Politiikan uuskieli

Uuskieli on George Orwellin teosta 1984 varten luoma ”kielijärjestelmä”, jonka tavoitteena on tehdä vallitsevan totalitäärisen valtion arvostelemisen kieliopillisesti mahdottomaksi ja muokata ihmisten ajattelua hallinnolle alisteiseksi. Kielestä on häivytetty muun muassa kaikki vapauteen liittyvä sanasto ja toisten sanojen merkitystä on vaihdettu. Esimerkiksi ”totuusministeriö” on todellisuudessa valtiolliseen propagandaan ja historian uudelleenkirjoittamiseen keskittynyt toimija. Toisaalta esimerkiksi käsite ”riemuleiri” tarkoittaa valtiollista pakkotyöleiriä. Myös käytetyn kielen epäsäännöllisyydet ja sofistikoituneemmat ilmaisut ovat pyritty hävittämään, jottei kieli olisi tarpeeksi rikasta ja sivistävää, haitaten yksilöiden kielellistä ajattelua.

”Äärioikeisto”

Uusikielimäisiä piirteitä voi valitettavasti löytää myös suomenkielisestä poliittisesta sanastosta. Esimerkiksi sellainen käsite kuin äärioikeisto on luotu tarkoittamaan äärimmäisiä, ”oikeistolaisia” ideologioita, kuten fasismia ja kansallissosialismia. Wikipedia mukaan ”Äärioikeisto on nimitys, jota käytetään totalitaarisiin päämääriin pyrkivistä radikaaleista, poliittisista oikeistoliikkeistä.” Vastaavasti äärivasemmistolla viitataan sosialismin erilaisiin äärimuotoihin. Mikäli poliittista spektriä tarkastellaan yksiulotteisella vasemmisto-oikeistojaottelulla, äärioikeisto ja -vasemmisto edustavat sen vastakkaisia häntäpäitä. Toisin sanoen tällä ajattelutavalla fasismi ja natsismi ovat marxismin täydellisiä vastakohtia.

Minkä takia kuitenkin nämä kaksi näennäisen täydellisesti eroavaista ääri-ideologiaa ovat siltikin hyvin samankaltaisia? Niin kansallissosialismi kuin kommunismikin perustuvat valtiojohtoiseen komentotalouteen, jossa keskussunnitteluvirasto päättää mitä taloudessa tuotetaan ja miten paljon. Toisaalta molempiin ideologioihin pohjautuvat yhteiskunnat toteutuessaan 1900-luvulla, olivat äärimmäisen totalitaristisia: niissä harjoitettiin sensuuria, kansanmurhia ja kilpailevat poliittiset ideologiat kiellettiin. Molemmat edustivat valtiollista suunnittelua; sosialismia ja kansallissosialismia. Molemmat valtiojärjestelmät olivat totalitaristisia ja kollektivistia, vain näiden jotkin arvot ja ihanteet erosivat toisistaan. (Usein näennäisesti.)

Mitä fuktiota on oikeisto-vasemmisto jaottelulla, mikäli sen ääripäät ovat samankaltaisia ideologioita? Onko klassinen liberalismi, joka eroaa näistä kahdestä täydellisesti, äärikeskustalainen ideologia? Uskoakseni tällainen kielen muotoutuminen on osin tahallista ja osin tahatonta kehitystä. Selvästikin joitain tahoja on on hyödyttänyt se, että leimataan natsismi äärioikeistolaiseksi, ja kommunismi äärivasemmistolaiseksi, leimaten eritoten oikeistolaisuutta. Ideologisesti tämä on kovin kyseenalaista liberaalista näkövinkkelistä, sillä molemmat ääri-ideologiat edustavat kollektivismia.

Libertaristit suosivat usein kaksiulotteista poliittista karttaa, jossa toisella akselilla ilmaistaan suhtautuminen taloudellisiin vapauksiin ja toisella akselilla suhtautuminen sosiaalisiin vapauksiin. Tässä tarkastelussa väitetty äärivasemmisto ja -oikeisto sijoittuvat todella lähelle toisiaan, jälkimmäisen ollessa taloudellisesti ehkä hitusen vapaampi, joskin määritelmällisesti myöskin kometotalous. (Muun muassa natsien talouspolitiikka on vasemmistoliiton taloudenpitoa vasemmistolaisempaa.) Sosiaalisia vapauksia kummassakaan yhteiskunnassa ei ollut nimeksikään, vaan kaikki yksilöt olivat valtiota varten.

Konservatiivit ja liberaalit

Kun mediassa käsitellään konservatismia liberalismia, ajatellaan usein näiden kahden olevan jollain tavalla toisensa vastakohtia Ranskan vallankumouksessa syntyneen jaottelun hengessä. Toisaalta Yhdysvalloissa demokraatteja pidetään ”liberaaleina” ja republikaaneja ”konservatiiveina”. Mielenkiintoisen elementin peliin tuo se, että Yhdysvalloissa Obamaa ja hänen uudistuksiaan vastustava niin sanottu Teekutsuliike koostuu niin vankoista konservatiiveista kuin ”ääriliberalistisista” libertaareista. Mitä järkeä tässä on? Kaikkein liberaaleimmat ja kaikkein konservatiivisimmat vastustavat Obamaa. Sen sijaan tavalliset liberaali tukevat häntä.

Konservatismin ja liberalismin määritelmissä tulee nähdäkseni esille samanlainen osin tarkotushakuinen, osin tahaton käsitteellinen vääristymä, kuin äärioikeistoa käsiteltäessä, jossa demokraattejen kaltaiset, Yhdysvaltain skaalassa sosialistit, ovat alkaneet käyttämään itsestään nimitystä liberaali, vaikka eivät välttämättä tuntisi käsitteen aatehistoriallista perustaa. He nojaavat positiivisiin oikeuksiin pohjautuvaan sosiaaliliberalismiin, joka ei oikeastaan ole liberalismia ollenkaan siinä mielessä kuin sen alun perin oli tarkoitus olla negatiivisen vapauden ideologia.

Minkä takia kaikkein liberaaleimmat tuntevat luonnolliseksi liittoutua kaikkein konservatiivisempien kanssa? Minusta parhaan vastauksen antaa yksinkertaisesti se, että  liberaali-konservatiivi -vastakkainasettelu on näennäistä ja kyseessä eivät ole vastakohdat. Kyse on imagopelistä ja käsitteiden muuttamisesta. Klassiset liberaalit ja libertaarit puolustavat länsimaisia arvoja, kuten oikeusvaltiota, markkinataloutta, ihmisoikeuksia, omistusoikeutta ja yksilönvapautta, pitäen näitä absoluuttisina arvoina. Samoin toimivat konservatiivit, joskin joissain kysymyksissä he menevät negatiivista vapauskäsitystä pidemmälle ja vaativat muun muassa usein esimerkiksi valtion ja kirkon liittoa vahvistaakseen entisestään länsimaista ajattelua yhteiskunnassa. Jotkut konservatiivit vaativat myös yksilön alisteisuutta isänmaalle, joka pitää sisällä tiettyjä kollektivismin piirteitä.

Sen sijaan itseään liberaaleina pitävät sosiaaliliberaalit ja sosialistit eivät aina tunnu pitävän länsimaisia arvoja absoluuttisina, vaan luottavat joissain kysymyksissä kulttuuriseen relativismiin tai muihin vastaaviin aatteellisiin tuulahduksiin, jotka eivät kuulu länsimaiseen traditioon. Kehoittaisin kaikkia itseänsä liberaaleina pitäviä ihmisiä pohtimaan hieman tämän määreen mielekkyyttä omalla kohdallaan.

MikkoLaakso

Markkinaliberaali kauppatieteiden maisteri ja kaupunginvaltuutettu Espoosta. Työkokemusta start-up -yrityksistä, Eduskunnasta ja Euroopan Parlamentista. <a href="http://mikkolaakso.com">Lisää ajatuksistani täältä!</a>

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu