainable Mobile Oy:ssa / Suomen Säteilykontrolli , mittaus- ja koulutuspalveluiden parissa. 10 vuoden ajan pidimme mm. Suomessa kouluissa ja yrityksissä mobiiliteknologioiden riskienhallintakoulutuksia, Euroopan parlamentin ja Euroopan neuvoston kannustamina.

Syksyn 2016 aikana loppui firman toiminta. Tämän taustasta: Isäni Antti Ahonen perusti jo vuonna 1971 yrityksen, joka keskittyi työturvallisuuteen ja työturvavälineisiin. Isäni kuolema kesäkuussa 2016 oli myös syynä yritystoiminnan loppumiseen. Taustasta lisää: https://tinyurl.com/aa-muisto .

Olen Saksassa käynyt mittalaitevalmistajien ja insinööritoimiston mittauskoulutukset. Olen mitannut työpaikkoja ja koteja, jokaisesta kohteesta lisää oppien. Pidän myös riskienhallintakoulutuksia yrityksissä ja oppilaitoksissa, jo vuodesta 2008 alkaen.

Olen mukana säätiössä nimeltä Wireless Education (htttp://www.wirelesseducation.org) ja Suomen Säteilyturva ry:ssä (https://sust.fi).

Asun Tampereella. Olen asunut myös Sundsvallissa.

Sukuni on Kainuusta ja ehkä juuri siksi inhoan korruptiota, suomettumista, heikompien sortamista ja tieteen tulosten vääristelyä :-(

Tästäkin syystä kirjoitan ... tätä blogia. Olen livenä hauskempi mies kuin tässä blogissa kirjoittaessani usein sairauksista ja ympäristösaasteista ;-)

Yhteystiedot: E-mail: mikko . ahonen [ät) tutanota . com , Telegram: @ahosmikko , Signal: +358-46-146 5345, Wire.com: @mikkoa (lähetäpä palaverikutsu sähköpostin kautta).

Disclaimer: Tässä blogissa ilmaisemani mielipiteet ovat omiani, eivät edusta minkään organisaation tai yrityksen virallista kantaa.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu