Koronakriisin aikana Euroopan Unionin johdossa on yhteisymmärrys menonlisäysten tarpeesta

Coronavirus virus outbreak and coronaviruses influenza background as dangerous flu strain cases as a pandemic medical health risk concept with disease cells as a 3D render (Coronavirus virus outbreak and coronaviruses influenza background as dangerous

Suomen EU- ja eurojäsenyyksien kritiikki on pienissä piireissä noussut esiin, koska kymmenen vuoden takaisen finanssikriisin tavoin Suomessa ja monissa muissa EU-maissa pelätään yhteisvastuuta heikommassa taloudellisessa asemassa olevien eteläisten EU-maiden veloista. Toki syitä kritiikkiin on muitakin, kuten kestoaihe itäeurooppalaisen työvoiman vapaasta liikkuvuudesta ja sen vaikutuksista suomalaisten työpaikkoihin. Nykyisessä koronakriisissä on kuitenkin merkittäviä eroavaisuuksia kymmenen vuoden takaiseen verrattuna.

Suurin ero on se, että EU-laajuisesti ja maailmanlaajuisesti useimmissa maissa on toistaiseksi laitettu kansanterveydestä huolehtiminen talouskasvun edelle. Turismi, ravitsemusliikkeiden aukiolo ja viihdetapahtumat on monissa maissa tällä hetkellä lailla kielletty tai vahvasti epäsuositeltu maasta ja yksityiskohdista riippuen. Nämä ovat kuitenkin monissa maissa lipsahtaneet pääelinkeinoiksi, minkä kuka tahansa etelän turistikohteissa lomaillut tietää. Suomi kuuluu niihin maihin, joilla on varaa tulla edes jossakin määrin liike-elämää vastaan korvauksin julkisista varoista. Euroopan Unionin hallintoelimissä tiedostetaan yhä enenevässä määrin, ettei koronaviruksen torjunnan vuoksi tehdyt julkiset alijäämät ole huolimattomuusvirheitä ja rikollista riskinottoa valtiontalouden pidossa samalla tavalla kuin 2010-luvun alun tiettyihin EU-maihin keskittyneet pankkikriisit ja muut talousongelmat. Kun taloudellisia uhrauksia joudutaan tekemään kotona ja naapureissa, tulee yhteisymmärrys siitä, että yhdessä laskua myös kuitataan tavalla tai toisella.

Eniten huolta suomalaisissa poliitikoissa herättää EU:n yhteisvastuista Italian tilanne, koska maa joutui poikkeuksellisen suuressa määräksi kärsijäksi sekä inhimillisesti että taloudellisesti koronakriisistä. Nyt näyttää siltä, ettei Italialla ole omin päin resursseja jatkaa taudin torjuntaa, koska maa on avaamassa rajojaan ilmeisen ennenaikaisesti epidemiatilanteeseen nähden. Euroopan Unionin tasolla ei tosissaan pelätä Suomen EU- tai euroeron vuoksi, mutta Italian unionista tai rahaliitosta lähdön vuoksi kyllä. Tästä syystä esimerkiksi vaikutusvaltainen liikemies György Soros on esittänyt yhteisvastuiden kuittaamista EKP:n rahanpainamisella. Toteutettiin yhteisvastuut miten tahansa, Suomen osuus unionin tasoisista laskuista on joka tapauksessa pieni suhteessa normaaleihinkin EU:n jäsenmaksuihin.

Siihen nähden monikymmenkertainen lasku tullaan Suomessa maksamaan oman rajamme sisäpuolella voimakkaasti kasvaneiden työttömyys- ja muiden sosiaalimenojen muodossa, jotka voivat jäädä korkealle tasolle pitkäksi aikaa. Matkailu- ja ravintola alaa siinä muodossa, jossa sen tunsimme ja monia sen alan työpaikkoja, ei enää ole. Matkatoimistoilla ja monilla lentoyhtiöillä ja laivayhtiöillä ei ole jäljellä kannattavaa laillista liiketoimintaa ja toimintaa rahoitetaan verovaroista, ettei rahti juutu matkalle kun Suomi sijaitsee tällaisessa paikassa kun sijaitsee. Muuten söisimme kohta pettuleipää ja perunavelliä. Samasta syystä myös taloustieteilijöiden hellimä työttömyyseläkeputken jäänteiden poistaminen voi tulla mahdottomaksi ja ennemmin työttömyyseläkeputkea saatetaan joutua vahvistamaan, jotta enemmän huomiota voitaisiin kiinnittää nuorten työllistymiseen.

Mikko Nummelin

Diplomi-insinööri vm 2007, Aalto-yliopiston jatko-opiskelija tutkimusalana teknillinen matematiikka, syventävänä aihealueena ohjelmistojärjestelmät, ohjelmistosuunnittelija Cinia Group Oy:ssä Espoon Keilaniemessä/Helsingin Ilmalassa vuodesta 2015, aiemmin ohjelmistosuunnittelija Ixonos Oyj:ssä Helsingin Herttoniemessä 2008-2015, s. 1975. Etelä-Espoon sosialidemokraattisen työväenyhdistyksen johtokunnassa kaudella 2019. Espoon sosialidemokraattien hallituksen ja edustajiston jäsen kaudella 2019.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu