EU:n metsästrategia julki – Fixit edessä?

Ensi reaktioissa maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä toteaa EU:n uuden metsästrategian olevan pelättyä parempi.

En tiedä, mihin tämä käsitys perustuu, mutta oma käsitykseni luettuani sekä nykypäivään ulottuvan metsästrategian (1) että tämän uuden muutama tunti sitten julkistetun strategian (2) on, että

1. Voimme tulee sanoa hyvästit nykyiselle suomalaiselle kestävälle metsänhoidolle ja puunkorjuulle.

2. Nykyisten suomalaisten hyvien metsänhoidon kriteerien tilalle tulee ajanmittaan EU:n ”vapaaehtoinen” vihreään ideologiaan perustuva sertifiointijärjestelmä.

3. Sitovalla lainsäädännöllä ohjataan jäsenmaita ennallistamaan talousmetsiä ja luodaan sitovaa alempitasoista lainsäädäntöä, jolla ehkäistään mm. avohakkuut, joita strategian mukaan ”voidaan tehdä vain erityisesti perustelluista syistä”.

4. Nykyisen metsänhoidon taloudellisten perusteiden tuhoaminen tarkoittaa, että joudumme sanomaan hyvästit maamme talouden selkärangalle eli kemialliselle puunjalostusteollisuudelle.

5. Strategia hyväksyy käytännössä vain puun käyttämisen joko huonekaluihin tai puurakentamisen sekä bioenergiaan.

6. Jäsenmaita kehotetaan maksamaan tukiaisia metsänomistajille, että he eivät kaada metsää, jotta ”metsän tuottamat ekosysteemipalvelut eivät vaarannu”. Ekosysteemipalvelut on vihreän esoterian tuottama epämääräinen käsite luonnon itsestään tuottamista hinnaltaan mittavista palveluista, joiden taloudellista arvoa ei kuitenkaan voida todentaa.

7. Jäsenvaltioita kehotetaan jatkamaan ponnisteluita, jotta julkisesti omistettua maata otetaan pois metsätalouden piiristä.

8. Saamme kaupan päälle – ”läheisyysperiaatetta eli jäsenmaita kunnioittavan” sitovaan EU-säätelyyn (direktiivi) perutustuvan valvontaohjelman, joka muistuttaa EU:n maataloustuen ylibyrokraattista valvontaa.

9. Jäsenmaat joutuvat tekemään salamannopean inventaarion vanhoista metsistä, jonka myötä Suomessa saattaa nopeassa tahdissa poistua tuhansia ellei kymmeniä tuhansia neliökilometrejä metsää talouskäytöstä.

10. Maaseudun kehittämiseksi tarjotaan marjojen ja sienten poimintaa sekä ekoturismipalveluita.

Komission ensimmäiset direktiiviehdotukset ovat valmiina jo tämän vuoden lopussa.

Ehkä poliittisesti ällöin asia EU:n uudessa metsästrategiassa on se, että siinä kerrotaan ällörikkaiden eli Maailman Talousfoorumin tarkasteluun vedoten, että vihreällä metsäpolitiikalla voidaan luoda 16 miljoonaa uutta työpaikkaa.

Niinkuin edellisessä blogissani ounastelin komissio esittää kaiken lähtökohtana olevan sen, että luodaan sellainen EU:n laajuinen metsähallinto, joka kykenee tappamaan kaksi kärpästä yhdellä iskulla, koska meitä uhkaa ”ilmasto- ja luontokatokriisi”:

1) satojen miljoonien tonnien hiilen sidonta vuosittain on komiosta välttämätöntä, kun ei kuitenkaan kyetä vähentämään fossiilitalouden hiilidioksidipäästöjä ja

2) YK:n ympäristösatuun perustuvat kuvitteelliset biodiversiteettihyödyt saavutetaan lopettamalla nykyinen suomalainen metsänhoito. Esimerkiksi mihin perustuu komission strategiaan kirjattu väite, että samaan tahtiin kasvatettu metsä on alttiimpi ilmastonmuutokselle kuin rämettyvä eri tahtiin kasvava metsä?

Edellisen EU:n uutta metsästrategiaa koskevan blogin lopussa kirjoitin:

”Suomea vastaan nyt käynnistyvä valtava metsäsodan loppuoffensiivin Casus Bellin (Sodanjulistuksen syyt) siemenet ovat vihreät ymmärtämättömyyttään itse luoneet.

Vihreät ajoivat kuin käärmettä pysyyn bioenergiaa parikymmentä vuotta, kunnes nyt kiivas anti-Trump-aktivisti Michael Mooren TV-dokumentti ”Planet of the Humans” (Ihmisten Planeetta) ja ekoaktivisti Michael Shellenbergerin kirja ”Apocalypse Never – Why Environmental Alarmism Hurts Us All” (Maailmanloppu peruutettu – Miksi ekoalarmismi tekee pahaa meille kaikille) parin viime vuoden aikana julkaistiin.

Sekä em. dokumentissa että jälkimmäisessä kirjassa osoitetaan vihreän energiapolitiikan aiheuttama valtava luonnon tuho. Olen nämä samat huomiot tehnyt kahdessa viimeisessä kirjassani. Esimerkiksi Indonesia on raivannut 200 000 km2 sademetsää, jotta EU:ssa voidaan punavihreiden vaatimuksesta tankata biodieseliä.”

Globaalit ympäristöjärjestöt (Greenpeace ja WWF) havahtuivat viimeisen parin vuoden aikana tehneensä valtavan virheen ajaessaan kaikella voimalla parinkymmenen vuoden ajan bioenergiaa sen kaikissa muodoissaan välittämättä hyvin ennakkoon tiedyistä reunaehdoista. Järkytys vihreän bioenergiapolitiikan aiheuttamista massiivisista luonnontuhoista on ollut niin suuri ruohonjuuritason kampanjoitsijoiden keskuudessa, että uutta kampanjatoimintaa ja uusia järjestöjä on nopeasti jouduttu kyhäämään kasaan. Globaalit ympäristöjärjestöt ovat siis mitä ilmeisemmin perustaneet uusia peitejärjestöjä aiempien virheidensä korjaamiseksi, koska eivät voi eivätkä halua myöntää massiivisia erehdyksiään.

Keskeinen EU:n metsäpolitiikkaa vaikuttava toimija on nyt Biomassmurder (Biomassamurha) niminen järjestö (3), jonka taustavoimista voin tehdä vain arveluita. Otaksun, että sillä on vahvat yhteydet sekä WWF:ään että Greenpeaceen, jotka siis alunperin käynnistivät bioenergian laajamittaisen hyödyntämisen. Tämän järjestön sinänsä oikeat linjaukset kuitenkin uhkaavat Suomen hyvin hoidettua kestävää metsätaloutta, eli lapsi uhkaa nyt mennä pesuveden mukana Suomen kohdalla.

EU:n uudessa 2030 metsästrategiassa on 2020 strategian tapaan myös hurskas globaalinäkökulma normaaleine vihreine moraaliposeerauksineen ja kaksoisstandareineen.

Uusikin strategia väittää taas EU:n olevan ehdottoman eettinen ja moraalinen eturivin globaali ympäristötoimija. Se on kuitenkin punavihreällä politiikallaan aikaansaanut  valtavat metsätuhot mm. Indonesiassa ja Malesiassa ja joutunut paniikissa muuttamaan REDD-direktiiviä, jotta Kaakkois-Aasian sademetsän raivaus palmuöljyplantaasien tieltä saataisiin kuriin. Indonesia ja Malesia ovat niin sydämistyneet – oikeutetusti – EU:lle, että ne uhkaavat jättää Pariisin ilmastosopimuksen. EU hätäännyksissään ei voi nyt toimeenpanna REDD-direktiiviä sen nykymuodossaan ja jatkaa näin palmuöljyn tuontia Kaakkois-Aasiasta komission vippaskonsteilla. EU tuo kymmeniä miljoonia tonneja biomassa ja palmuöljyä maailmanmarkkinoilta vuosittain ja näin väärän energiapolitiikan myötä polttaa Itä-Euroopan runkopuista valmistettuja pellettejä surutta.

Vihreä bioenergiainto johti massamittaiseen suojelumetsien laittomaan kaatamiseen myös Euroopassa (4). Tämän vuoksi ennen loppukonkluusioita on EU:n metsästrategiassa omistettu kappale ympäristörikoksille. Suomessa laittomat hakkuut eivät ole sataan vuoteen ellei pidempään mikään ongelma. Taas olemme hoitaneet leiviskämme oikein, mutta joudumme kärsimään vihreiden virheistä.

Vielä muutama sana Euroopan Unionin Vihreän siirtymän myötä ottamista Neuvostoliiton suunnitelmataloutta muistuttavista piirteistä. Nyt toimeenpantavan EU:n kiertotalouspaketti velvoittaa EU:n jäsenmaita tuottamaan ehkäpä 15 miljoonaa tonnia vuodessa veronmaksajille kallista huonolaatuista kierrätysjätemuovia ilman mitään takeita, että sille on markkinoita. EU:n 2030 metsästrategiassa ehdotetaan vahvalla poliittisella ohjauksella edistettävän hiiltä sitovia tuotteita ja rakennuksia ilman takeita, että ihmiset niitä haluavat.

Fixit häämöttää, valitettavasti.

  1. https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:21b27c38-21fb-11e3-8d1c-01aa75ed71a1.0022.01/DOC_1&format=PDF
  2. https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/communication-new-eu-forest-strategy-2030_with-annex_en.pdf
  3. https://biomassmurder.org/
  4. https://www.theguardian.com/world/2021/jan/14/carbon-neutrality-is-a-fairy-tale-how-the-race-for-renewables-is-burning-europes-forests
MikkoPaunio
Perussuomalaiset Helsinki

Kirjoittaja on (s. 1961) Helsingin yliopistosta valmistunut terveydenhuollon erikoislääkäri, joka on työskennellyt seuraavien instituutioiden palveluksessa: Helsingin yliopisto, Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, sosiaali- ja terveysministeriö, Euroopan Unionin komissio ja Maailmanpankki. Kirjoittalla on Helsingin yliopiston yleisen epidemiologian dosentuuri. Hän on saanut jatkokoulutusta Maailman terveysjärjestön ns. pitkällä kurssilla Brysselin vapaassa yliopistossa ja hänellä on ylempi korkeakoulututkinto (epidemiologia) Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health instituutiosta. Kirjoittajalla on julkaisuja merkittävimmissä kansainvälisissä lääketieteellisissä julkaisusarjoissa ja yhteensä vertaisarvioituja julkaistuja artikkeleita hänellä on 40 (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=paunio+m). Kirjoittajan tärkein tieteellinen havainto johti lopulta Maailman Terveysjärjestön maailmanlaajuiseen tuhkarokkorokotusstrategian muutokseen. https://www.duodecimlehti.fi/lehti/2017/3/duo13540 Pelkästään 2000-luvulla on tuhkarokkorokotus pelastanut noin 20 miljoonaa lasta elämälle.
Kirjoittaja toimi valtioneuvoston asettaman Säteilyturvaneuvottelukunnan puheenjohtajana vuosina 2009-2018. Kirjoittaja on toiminut vuodesta 2016 lähtien Valtakunnallisen Maanpuolustuskurssin sekä luennoitsijana että ns. pääopettajana (STM) syksyyn 2021 asti.

Hän on kirjoittanut kolme kirjaa: Vihreä Valhe (Weilin & Göös 1991), Vihreä Valhe - Valheen sysimustat juuret, salakavalat lonkerot ja murheelliset seuraukset (Auditorium 2015) ja Hourulan väen ilmastovallankumous (Omakustanne 2019). Kirjoittaja valittiin 20.3.2018 tieteelliseksi ja policy neuvonantajaksi American Council on Science and Health järjestöön. Järjestön on aikoinaan perustanut Norman Borlaug ja Elizabeth Wheelan. Se on teollisuutta ja hyvinvointia puolustava tieteellinen järjestö. Kirjoittajalta julkaistu useita raportteja Ison Britannian pitkäaikaisimman valtionvarainministerin Nigel Lawsonin perustamalla The Global Warming Policy Foundation sivustolla (https://www.thegwpf.org/?s=paunio). Kirjoittajalta on julkaistu merkittävillä brittiläisillä ja pohjoisamerkikkalaisilla keskusteluareenoilla useita puheenvuoroja (https://muckrack.com/mikko-paunio/articles) pääasiassa ympäristö- ja kehityspolitiikkaan liittyen.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu