Kaikki valtion rahoitus Saamelaiskäräjille katkaistava

Sain eilen tietää, että Saamelaiskäräjien vaalilautakunta on poistanut kaikki KHO:n vaaliluetteloon määräämät 97 henkilöä vaaliluettelosta. Joukossa on istuvia saamelaispoliitikkoja, jotka eivät siis enää voi vaalilautakunnan näkemyksen mukaan asettua ehdolle tai äänestää. Olen järkyttynyt ja surullinen. Mikäli saamelaiskäräjävaalit toteutuvat vaalilautakunnan toivomalla tavalla, ei Suomen alkuperäiskansalla ole enää legitiimiä edustajaa. On vain pohjoissaamelaisen valtaeliitin korruptoima keskustelukerho. 

Katson, että valtiolla ja kunnilla ei ole tällaisen toimenpiteen jälkeen mitään velvollisuutta neuvotella saamelaiskäräjien kanssa yhtään mistään. Samoin katson, että kaikki rahoitus Saamelaiskäräjille tulisi katkaista siihen saakka, että se alkaa noudattamaan toiminnassaan lakia ja korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisuja. Olen jättänyt asiasta tänään kirjallisen kysymyksen hallitukselle, voitte tutustua siihen alta. Toivon myös, että tämä asia saisi valtakunnallista näkyvyyttä. Tällainen totalitarismi ei nimittäin voi enää jatkua.

——
 

Kirjallinen kysymys Saamelaiskäräjien toiminnasta

Eduskunnan puhemiehelle

Saamelaiskäräjät on Suomen saamelaisten korkein poliittinen elin. Sen toimintaa ohjaa ensisijassa saamelaiskäräjälaki, jossa säädetään myös siitä, kuka on saamelainen ja saa äänestää saamelaiskäräjävaaleissa. Saamelaiskäräjien vaaliluetteloon merkitsemisestä ja siitä poistamisesta vastaa saamelaiskäräjien vaalilautakunta, joka on poliittisesti valittu elin.

Suomessa on kiistelty saamelaisuuden määritelmästä pitkään ja saamelaiskäräjien vaalilautakunta ei ole aina noudattanut toiminnassaan lakia, vaan merkintöjä vaaliluetteloon on tehty mielivaltaisesti. Viimeisenä valitusviranomaisena asiassa toimii korkein hallinto-oikeus. Vuosina 2011 ja 2015 KHO:n päätöksellä vaaliluetteloon merkittiin 97 saamelaista, joita poliittisesti valittu vaalilautakunta ei ollut kelpuuttanutkaan, vaikka he täyttävät saamelaiskäräjälain 3 §:n kriteerit saamelaisuudesta. Joukossa on myös tapauksia, joissa esimerkiksi yksi sisaruksista on kelvannut vaaliluetteloon, mutta toinen ei.

Tilanne on jo pitkään ollut absurdi ja saamelaiskäräjien vaalilautakunnan toimintaa voisi verrata siihen, että maan istuva hallitus päättää, kuka seuraavissa vaaleissa saa äänestää. Saamelaiskäräjien hallituksen toiminnan laittomuus on todennettavissa KHO:n päätöksistä. Nyt vaalilautakunta on kuitenkin mennyt toiminnassaan vieläkin pidemmälle. Syksyn 2019 saamelaiskäräjävaaleihin valmistautuessaan se on poistanut vaaliluettelosta ainakin suurimman osan KHO:n päätöksellä sinne merkityistä. Tätä asiaa on perusteltu YK:n Ihmisoikeuskomitean kannanotoilla. Kuitenkin YK:n rotusyrjinnän poistamista koskeva komitea on antanut tässä asiassa täysin päinvastaisen kannanoton. Kysymys on vastaavasta elimestä kuin ihmisoikeuskomitea. Asiassa ei ole mahdollista lähteä siitä, että vedotaan pelkästään sellaiseen kannanottoon, joka tukee määrätynsisältöisiä poliittisia tavoitteita.

Nyt vaaliluettelosta poistettujen joukossa on saamelaiskäräjillä parhaillaan istuvia saamelaispoliitikkoja, jotka ovat saaneet kansaltaan mandaatin,  mutta joiden oikeus asettua ehdolle ja äänestää estetään. Tämä on räikeässä ristiriidassa nk. oikeusvaltioperiaatteen kanssa. Tilanne muistuttaa valitettavan paljon politiikkaa, jota harjoitetaan totalitaristisissa valtioissa. Mitään näistä edellä mainituista toimenpiteistä ei ole käsitelty saamelaiskäräjien yleiskokouksessa, jossa on 21 jäsentä. Osa saamelaiskäräjien jäsenistä ja saamelaisista vastustaa tällaista politiikkaa.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mihin toimenpiteisiin oikeusministeriö ryhtyy, että saamelaiskäräjät saadaan noudattamaan lakia ja ihmisoikeuksia? Entä mitä hallitus aikoo tehdä, että vuoden 2019 saamelaiskäräjävaalit, joilla ei ole vaalilautakunnan päätöksen jälkeen enää legitimiteettiä, uusitaan nopealla aikataululla ja asianmukaisella ehdokasasettelulla? Entä aikooko hallitus katkaista saamelaiskäräjien rahoituksen, koska sen nykyinen poliittinen enemmistö on toiminnallaan osoittanut, ettei sillä ole aikomustakaan noudattaa toiminnassaan siitä annettuja säädöksiä ja korkeimman hallinto-oikeuden päätöksiä?

0
mikkokarna
Keskusta Enontekiö

Suomen pohjoisin kansanedustaja, toista kautta eduskunnassa. Olen 40-vuotias lappilaistunut kainuulainen ja osa-aikainen saaristolainen, jolle kaikki eräharrastukset ovat lähellä sydäntä. Ennen valintaani eduskuntaan toimin Enontekiön kunnanjohtajana ja sitä ennen Ivalon rajavartioalueen varapäällikkönä. http://www.lapinpuolustaja.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu