Kansalaisaloite avohakkuukiellosta on hyökkäys Lapin metsätaloutta vastaan

Eduskunnassa keskusteltiin taannoin kansalaisaloitteesta, jolla tähdättäisiin avohakkuiden kieltoon valtion mailla. Aloitteella tähdätään metsälain muutokseen siten, että valtion metsissä siirryttäisiin nykyisestä kasvupaikkaperusteisesta metsienhoidosta täysin jatkuvapeitteiseen metsänkasvatukseen.

On muistettava, että metsähallituksen nykyiset metsienkäsittelysuunnitelmat perustuvat alueellisiin luonnonvarasuunnitelmiin, jotka tehdään yhteistyössä metsä- ja luonnonsuojeluammattilaisten sekä sidosryhmien kanssa. Luonnonvarasuunnitelmien mukaan metsähallituksen vuosittainen hakkuumäärä on 6,5 miljoonaa kuutiota vuosittain. Tämä vastaa noin 55% monikäyttömetsien vuoden kasvusta.

Keskustalle metsillä on erityinen merkitys: ne ovat keskeinen osa Keskustan realistista vihreyttä. Itselleni metsä on tärkeää ennen kaikkea eränkäynnin kannalta, ja olen todella tyytyväinen siitä, että metsänkäsittelymenetelmissä huolehditaan nykyään myös eränkäynnin edellytyksistä varsin mainiosti. Parannettavaakin on, mutta se tulee tehdä Metsähallituksen uusien omistajapoliittisten linjausten kautta.

Keskusta tavoittelee niin hiilinielujen vahvistamista, luonnon monimuotoisuuden lisäämistä, kuin myös uusia investointeja puunkäytön lisäämiseksi Suomessa. Nämä eivät sulje toisiaan pois. Haluamme pitää ääntä kaikkein noin 650 000 suomalaisen metsänomistajan puolesta, he ovat oman metsänsä asiantuntijoita. On muistettava, että nykyinen metsälaki koskee yksityisiä metsänomistajia ja myös Metsähallitusta. Tätä kaikkien valvoo Metsäkeskus.

Suomen metsälaki sallii laajasti erilaisten metsien hoitomuotojen hyödyntämisen metsien hoidossa. Laki edellyttää, että uudistushakkuun jälkeen alalle syntyy taloudellisesti kasvatuskelpoinen taimikko kohtuullisessa ajassa. Keskeinen metsäkeskuksen valvonnan välinen onkin ennen hakkuita tehtävä metsänkäyttöilmoitus.

Metsien kasvua ja hiilinielujen vahvistamista on lisättävä. Tämä edellyttää monipuolisia metsänhoitoa ja erilaisia hakkuumenetelmiä niin valtion kuin yksityisten metsänomistajien metsissä. Monipuoliseen metsänhoitoon kuuluvat Keskustan mielestä niin jatkuvan kasvatus kuin avohakkuutkin.

Kannatan itse jatkuvan kasvatuksen lisäämistä. Olen hyvin tyytyväinen että juuri Metsähallitus on tätä pinta-alaa, jossa jatkuvaa kasvatusta tehdään, vapaaehtoisesti lisännyt. Sitä voidaan myös edelleen lisätä. Samoin pidän äärettömän tärkeänä, että hakkuita toteutettaessa me huomioimme myös riistan elinympäristöt esimerkiksi riistatiheikköjen muodossa. Metsästyksen lisäksi myös porotalouden toimintaedellytyksistä huolehdittava.

Mutta on kuitenkin niin, että avohakkuu on tietyillä alueilla ainoa mahdollisuus sen puuston uudistamiseen. Kansalaisaloite on myös selkeästi hallitusohjelman vastainen, ja edellytän, että kaikki hallituspuolueet tyrmäävät sen yhdessä. Se on myös hyökkäys Pohjois-Suomen maa- ja metsätaloutta sekä metsäteollisuutta vastaan, enkä siten voi sitä kannattaa.

+3
mikkokarna
Keskusta Enontekiö

Suomen pohjoisin kansanedustaja, toista kautta eduskunnassa. Olen 40-vuotias lappilaistunut kainuulainen ja osa-aikainen saaristolainen, jolle kaikki eräharrastukset ovat lähellä sydäntä. Ennen valintaani eduskuntaan toimin Enontekiön kunnanjohtajana ja sitä ennen Ivalon rajavartioalueen varapäällikkönä. http://www.lapinpuolustaja.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu