Eurooppa turvautumassa nyt hädissään kivihiileen – Helsingin päätös sulkea Hanasaaren voimala 2023 peruttava

Norjasta vedetty 5132 megawatin verran sähkönsiirtokapasiteettia Isoon Britanniaan ja Manner-Eurooppaan

Edessä on karmea talvi. Norjan vesivarastot ovat tyhjät vähäsateisen kesän vuoksi. Norjan vesivoimasta meidän kanssamme kilpailevat nyt Saksa (1400 MW), Iso Britannia (1400 MW), Hollanti (700 MW) ja Tanska (1632 MW). Suluissa on mainittu Norjaa ja em. maita yhdistävien kaapeleiden maksimitehonsiirtokapasiteetit. Kaapelit on ollut pakko rakentaa vihreän sattumasähkön (=tuulivoima) aiheuttaman heilahtelun vuoksi. Tämä on tehnyt pohjoismaiden sähkömarkkinoille valtavan vajeen. Suomi voi siirtoyhteyksillään saada pohjoismaisilta sähkömarkkinoilta  maksimissaan 2700 MW verran sähköä.

Mikäli tulee kylmä talvi Eurooppaan, voi sähköstä tulla ennen näkemätön pula

Mikäli tuleva talvi on Euroopassa kylmä, ei ole mitään takeita, että saamme sähköä riittävästi pohjoismaisilta sähkömarkkinoilta. Balttiasta ja Venäjältä maksimituontikapasiteetti on 2500 MW, mutta ei ole takeita, että saamme tätä määrää sähköpulan iskiessä laajalti eri maihin sieltäkään. Olemme Euroopassa pussin perällä ja Euroopan kantaverkkoyhdistyksen Entso-E vuosiraporteissa on jo vuosikaudet kiinnitetty huomiota Suomen suureen sähköntuontitarpeeseen kylmällä säällä.

Nyt Yhdistyneissä Arabiemiraateissa ilmestyvä lehti nimeltään The National News kertoo, että juuri valmistunut Norjan ja Ison Britannian yhdistävä merikaapeli tulee suureen tarpeeseen. Tyhjien vesialtaiden vuoksi Norja kykenee kuitenkin myymään Isoon Britanniaan ja manner Eurooppaan vain kolmanneksen siitä, mitä kaapeleihin mahtuisi. The National News lehdessä todetaan, että Norja preferoi myyntiä Isoon Britanniaan, koska siellä myydyn sähkö hinta on korkea.

Meillä voi olla jopa lähemmäs 4000 MW:n tehon tarve tammikuun kovilla pakkasilla, jolloin ei tuule ja yli 2856 MW vihreää sattumaenergiaa eli tuulivoimaa on poissa pelistä. Suomen toistaiseksi suurin kulutushuippu on 15100 MW. Markkinaehtoista sähköntuotantokapasiteettia meillä on 10 800 MW.

Pitkäkestoinen laaja-alainen kantaverkon romahdus vertaantuu sotilaalliseen iskuun

Suosikkikirjailija Ilkka Remeksen ”Jäätynyt helvetti” kirja on todennäköisesti saanut inspiraation puolustusministeriön ”Pahasti poikki” oppaasta, johon kuka tahansa voi tutustua internetissä. Laaja-alainen pitkäkestoinen kantaverkon romahdus on strategiseen sotilaalliseen iskuun vertaantuva yhteiskunnan täysin lamaannuttava tapahtuma, joka lisäksi vaarantaa väestön lämpöturvallisuuden erityisesti tammikuun pakkasilla. Suomessa aina Puolustusvoimien komentajaa myöten eri toimijat ovat yrittäneet puhua järkeä energia-asioissa päättäjille vuosikaudet, mutta turhaan.

Kivihiili ainoa keino pitää edes jotenkin sähkön hintaa kurissa Euroopassa

Sitten otsikkoon. Päättäjät ovat ympäri Eurooppaa paniikinomaisesti yrittämässä nyt estää sähkön hinnan nousun, jonka välitön syy on johtunut nopeasta maakaasun hinnan noususta. Ainoaksi todelliseksi keinoksi estää sähkön hinnan nousu The National News’n mukaan on nyt lisätä kivihiilen polttoa. Kivihiilenkin hinta on nyt reippaassa nousussa. Tämäkään ei välttämättä pelasta tilannetta johtuen pandemian aiheuttamista tuontivaikeuksista (mm. Australia). Nyt pelätään tosissaan mm. Isossa Britanniassa, että talouden elpyminen koronasta tyssää elinkeinoelämän kohoaviin sähkölaskuihin. Myös laajat väestönosat ovat siellä jäämässä vaille lämpöä ja sähköä hintojen nousun vuoksi. Sähköyhtiöitä on mennyt konkurssiin ja konservatiivihallitus harkitsee energiasektorin väliaikaista kansallistamista ja monet energiayhtiöt kieltäytyvät ottamasta uusia asiakkaita. Tilanteen kaoottisuutta lisää se, että Saksa aloittaa 2022 ydinvoimasta luopumisen ja EU:n jo voimassa oleva taksonomia-asetus tulee todennäköisesti edelleen halventamaan rahoitusta sattumaenergialle eli tuulivoimalle.

Helsingin valtuuston biovoimalapäätös oli dynamiittityhmä

Kun vihreä biovoimala Vuosaaressa käynnisti toiminnan puolitoista vuotta sitten sekä HELEN’n hallituksen puheenjohtaja Osmo Soininvaara ja ylipormestari Jan  Vapaavuori eivät hurranneet laitokselle.

Jan Vapaavuori Twitterissä:

”Iso metsähakelaitos on monella tapaa onneton asia”,  

Osmo Soininvaaara Helsingin Uutisille:

”Helsinki on Suomen huonoimpia paikkoja polttaa puuta metsästä. Puunpoltossa on myös hintariski. Kepulaiset saattavat päättää nostaa puun hinnan pilviin, Soininvaara huomauttaa.”

Kivihiili ollut tärkeä osa huoltovarmuuttamme

Suomen energiahuoltovarmuuden kulmakiviä ovat olleet: ydinpolttoaineen varastointi yli vuoden kestävää kulutusta varten, kivihiilen varastointi puolen vuoden kulutusta vastaavasti sekä valtavat kallioihin louhitut useiden kuukausien kulutusta vastaavat öljyvarastot sekä monenkeskinen kansainvälisen energiajärjestön puitteissa solmittu sopimus öljyn toimituksista kriisitilanteissa. Nyt Helsinki on lisännyt lämpökuorman tuottamisessa erityisesti maakaasun osuutta, jota emme voi varastoida.

Vihreä energiapolitiikka on kuristanut primaarienergian tuotantoa jo 40 vuotta. Se on nyt ajanut koko Euroopan vakavan energiakriisin kynnykselle.

Kaikki haluavat sähköistää kaiken, mutta sähköä ei saa tuottaa

Maailman Talousfoorumi (Davos), YK, UNFCC (YK:n ilmastoneuvottelumekanismi), IPCC (YK:n ilmastopaneeli), EU:n komissio ja maamme hallitus kaikki vannovat nyt sähköistämisen nimeen. Kaikki mikä voidaan, pitää sähköistää ja se mikä ei voida sähköistää, on voitava vedyttää.

Tosin ymmärtämättömät punavihreät poliitikot ja ilmastoasiantuntijat eivät tiedä, että vedytys vaatii valtavat määrät sähköä. Joko heille ei ole kerrottu tai he eivät ymmärrä puhetta tai kirjoitettua tekstiä. Esimerkiksi Raahen rautatehtaan vetyprosessit vaativat lähes kokonaan tulevan Hanhikiven ydinvoimalaitoksen verran sähköä.

IPCC kuuluisassa lapset ja nuoret puolikuoliaiksi pelotelleessa Puolentoista asteen raportissaan suositti valtavan sähkön lisätarpeen kattamista bioenergialla koko maailmassa, vaikka samasta asiakirjasta selviää, että se johtaisi valtavaan luonnon tuhoon, nälänhätiin ja maailman makean veden varantojen tuhoutumiseen. Näin hukassa on YK:n ilmastonarratiivi.

Helsingillä ei ole varaa sulkea Hanasaaren voimalaa. Kivihiililauhdevoiman alasajo oli tyhmin päätös, minkä Sipilän SSS-hallitus teki. Elinkeinoministeri Olli Rehn viimeisenä tekonaan esitteli valtioneuvostolle päätöksen sulkea merkittävät määrät kivihiililauhdevoimaa ja lähti Suomen Pankkiin ”kasvamaan korkoa”.

Vihreän energiapolitiikan kepeys ja kopeus

Olin 1987-8 maan suurimman koskaan istuneen eli pääministerin kanslian alaisen Energiakomitean yksi sihteereistä. Sain tehtäväkseni arvioida eri energiamuotojen koko tuotantoketjun läpi ulottuvat kansan- ja työterveysvaikutukset sekä arvioida energiantuotannon merkityksen hyvinvoinnille. Lyhykäisyydessään yhä edelleen pitää paikkansa, että eri energiatuotantomuotojen suorat terveysvaikutukset ovat kaikilla tuotantomuodoilla pienet, mutta energiatuotannon positiivinen merkitys hyvinvoinnille on valtava. Sain työstä elinikäisen sielullisen vamman, sillä mitkään vihreät väitteet säteilyn hirmuisesta vaarallisuudesta ym. pelottelu energiantuotannon vaaroista eivät perustunut tieteelliseen kirjallisuuteen, vaan poliittisiin pamfletteihin ja suoranaisiin valheisiin.

Suurin sielun vamma syntyi kuitenkin vihreän ajattelun holtittomuudesta ja sen suhteesta energiahuoltoon. Voi tätä vihreätä kepeyttä ja kopeutta, miten he suhtautuvat tähän modernin yhteiskunnan vakauden ehdottomaan takeeseen. Ei ole vitsi, vaan valitettava tosiasia, että vihreät uskovat sähkön tulevan töpselistä.

Viitteet

https://www.thenationalnews.com/business/energy/2021/09/24/europes-energy-crisis-a-switch-back-to-coal-is-on-the-cards/

https://energiavirasto.fi/documents/11120570/13026619/S%C3%A4hk%C3%B6n+toimitusvarmuus+vuonna+2020.pdf/

http://maplesotho.cbroderick.me/wp-content/uploads/annual-report-2016-ENTSO-E.pdf

https://www.helsinginuutiset.fi/paikalliset/1197800

https://www.defmin.fi/files/2256/pahasti_poikki_2012.pdf

https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/government-considers-temporary-nationalisation-of-energy-companies-to-stop-collapse-b1923264.html?

https://www.ipcc.ch/sr15/

MikkoPaunio
Perussuomalaiset Helsinki

Kirjoittaja on (s. 1961) Helsingin yliopistosta valmistunut terveydenhuollon erikoislääkäri, joka on työskennellyt seuraavien instituutioiden palveluksessa: Helsingin yliopisto, Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, sosiaali- ja terveysministeriö, Euroopan Unionin komissio ja Maailmanpankki. Kirjoittalla on Helsingin yliopiston yleisen epidemiologian dosentuuri. Hän on saanut jatkokoulutusta Maailman terveysjärjestön ns. pitkällä kurssilla Brysselin vapaassa yliopistossa ja hänellä on ylempi korkeakoulututkinto (epidemiologia) Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health instituutiosta. Kirjoittajalla on julkaisuja merkittävimmissä kansainvälisissä lääketieteellisissä julkaisusarjoissa ja yhteensä vertaisarvioituja julkaistuja artikkeleita hänellä on 40 (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=paunio+m). Kirjoittajan tärkein tieteellinen havainto johti lopulta Maailman Terveysjärjestön maailmanlaajuiseen tuhkarokkorokotusstrategian muutokseen. https://www.duodecimlehti.fi/lehti/2017/3/duo13540 Pelkästään 2000-luvulla on tuhkarokkorokotus pelastanut noin 20 miljoonaa lasta elämälle.
Kirjoittaja toimi valtioneuvoston asettaman Säteilyturvaneuvottelukunnan puheenjohtajana vuosina 2009-2018. Kirjoittaja on toiminut vuodesta 2016 lähtien Valtakunnallisen Maanpuolustuskurssin sekä luennoitsijana että ns. pääopettajana (STM) syksyyn 2021 asti.

Hän on kirjoittanut kolme kirjaa: Vihreä Valhe (Weilin & Göös 1991), Vihreä Valhe - Valheen sysimustat juuret, salakavalat lonkerot ja murheelliset seuraukset (Auditorium 2015) ja Hourulan väen ilmastovallankumous (Omakustanne 2019). Kirjoittaja valittiin 20.3.2018 tieteelliseksi ja policy neuvonantajaksi American Council on Science and Health järjestöön. Järjestön on aikoinaan perustanut Norman Borlaug ja Elizabeth Wheelan. Se on teollisuutta ja hyvinvointia puolustava tieteellinen järjestö. Kirjoittajalta julkaistu useita raportteja Ison Britannian pitkäaikaisimman valtionvarainministerin Nigel Lawsonin perustamalla The Global Warming Policy Foundation sivustolla (https://www.thegwpf.org/?s=paunio). Kirjoittajalta on julkaistu merkittävillä brittiläisillä ja pohjoisamerkikkalaisilla keskusteluareenoilla useita puheenvuoroja (https://muckrack.com/mikko-paunio/articles) pääasiassa ympäristö- ja kehityspolitiikkaan liittyen.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu