Edistääkö Jyrki Kataisen johtama eduskunnan alainen umpivihreä SITRA pakkovaltaa ja rahantuhlausta?

Osallistuin helmikuussa 2018 IPCC:n Puolentoista-asteen raportin Suomen kick-off tilaisuuteen Ilmatieteelaitoksella Helsingin Kumpulassa. Tilaisuuden pääpuhuja oli Ilmatieteenlaitoksen Ilmastontutkimusohjelman Toimialajohtaja Hannele Korhonen. Hän esitteli ylpeänä IPCC:n syksyllä 2018 julkaistavat laskelmat siitä, kuinka kuvitteelliseen BECCS:iin (BioEnergy with Carbon Capture and Storage) eli bioenergiaan hiilidioksidin takaisinotolla ja varastoinnilla tukeutumalla maapallo saavuttaa toivottavan Puolentoista-asteen polun (1).

Maailman terveysjärjestö julkaisi eräänlaisen peilausraportin (2) IPCC:n Puolentoista-asteen raportista, missä se ns. disclaimerillä heti toisella sivulla sanoutui irti bioenergiasta, koska se vähentäisi merkittävästi maailman ruoantuotantoa. Tästä huolimatta WHO:n ilmansaastekokouksessa lokakuun lopussa 2018 IPCC:n johtava tutkija Drew Shindell kertoi yleisölle BECCS:n tuovan auvon (3), vaikka hänen omassa tätä WHO:n kokousta varten julkaistussa tutkimuksessa varoitettiin BECCS:n aiheuttavan laajalti nälänhätiä, suurta luonnontuhoa ja maapallon makean veden varastojen hupenemista (4). WMO:n pääsihteeri Petteri Taalas puhui avajaissanat ennen Shindell’n pötypuheita maailman johtaville poliitikoille ja kuninkaallisille (mm. Espanjan kuningatar oli läsnä).

Kirjoitin tästä IPCC:n ja WHO:n skandalööttisestä bioenergian edistämisestä tuoreeltaan raportin, joka julkaistiin sekä englanniksi että japaniksi (5,6).

SITRA:n tuoreessa heti YLE:n pääuutisten promoamassa Growth – Positive Zero-Emission Pathways to 2050, eli Kasvu – Positiiviset nollapäästöskenaariot vuoteen 2050 mennessä raportissa (7) kerrotaan;

”Muiden luonnonvarojen kuin energianlähteiden käyttö ja bioenergiaan liittyvä maankäyttö sekä näiden vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen ovat kuitenkin myös tärkeitä kysymyksiä, ja nekin olisi otettava huomioon. Kun maailman maat tekevät päätöksiä ilmastotoimista, olisi mietittävä tarkkaan esimerkiksi se, kuinka paljon ja missä bioenergiaa käytetään.” 

Indonesia on raivannut 120 000 neliökilometriä (Suomen pinta-ala on 340 000 neliökilometriä) sademetsää palmuöljyplantaaseille tyydyttääkseen – ennen kohdakkoin alkavaa köyhdyttävää Vihreää Siirtymää – toistaiseksi vielä vauraan Euroopan liikenteen biopolttoainenälän. Nyt, kun vihreät ovat huomanneet tehneensä karmean virheen antaessaan poliittisen tukensa bioenergialle sen kaikissa muodoissa, Eurooppa on RED II-direktiivillä kieltämässä palmuöljyn tuonnin Indonesiasta. Indonesia on syystäkin sydämistynyt, kun se on ensin tuhonnut orankien kodit vihreiden toivomuksesta ja nyt ovat menettämässä suuret vientitulot. Indonesia uhkaa jättää Pariisin sopimuksen, joten palmuöljyn tuonti jatkunee hamaan tulevaisuuteen.

SITRA:n tiivistelmästä poimittua:

”… ilmailussa siirrytään suurelta osin biopolttoaineisiin.” 

Onkohan SITRA nyt ”tarkkaan miettinyt kuinka paljon ja missä bioenergiaa käytetään”, kun se on arvioinut lentoliikenteen biopolttoainetarpeet?

Maailman öljyntuotanto on 4500 miljoonaa tonnia vuodessa, josta 24 % eli noin tuhat miljoona tonnia jalostetaan liikenteen tarpeisiin ja 12 % tästä eli noin 100 miljoonaa tonnia käytetään lentoliikenteeseen. Maailman palmuöljytuotannosta ehkä noin puolet eli noin 35 miljoonaa tonnia käytetään liikenteen biopolttoaineisiin. Noin 30% maissin tuotantopinta-alasta on USA:ssa nyt varattu bensiiniin lisättävän alkoholin tuotannolle. Maissialkoholia tuotetaan USA:ssa noin 40 miljoonaa tonnia vuodessa liikenteen tarpeisiin. Brasiliassa sokeriruo’osta tuotetaan noin 27 miljoonaa tonnia vuodessa alkoholia peltilehmille.

Kukin päätelköön itse, onko SITRA:ssa biopolttoainelinjausta ”mietitty tarkkaan”, kun se katsoo ”Vihreän Siirtymän” myötä maailman ilmailun tukeutuvan biopolttoaineisiin, mikä merkitsee koko nykyisen ei-kestävän kehityksen mukaisen biopolttoainetuotannon käytettävän kokonaisuudessaan lentoliikenteeseen? Se myös merkitsee sitä, että sitä on poistettava maaliikenteestä sama määrä, mikäli tuotantoa ei nosteta.

Toisesta lähteestä (8) saadulla tiedolla laskettuna: Kun 7,8 % maailman öljynkulutuksesta ohjautuu lentoliikenteeseen, tarkoittaa se 351 miljoonan tonnin vuotuista kerosiinin kulutusta. Tällöin joudutaan lisääntyvän lentobiokerosiinin käytön vuoksi jopa kolme ja puolikertaistamaan liikenteen biopolttoainetuotanto, mikä merkitsisi valtavien maa-alueiden ottamista pois ruoan tuotannosta ja raivaamaan myös metsää bioenergiaplantaaseille.

Nyt on huomattava, että vain pienet potkurikoneet voivat käyttää etanolia, joten tässä aukeaa mahtava mahdollisuus Amazonasin sademetsien raivaamiselle biolentokerosiinin tuottamiseen tarvittavan palmuöljyn saannin turvaamiseksi. Itse asiassa sokeriruokoa ei voi Amazonasissa paljoa viljellä, mutta on pelätty Itä-Aasian tapaisten palmuöljyplantaasien leviämisen Amazonasin alueelle, koska se soveltuu poikkeuksellisen hyvin tähän tarkoituksen. SITRA:n viitoittamaa tietä voitaisiin sitä raivata esimerkiksi parin Suomen kokoiosen alueen verran lentoliikenteelle. 

Mitä tämä pelleily kertoo konsulttien valinnasta tai SITRA:n rahankäytöstä? Jyrki Katainen osti pääministerinä ollessaan sadoilla tuhansilla aikoinaan ehtaa ”pahkasikaa” filosofi Pekka Himaselta. Paljonko tämä uusi SITRA:n raportti on maksanut? SITRA:ssa on paljon johtajia ja johtavia asiantuntijoita, jotka eivät kuitenkaan itse tuota mitään, vaan ostavat demoksilta ja dömöksiltä tätä ”pahkasikaa” aina ulkomaita myöden. VTV ja SITRA ovat olleet ikävästi otsikoissa viime aikoina väärinkäytöksiin liittyen. Olisiko vihdoin SITRA:n läpivalaisun paikka?

Olen vuodesta 1987 – oltuani yksi Suomen suurimman komitean (Energiakomitea) yksi sihteereistä – seurannut ilmasto- ja energiakeskustelua. Tämä SITRA:n uusi – johtaja Mari Pantsarin esipuheella alkava raportti – olisi koomisuudessaan ehtaa ”pahkasikaa”, mutta valitettavasti kansanvaltaan nojaavan eduskunnan alaisella SITRA:lla tuntuu olevan epäkansanvaltaisia globalistisia politiikkaohjauspyrkimyksiä, joissa kehotetaan vahvalla poliittisella ohjauksella muuttamaan mm. ihmisten käyttäytymistä ja esimerkiksi sitä, mitä me syömme ja tietenkin mitä meidän tulee ajatella. Mari Pantsarin esipuhe huipentuu:

”Tämän selvityksen tarkoitus on aloittaa tarpeellinen keskustelu irtikytkennästä ja kannustaa kaikkia osallistumaan siihen sekä auttaa meitä kaikkia rakentamaan kestävää tulevaisuutta – yhteiskuntaa, joka menestyy maapallon kantokyvyn rajoissa.”

Pantsar kutsuu kaikkia meitä keskustelemaan, mutta vain hänen pakottavilla ehdoillaan, jotka kumpuavat SITRA:n laajalti edistämästä ilmastohätätila-ajatuksesta. Raportin tiivistelmästä poimittua:

”Maailman kasvihuonekaasupäästöt, jotka ovat syynä ihmisen toiminnan aiheuttamaan ilmaston kuumenemiseen,...” 

Tähän samaan vanhaan äärivasemmistolaiseen ankeutukseen, jota nyt epäpyhällä äärivasemmiston ja suurten korporaatioiden woke-liitolla ajetaan kuin käärmettä pyssyyn, liittyy Mai Kivelän (Vas) Helsingin valtuustossa tekemä aloite kieltää HK:n Sinisen mainostaminen joukkoliikenteessä.

Helsingin vihreiden johdolla Helsinki on jo vuosia sitten valtuuston päätöksellä valinnut puuhakkeen/pelletit korvaamaan kivihiilen Helsingissä lämmön tuottamisessa. Eikö tämä päätös pitäisi nyt kumota, eikä kieltää HK:n blöön mainostainen?

1,https://www.ipcc.ch/sr15/

2.https://www.who.int/globalchange/181008_the_1_5_healthreport.pdf

3.https://www.who.int/airpollution/events/conference/CAPH_Plenary_session_I.5_Drew_Shindell.pdf?ua=1

4.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5880221/

5.https://www.thegwpf.org/content/uploads/2019/01/Paunio-2019.pdf

6.https://www.thegwpf.org/content/uploads/2019/06/GWPF-Paunio2019_jp.pdf

7.https://www.planete-energies.com/en/medias/close/fuels-aviation-and-shipping

 

MikkoPaunio
Perussuomalaiset Helsinki

Kirjoittaja on (s. 1961) Helsingin yliopistosta valmistunut terveydenhuollon erikoislääkäri, joka on työskennellyt seuraavien instituutioiden palveluksessa: Helsingin yliopisto, Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, sosiaali- ja terveysministeriö, Euroopan Unionin komissio ja Maailmanpankki. Kirjoittalla on Helsingin yliopiston yleisen epidemiologian dosentuuri. Hän on saanut jatkokoulutusta Maailman terveysjärjestön ns. pitkällä kurssilla Brysselin vapaassa yliopistossa ja hänellä on ylempi korkeakoulututkinto (epidemiologia) Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health instituutiosta. Kirjoittajalla on julkaisuja merkittävimmissä kansainvälisissä lääketieteellisissä julkaisusarjoissa ja yhteensä vertaisarvioituja julkaistuja artikkeleita hänellä on 40 (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=paunio+m). Kirjoittajan tärkein tieteellinen havainto johti lopulta Maailman Terveysjärjestön maailmanlaajuiseen tuhkarokkorokotusstrategian muutokseen. https://www.duodecimlehti.fi/lehti/2017/3/duo13540 Pelkästään 2000-luvulla on tuhkarokkorokotus pelastanut noin 20 miljoonaa lasta elämälle.
Kirjoittaja toimi valtioneuvoston asettaman Säteilyturvaneuvottelukunnan puheenjohtajana vuosina 2009-2018. Kirjoittaja on toiminut vuodesta 2016 lähtien Valtakunnallisen Maanpuolustuskurssin sekä luennoitsijana että ns. pääopettajana (STM) syksyyn 2021 asti.

Hän on kirjoittanut kolme kirjaa: Vihreä Valhe (Weilin & Göös 1991), Vihreä Valhe - Valheen sysimustat juuret, salakavalat lonkerot ja murheelliset seuraukset (Auditorium 2015) ja Hourulan väen ilmastovallankumous (Omakustanne 2019). Kirjoittaja valittiin 20.3.2018 tieteelliseksi ja policy neuvonantajaksi American Council on Science and Health järjestöön. Järjestön on aikoinaan perustanut Norman Borlaug ja Elizabeth Wheelan. Se on teollisuutta ja hyvinvointia puolustava tieteellinen järjestö. Kirjoittajalta julkaistu useita raportteja Ison Britannian pitkäaikaisimman valtionvarainministerin Nigel Lawsonin perustamalla The Global Warming Policy Foundation sivustolla (https://www.thegwpf.org/?s=paunio). Kirjoittajalta on julkaistu merkittävillä brittiläisillä ja pohjoisamerkikkalaisilla keskusteluareenoilla useita puheenvuoroja (https://muckrack.com/mikko-paunio/articles) pääasiassa ympäristö- ja kehityspolitiikkaan liittyen.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu