Muutama sananen tavoiteohjelmastamme

Media on kohissut kovaan ääneen kuluvan viikon aikana Tampereen liittokokouksessa 23.-25.8.2013 hyväksymästämme tavoiteohjelmasta. Muutamasta tavoiteohjelman toimenpide-ehdotuksesta on noussut mediamylly, joka hakee vertaistaan.

Tervetulleen huomion ja mielekiinnon seassa on valitettavasti käytetty myös paljon puheenvuoroja, jotka perustuvat puutteelliselle asiatiedolle ja suoranaiselle vääristelylle. Kokoomusnuorten liittohallituksen jäsenen, sekä talouspoliittisen ohjelman luonnostelleen työryhmän puheenjohtajana olen nähnyt paperiin johtaneen syntyprosessin hyvin läheltä ja tahdon oikoa siihen liitettyjä myyttejä ja väärinkäsityksiä. Käyn kirjoituksessa asiaa seikkaperäisesti läpi.

Myytti 1: Kokoomusnuoret ovat siirtyneet äärioikealle ja kannattavat rasismia

Tämä väite on kaikista väitteistä kaikkein katteettomin. Kokoomusnuorten tavoiteohjelma on kuin yö- ja päivä fasismiin verrattuna. Ohjelmamme on laadittu nimenomaan jopa radikaalia yksilönvapautta korostavan klassisen liberalismin näkökulmasta osin konservatiivisin painotuksin. Ns. äärioikeistolaiset ideologiat, kansallissosialismi ja fasismi, perustuvat pitkälle vietyyn kollektivistiseen ajatteluun, jossa yksilönvapauksia nimenomaan tukahdutetaan, ei korosteta.

Väitökset rasismista puolestaan perustuvat etunenässä tavoiteohjelmakirjauksiimme kiintiöpakolaisten vastaaotosta luopumisesta ja ehdotuksesta poistaa pykälä kansanryhmää vastaan kiihottamisesta.

Ensinnäkin kiintiöpakolaiset eivät ole sama asia kuin kaikki maahanmuuttajat tai turvapaikanhakijat. Kiintiöpakolaiset ovat nimitys niistä pakolaisista joita tulee YK:n pakolaisohjelman myötä pois turvattomista oloista kotimaastaan. Kiintiöpakolaisia vastaan ottaa 25 maata maailmassa, esimerkiksi vähemmistö EU-maista. Mikäli kiintiöpakolaisjärjestelmä poistetaan, on Suomesta kuitenkin yhä mahdollista hakea turvapaikkaa. Tällöin harkintavalta pakolaisista siirtyy lähemmäksi Suomen maahanmuuttoviranomaisia.

Rajoja ei siis olla sulkemassa, vaan humanitäärisen maahanmuuton periaatteita halutaan yhtenäistää. Haluamme myös lähettää sen viestin ettei hankalassa taloustilanteessa oleva Suomi voi toimia koko maailman sosiaalitoimistona. Sen sijaan työperäiseen maahanmuuttoon asiakirjamme kannustaa vahvasti. Olemme siis kansainvälisesti ajattelevia nuoria, jotka ovat huolissaan niin maamme kilpailukyvystä kuin myös julkisen talouden kestävyydestä.

Kirjaus kansanryhmää vastaan kiihoittamisen lakipykälän postamisesta puolestaan perustuu lakiteknisiin seikkoihin, ei siihen, että Kokoomusnuoret sallisi vihapuheen ja kannattaisi rasismia. Itse asiassa jo muu olemassa oleva lainsäädäntö puuttuu rasistisiin rikoksiin ja yhteiskuntarauhan horjuttamiseen julkisessa sanassa. (Esim. Rikoslaki luku 17 §1) Kunnianloukkaus, yllyttäminen rikokseen ja kotirauhan häirintä ovat rikosnimikkeitä, joita tuomitsevalla lainsäädännöllä pystytään puuttumaan niin rasistisiin kuin muunkin motiivin omaaviin rikoksiin.

Lakipykälä on ongelmallinen ennekaikkea, siksi että sen kriteeristössä etenkin kohta "(–)panetellaan tai solvataan jotakin ryhmää", kattaa myös sananvapauden piiriin kuuluvia provosoivia mielipiteitä. Esimerkiksi lavean tulkinnan mukaan laki saattaisi tehdä rikollisen kaikista kansanryhmiä stereotypisoivista negatiivisista toteamista, kuten "Suomalaiset miehet ovat ylipainoisia juoppoja." Vaikka väite on mauton, ei se ole peruste tehdä siitä rikollista. Sananvapaus kattaa myös kehnosti perustellut mielipiteet, jotka eivät yllytä rikoksiin. Paras tapa vastata loukkaaviin mielipiteisiin on paheksunta, ei kriminalisointi.

Haluamme poistaa vähemmistövaltuutetun tehtävän mm. säästösyistä ja yhdistää sen toimenkuvan tasa-arvovaltuutetun tehtäviin, koska näemme vähemmistöjen oikeuksien takaamisen tasa-arvokysymyksenä. Tahdomme myös lakkauttaa suoran rahallisen kehitysavun kolmanteen maailmaan, koska se on korruptoinut ja vieraannuttanut kehitysmaiden itsevaltaisia hallitsijoita kansoistaan ja laskenut kannustimia talouden kehittämiseen. "Opeta onkimaan, älä anna kalaa."

Todellinen tie vaurauteen kehitysmaissa onkin vapaakauppa, investoinnit ja vapaa yrittäjyys. "Oma apu on paras apu myös Afrikassa. Syy kasvuun löytyy investoinneista. Kansainvälinen kauppa on tehnyt kymmenessä vuodessa sen, mihin kehitysapu ei ole kyennyt viidessäkymmenessä."

Myytti 2: Kokoomusnuorten tavoiteohjelma edustaa pienen ja äänekkään vähemmistön linja Kokoomusnuorissa

Tämäkään väite ei pidä paikkaansa. Tavoiteohjelmaamme on valmisteltu koko kuluvan vuoden ajan työryhmissä, joissa on ollut keskimäärin 5-10 jäsentä työryhmän puheenjohtajan lisäksi. Työryhmien puheenjohtajat istuvat liittohallituksessa. Työryhmät ovat kokoontuneet vähintään kerran vuoden aikana ja käyneet keskustelua sähköpostilistoilla ja Facebookissa. Näiden tapaamisten ja keskustelujen pohjalta työryhmät ovat muodostaneet tavoiteohjelmaluonnoksensa.

Tämän jälkeen liittohallitus on käynyt paperit kohta kohdalta läpi, muokaten näiden pohjalta oman ehdotuksensa. Tämän jälkeen liittohallituksen korjaamat ohjelmat on käsitelty kohta kodalta läpi puolestaan liittokokouksessa, jossa jokainen 150:stä liittokokousedustajasta, on saanut tilaisuuden esittää muutoksia ohjelmapaperiin. Tavoiteohjelmaa muutettiin vielä liittokokouksessakin merkittävästi, niin että se on käynyt lähemmäs 200 eri Kokoomusnuoren seulan läpi.

On siis kiistämätöntä, että Kokoomusnuorten tavoiteohjelma on poikkeuksellisen demokraattisesti kirjoitettu kokonaisuus, joka edustaa laajaa, koko järjestön kattavaa konsensusta liiton poliittisesta linjasta. Tietysti yksittäiset jäsenet saattavat olla joistan kohdista eri mieltä, sillä ohjelmapaperi sisältää yli 150  erilaista toimenpide-ehdotusta. Paperi edustaa joka tapauksessa linjan konsensusta.

Myytti 3: Kokoomusnuorten linja on radikalisoitunut Susanna Kosken puheenjohtajuuden myötä

Tämäkin väittämä on ontuva.

On totta, että tavoiteohjelman 2014 linja saattaa vaikuttaa radikaalilta suomalaisessa poliittisessa keskustelussa – mutta se on juuri tarkoituksemmekin. Suomalaista poliittista keskustelua on pidetty konsensushakuisena ja konkretiaa vailla olevana hymistelynä jo pitkään. Ilmapiiriä on kiusannut myös vaihtoehdottomuus: eroja puolueiden välillä ei tunnu useinkaan olevan. Haluamme siis ohjelmatyömme myötä ennenkaikkea herättää keskustelua ja muistuttaa emopuoluetta oikeistolaisesta aattessta.

Kokoomusnuorten tavoiteohjelma ei ole kuitenkaan nyt vuodeksi 2014 erityisen radikaali suhteessa aiempiin: se on ollut hyvin samanlainen jo noin vuodesta 2009 asti. Erikoisen tapauksesta tekee lähinnä se, että kohu-uutisointi tavoiteohjelmistamme on aloitettu vasta nyt, syksyllä 2013.

Lisäksi huomioitavaa on se, että puheenjohtaja Koski ei ole kirjoittanut tavoiteohjelmastamme sanaakaan. Hänestä tuli liiton puheenjohtaja vasta sen jälkeen, kun tavoiteohjelma oli jo kirjoitettu. Liittohallituksen jäsenen ja Kokoomusnuoren näkökulmasta on toki mielestäni ansiokasta, että puheenjohtajamme on puolustanut määrätietoisesti edustamansa järjestön, Kokoomusnuorten enemmistön linjaa kenenkään reaktiota pelkäämättä.

Myytti 4: Ohjelman pääpaino on Perussuomalaisten tavoin populistisessa maahamuutto-, kieli- ja arvopolitiikassa

Ohjelman pääpaino on todellisuudessa ratkaisujen esittämisessä etenkin kilpailukykyyn ja kestävyysvajeen kiinnikuromiseksi. Huomiota ohjelmatyössä on kiinnitetty erityisesti ehdotuksiin Suomen kansantalouden pelastamiseksi ja velkaantumisen lopettamiseksi. On siksi harmillista, ettei puheenvuoroja tästä näkökulmasta ole käyty juurikaan. Kaikki otsikot ovat keskittyneet yksittäisten tavoiteohjelmakirjausten paisutteluun siten, ettei metsää ole nähty puilta.

Pieniä väripilkahduksia keskustelussa on kuitenkin ollut Eero Lehden vuolas kehuminen ja Kimmo Sasin maltillinen puheenvuoro aiheesta. Toivottu ehdotus on ollut myös Ben Zyskowiczin kehoitus dialogin käymiseen puolueyhteisön sisällä. Kokoomuksen sloganinkin mukaan "Kokoomus kuuntelee", paitsi ilmeisesti niitä joiden mielipiteet ovat vääriä.

Johtopäätöksiä

Ohjelmaamme on julkisuudessa tulkittu ja kommentoitu tahattomista ja varmasti myös tahallisista virhekäsityksistä käsin. Puolueen puheenjohtaja Jyrki Katainen ennätti tuomitsemaan ohjelmapaperin kokonaisuutena, jo ennen kuin luki paperin. Samanlaisella paniikkireaktiolla asiaan suhtautui myös suuri osa muuta puolueyhteisö. Oli Kokoomusnuorten linjasta mitä mieltä hyvänsä, on median paisuttelussa ja joukkoirtisanoutumisissa tehty kärpäsestä härkänen.

Vahingollisin asia puolueen kannalta on se, että se ei ole kuunnellut useaan vuoteen nuoriaan, tai edes lukenut meidän tavoiteohjelmia, vaikka puoluejohdonkin mielestä yhteisömme elää nimenomaan keskustelusta. "Kokoomus kuuntelee."

Lisäksi se on rikkonut myös itse lanseeraamaansa periaatettaan loanheitosta. Kokoomuksen laatimassa "Toivon käyttöohjeessa" mainitaan seuraavaa: "ÄLÄ HEITÄ LOKAA. Sano mieluummin jotain positiivista niistä, jotka ovat kanssasi toista mieltä." Toivon jatkossa, että puheet ja teot kohtaavat.

 

Lue lisää: mikkolaakso.com

MikkoLaakso
Kokoomus Espoo

Markkinaliberaali kauppatieteiden maisteri ja kaupunginvaltuutettu Espoosta. Työkokemusta start-up -yrityksistä, Eduskunnasta ja Euroopan Parlamentista.
Lisää ajatuksistani täältä!

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu