Anni Sinnemäen autuaan tietämättömyyden antama ideologinen varmuus – Entinen kruununjalokivi HELEN ajetaan karille

Viime keskiviikon valtuuston kyselytunnilla sain kunnian tehdä perussuomalaisten valtuustoryhmän kysymyksen Helsingin energiahuollosta vastaavalle apulaispormestari Anni Sinnemäelle, joka toimi myös pormestarin sijaisena pormestari Juhana Vartiaisen oltua estynyt sairauden vuoksi:

”Arvoisa valtuuston puheenjohtaja, olen järkytyksellä lukenut kärkipoliitikkojen – mukaan lukien maamme ympäristöministeri – antamia haastatteluita ja kolumneja helsinkiläisten kaukolämmön ja sähkön saannin turvaamisesta Ukrainan sodan aiheuttamassa tilanteessa. Kaikkia puheenvuoroja yhdistää autuaan tietämättömyyden antama ideologinen varmuus hiilineutraaliuden auvoisuudesta ja siitä, että oikeastaan mitään ongelmia ei ole. HELEN’n hallituksen puheenjohtajan Osmo Soininvaaran lausahdus Helsingin Sanomissa heti Ukrainan sodan alettua, että ”HELEN’ssä sukat pyörivät nyt jaloissa” ja heleniläisten esittämät vetoomukset kuvastavat tilanteen vakavuutta. Mikäli erittäin tehokas Helsingin yhdistetty sähkön ja lämmön tuotanto ajetaan alas kahdessa vuodessa, nousee helsinkiläisten kaukolämmön lasku valtavasti ja Suomi menettää valtakunnan verkosta suuren ydinvoimalan verran vakaata sähköntuotantoa. Tätä ei voi korvata huojuvalla tuulivoimalla kuten HELEN on ilmoittanut tekevänsä.

Kertokaa apulaispormestari Sinnemäki, miten Helsingissä aiotaan turvata vakaa huoltovarmuuden mahdollistama kohtuuhintainen kaukolämmön tuotanto ja onko mielestänne oikein ajaa alas kantaverkosta 1071 megawattia vakaata sähköntuotantoa Euroopan energiakriisin ollessa enemmän kuin totta?” 

Pormestarin sijainen Anni Sinnemäki kertoi Helen’n sulkemispäätöksien olevan lopullisia, mutta ei kertonut miten tarvittava kaukolämpö tuotetaan tulevina talvina, kun kohtuuhintaista, huoltovarmaa ja vakaata kivihiilellä tuotettua lämpöä ei enää saada. Hän myös ”korjasi” 1071 MW lukuani todeten, että Hana- ja Salmisaaren sähköntuotannon teho on vain 400 MW.

Valtuuston sääntöjen mukaan sain vastata yhden kerran pormestarin sijaiselle:

”Kun Hana- ja Salmisaaresta katoaa n 900 MW kaukolämpötehoa ja tilalle tulee Vuosaaren 250 MW biokattila ja joitain lämpöpumppuja sekä Hanasaaren lämpövarasto, josta saa muutaman päivän ajan ehkä 120 MW lämpöä, niin miten huippu täytetään, kun vielä talvella kylmällä käynnistettävien 10 pääasiassa raskaalla ja kevyellä polttoöljyllä sekä kaasulla toimivien lämpökeskusten, joiden yhteenlaskettu lämpöteho 2000 MW, huollot on lopetettu. Elon laskuopin mukaan kylmän sääjakson sattuessa HELEN’n uuden vihreän maakaasuun nojaavan strategian myötä helsinkiläisten lämpöturvallisuus on uhattuna, koska HELEN’n on mitoitettava lämmöntuotanto historiallisen kulutushuipun eli vuoden 2016 2650 MW mukaan. HELEN’n hallituksen puheenjohtaja on todennut, että Vuosaaren maakaasulla toimivalla kombivoimalalla ei voida tuottaa sähköä kaasun korkean hinnan vuoksi. Näin kahdessa vuodessa Helsingissä tuotetun sähkön tehopudotus on tuo 1071 MW.”

Tämän jälkeen piti kolmen nuoren vihertävän naisen trio Jenni Pajunen (Kok), Mia Haglund (Vas) ja Reetta Vanhanen (Vihr) piti puheenvuorot, joissa maagisesti vannottiin huoltovarmuuden ja vaihtoehtoisten energiamuotojen nimeen ilman, että kukaan olisi kertonut, miten lämpöä tuotetaan helsinkiläisille, kun kivihiililaitokset on ajettu alas ja lämpölaitokset jätetty huoltamatta.

Mia

”haluan Helsingin, jossa turpeen sijasta palaa patriarkaatti”

Haglund oli Jenni Pajusen tapaan sentään huolestunut energian hintojen noususta.

Vihreiden Reetta Vanhanen oli sitä mieltä, että kunhan päästään ei ainoastaan Venäjän fossiilienergiasta vaan myös Venäjältä tuotavasta puuhakkeesta eroon, kaikki ongelmat ratkeavat itsestään, kunhan vielä toteutetaan kansainvälisen energiajärjestön IEA:n energiasäästösuositukset.

Tämän jälkeen pormestarin sijainen Anni Sinnemäki kertoi, että antamani 1071 MW on oikea luku, kun Vuosaaren kombivoimalalla ei voida enää tuottaa sähköä. Tässä kysymykseeni liittyvässä loppupuheenvuorossaan hän myös kertoi mm., että Suomi on ensi vuonna omavarainen sähköntuotannon suhteen, eikä tuo kuin ehkä Pohjoismaista sähköä, jos se on taloudellisesti järkevää.

Sinnemäki jätti edelleen vastaamatta, miten kaukolämpöä tuotetaan helsinkiläisille. Hän myös tähdensi, että Suomessa energian hinnannousu on maltillisempaa kuin monissa muissa Euroopan maissa, vaikka Helsingin poliittinen johto oli juuri ennen joulua siunannut ja kehunut maasta taivaaseen HELEN’n uuden vihreän maakaasustrategian. Juuri tähän ”Vihreään” kaasusiirtymään on suurin osa Euroopan unionin jäsenmaista perustanut energiapolitiikkansa ja jolle Euroopan unionin komissio oli antamassa delegoidulla asetuksella vihreän ”joutsenmerkin”. Tämä siis HELEN’nkin valitsema strategia johti viime kesän lopussa vakavaan energiakriisiin Euroopan unionissa maakaasun hinnan noustua jyrkästi. Kriisi on syventynyt entisestään Venäjän vaatiessa nyt ruplia maakaasusta ja mm. Saksa valmistautuu säännöstelemään kaasua.

Pohdinta

On pöyristyttävää, että vihreä poliitikko ottaa ikäänkuin kunnian siitä, että meillä sähkönhinnan nousu tulee olemaan maltillinen ja että energiaköyhyys ei monien muiden maiden tavoin kohtele alempia tuloluokkia yhtä ankarasti, koska valtakunnan verkkoon kytketään 1600 MW lisää, kunhan Olkiluoto 3 saadaan viritettyä täyteen tuotantotehoon. Vihreät viivyttivät 20 vuotta ja ankarasti vastustivat loppuun asti päätöstä rakentaa 5. ydinvoimala.

Suomessa oli viime vuonna sähköntuotantokapasiteetti 11 300 MW. Kun siihen lisätään 1600 MW ydinvoimaa saadaan, että meillä on 13 900 MW sähköntuotantokapasiteettia, kun Suomen ennätyskulutushuippu on vuodelta 2015 15 105 MW.

Anni Sinnemäki ei ole lainkaan huolissaan, että Helsingin onnettomien vihreiden politikkapäätösten vuoksi 2024 jälkeen Suomen vakaasta sähköntutannosta poistuu 1071 MW, jolloin emme olekaan sähköomavaraisia, kun kivihiililaitokset on suljettu ja maakaasullakaan ei sähköä voida tuottaa.

Vielä huoltovarmuudesta, jonka vihertävästi em. ajattelevat nuoret naiset nostivat tärkeään rooliin puheenvuoroissaan tosin kuvitellen, että sitä voidaan maagisesti edistää fossiilittomilla energiamuodoilla kuten pienydinvoimaloilla (Pajunen) 2020-luvulla.

HELEN oli siis juuri ennen joulua perustanut strategian maakaasuun, jota ei voida Keski-Euroopan tapaan Suomessa varastoida graniittiseen kallioperäämme. Kivihiiltä on varastoitu perinteisesti Suomessa 6 kk kulusta varten.

Ydinenergialainsäädännön kokonaisuudistus valmistuu 2027, mikä mahdollistaa todennäköisesti pienten ydinvoimaloiden luvituksen. Pienydinvoimalat mahdollistavat huoltovarmuuden, koska uraania voidaan varastoida taloudellisesti edullisesti jopa vuosiksi eteenpäin. Menee vuosikausia vielä tästä, ennen kuin ensimmäiset pienydinvoimalat tuottavat lämpöä helsinkiläisille.

Puuhaketta ei voida varastoida logistisesti järkevästi ja kun venäläisestä halvasta puuhakkeesta on vihreiden toiveiden mukaisesti päästy eroon, Vuosaaren jo ennestään kallis vihreiden alunperin ajama biovoimala tulee entistä kalliimmaksi helsinkiläisille. Nyt vihreät noituvat biovoimalan, koska se aiheuttaa luontokatoa ja kiihdyttää ilmastonmuutosta.

Ehkä murheellisinta tässä tilanteessa on se, että HELEN ei enää huolla 2000 MW lämpölaitosverkostoaan, jonka varassa tämä talvi ollaan yhdessä kivihiilen kanssa pärjätty. Ehkä vielä enemmän huolettaa HELEN’n johdon täydellinen osaamattomuus ja se, että Helsingin entinen kruununjalokivi HELEN ajetaan tätä menoa vääjäämättä karille.

Viime kädessä ainoa ulospääsy erittäin vaikeasta tilanteesta on vaikuttaa EU:n ilmastopakettiin ja vaatia, että EU:ssa vähentämisen sijaan lisätään päästökauppaoikeuksia suuressa mitassa tai luovutaan koko päästökauppajärjestelmästä.

https://www.businessinsider.com/germany-russia-natural-gas-ruble-payment-emergency-plan-ration-2022-3?r=US&IR=T

MikkoPaunio
Perussuomalaiset Helsinki

Kirjoittaja on (s. 1961) Helsingin yliopistosta valmistunut terveydenhuollon erikoislääkäri, joka on työskennellyt seuraavien instituutioiden palveluksessa: Helsingin yliopisto, Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, sosiaali- ja terveysministeriö, Euroopan Unionin komissio ja Maailmanpankki. Kirjoittalla on Helsingin yliopiston yleisen epidemiologian dosentuuri. Hän on saanut jatkokoulutusta Maailman terveysjärjestön ns. pitkällä kurssilla Brysselin vapaassa yliopistossa ja hänellä on ylempi korkeakoulututkinto (epidemiologia) Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health instituutiosta. Kirjoittajalla on julkaisuja merkittävimmissä kansainvälisissä lääketieteellisissä julkaisusarjoissa ja yhteensä vertaisarvioituja julkaistuja artikkeleita hänellä on 40 (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=paunio+m). Kirjoittajan tärkein tieteellinen havainto johti lopulta Maailman Terveysjärjestön maailmanlaajuiseen tuhkarokkorokotusstrategian muutokseen. https://www.duodecimlehti.fi/lehti/2017/3/duo13540 Pelkästään 2000-luvulla on tuhkarokkorokotus pelastanut noin 20 miljoonaa lasta elämälle.
Kirjoittaja toimi valtioneuvoston asettaman Säteilyturvaneuvottelukunnan puheenjohtajana vuosina 2009-2018. Kirjoittaja on toiminut vuodesta 2016 lähtien Valtakunnallisen Maanpuolustuskurssin sekä luennoitsijana että ns. pääopettajana (STM) syksyyn 2021 asti.

Hän on kirjoittanut kolme kirjaa: Vihreä Valhe (Weilin & Göös 1991), Vihreä Valhe - Valheen sysimustat juuret, salakavalat lonkerot ja murheelliset seuraukset (Auditorium 2015) ja Hourulan väen ilmastovallankumous (Omakustanne 2019). Kirjoittaja valittiin 20.3.2018 tieteelliseksi ja policy neuvonantajaksi American Council on Science and Health järjestöön. Järjestön on aikoinaan perustanut Norman Borlaug ja Elizabeth Wheelan. Se on teollisuutta ja hyvinvointia puolustava tieteellinen järjestö. Kirjoittajalta julkaistu useita raportteja Ison Britannian pitkäaikaisimman valtionvarainministerin Nigel Lawsonin perustamalla The Global Warming Policy Foundation sivustolla (https://www.thegwpf.org/?s=paunio). Kirjoittajalta on julkaistu merkittävillä brittiläisillä ja pohjoisamerkikkalaisilla keskusteluareenoilla useita puheenvuoroja (https://muckrack.com/mikko-paunio/articles) pääasiassa ympäristö- ja kehityspolitiikkaan liittyen.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu