Wappupuhe 30.4.2023

=====

Klara wappen!

Olen Mikko Nummelin, Etelä-Espoon sosialidemokraattisen työväenyhdistyksen hallituksen jäsen, Espoon sosialidemokraattisen kunnallisjärjestön hallituksen jäsen ja Sosialidemokraattien Uudenmaan piirin edustuston jäsen. Tämänkertaisen wappupuheeni aiheena on demokratia, koska aika ajoin sen arvostus unohdetaan meillä Suomessakin esimerkiksi tietyissä äärijärjestöissä.

Demokratia eli kansanvalta ei ole mikään itsestäänselvyys maailmassa, vaan ainakin noin puolet valtioista on autoritaarisesti hallittuja ja lisäksi monien muidenkin maiden demokratiassa on isoja puutteita. Suomessa demokratia toteutuu maailmanlaajuisessa vertailussa poikkeuksellisen kattavasti.

On maita, joissa ei ole juurikaan mitään demokratian piirteitä, kuten Pohjois-Korea, Turkmenistan, Eritrea tai Kuuba ja lukuisat muut vastaavanlaiset. Näissä ei järjestetä vapaita ja tarkkailtuja vaaleja, joissa kansalle olisi esitetty mitään vaihtoehtoja. Lisäksi useissa maissa vaalit ovat lähes aina erittäin vilpilliset ja opposition toimintaa häiritään viranomaisten toimesta jatkuvasti. Nämä ovat kaikkien tiedossa ja keskityn seuraavassa demokratian vähemmän huomiota herättäviin puutteisiin useissa muuten kansanvaltaisina pidetyissä maissa.

Monet länsimaatkin rajaavat yleistä ja yhtäläistä äänioikeutta epäämällä äänioikeuden vangeilta ja joissakin tapauksissa myös ehdonalaisessa vapaudessa olevilta tai pelkästään rikosrekisterin omaavilta. Tällainen lisärangaistus on aiheeton ja on vastoin periaatetta, että vankeustuomion pääasiallinen tarkoitus on vapaudenriisto eikä muiden ihmisoikeuksien loukkaaminen.

Lisäksi useat länsimaat ovat monarkioita, joissa kansalla ei ole oikeutta äänestää valtionpäämiehestä vaan valtionpäämiehen ja hovin asema periytyy. Pohjoismaistakin näihin lukeutuvat Ruotsi, Norja ja Tanska ja Virossa presidenttiä ei valitse kansa vaan parlamentti tai parlamentin siinä epäonnistuessa kunnanhallitusten edustajat.

Useissa maissa, kuten Ruotsissa, parlamenttivaaleissa ei voida valita sekä puolueesta että ehdokkaasta vaan käytössä on suljetut listat, joissa puoluehallitukset ovat itse asettaneet henkilöt läpimenojärjestykseen omalla listallaan. Tämä tekee listojen alapäässä olevien henkilöiden vaalikampanjoista merkityksettömiä ja mahdottomia ja iso osa äänivaltaa valuu pois tavallisen kansan ulottuvilta.

Demokratian toteutumiseen vaikuttaa myös vaalien luotettavuus ja vaalisalaisuus. Useissa maissa, kuten Virossa ja Yhdysvalloissa, käytössä on sähköisiä äänestyksiä, jopa Internet-äänestyksiä, jolloin äänestystapahtuman valvonta kunnolla on mahdotonta. Olen toiminut useaan otteeseen vaalilautakunnassa täällä Suomessa ja tiedän, että vaalipaikalla pidetään erittäin tarkkaa huolta usean puolueen edustajien toimesta siitä, että itse äänestys ja vaalilippujen laskenta toimitetaan oikein. Ruotsissa on erikoinen tapa, jossa äänestäjät voivat poimia tiskiltä avoimesti tietyn puolueen listan ja sujauttaa sen uurnaan. Tällöin kaikki vieressä näkevät, mitä henkilö äänesti. Lisäksi tämä vaalitapa on johtanut joillakin äänestyspaikoilla väärinkäytöksiin, joissa ennen äänestystä vaalilautakunta on heittänyt joidenkin puolueiden listoja pöydältä roskiin. Näistä asioista pitäisi käydä vähintään Euroopan Unionin laajuista ja sisäistä keskustelua.

Nauttikaa wapun juhlinnasta ja muistakaa juoda simaa vain kohtuudella.

Mikko Nummelin
Sosialidemokraatit Espoo
Ehdolla kuntavaaleissa

Diplomi-insinööri vm 2007, Aalto-yliopiston jatko-opiskelija tutkimusalana teknillinen matematiikka, syventävänä aihealueena ohjelmistojärjestelmät, ohjelmistosuunnittelija Cinia Group Oy:ssä Espoon Keilaniemessä/Helsingin Ilmalassa vuodesta 2015, aiemmin ohjelmistosuunnittelija Ixonos Oyj:ssä Helsingin Herttoniemessä 2008-2015, s. 1975. Etelä-Espoon sosialidemokraattisen työväenyhdistyksen johtokunnassa kaudella 2019. Espoon sosialidemokraattien hallituksen ja edustajiston jäsen kaudella 2019.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu