Eurostoliiton tuho ja Suomen Ruohonjuuritasavallan tuhonnan hallinnollinen arki 2020-luvulla

Johdanto

Suomen Ruohonjuuritasavallan komissaarineuvosto aloitti vuonna 2021 ripeän työn kohti Suurta Resetointia eli kohti suurta vihreää dystopiaa, joka oli orwellilaisesti kommunismin lailla puettu utopiaksi. Rautatie- ja kiskoliikenteen edistäminen Neuvostoliiton Siperian BAM-radan esikuvan mukaan liikennekomissaari Timo Harakan johdolla oli eräs prioriteetti. Ruohonjuuritasavallan iskurityöläiset kilkuttivat ja kolkuttivat raitioteitä innolla pitkin maita ja mantuja hoilottaen mieltä kohottavia lauluja terveinä ja hyvin ravittuina vielä 2020-luvun alkupuoliskolla. Kun kiskot oli saatu valmiiksi alkoi vilu ja nälkä Suomen Ruohonjuuritasavallassa.

Sivuhuomautuksena Timo Harakka olisi tänään muuten pääministeri, ellei eräs kokoomuslainen kaverini olisi lähettänyt minulle Harakan unohtuneen anonyymisti kirjoitetun pilaesseen ”Päivä Demarina”. Julkaisin esseestä ”herkkupaloja” Uuden Suomen blogissani, kun toimeenpanimme Luontokerhon ”Operaatio Variksen”; se levisi laajalti somen välityksellä viimeistä edellisen Suomen Dommunistisen Puolueen SDP:n puoluekokousedustajille. Tänään teatteritaiteen maisteri ja dramaturgian spesialisti Timo Harakka voisi taas osallistua pseudonyymillä SDP:n uuteen kirjoituskilpailuun otsikolla ”Päivä Dommunistina”.

Eurostoliiton tasavaltojen arkista 2020-luvun tuhontaa johdettiin Brysselistä ja viime kädessä Davosista ja osin maailman hallituksen ministerineuvostosta YKK:sta eli Yhdistetyistä Kauhistetuista Kansakunnista. Suomen Identiteettipuolueen (SIP) alaosastojen eli Vihreiden, Vasemmistoliiton, Dommunistien, RKP:n ja Kansallisen Sekoomuksen mepit innolla edistivät koko 2000 luvun tuhoisia asetuksia ja direktiivejä. Mikään vihreä ei ollut kyllin pahaa ja riittävää, vaan sitä oli aina saatava lisää ja lisää.

Merkittävin ja lopulta Eurostoliiton luhistumisen aiheuttanut lakikokonaisuus oli elokuussa 2021 annettu suuri Ilmastopaketti. Seuraavassa kerron lyhyesti – en tyhjentävästi – sen aiheuttamasta tietoisen tuhonnan myötä aiheutetusta tuhosta Suomen Ruohonjuuritasavallassa 2020-luvulla.

”Fit for 55” kylmensi asujaimistot ja lähes lopetti maa-, lento- ja laivaliikenteen Eurostoliitossa

Äärimmilleen ajan myötä direktiivin mukaan vuosikymmenen loppuun kiristetty päästökauppa ulotettiin asumusten lämmittämiseen, liikenteeseen mukaan lukien lento- ja laivaliikenne. Se yhdessä sitovien energiatehokkuus sekä autojen hiilidioksidipäästönormien kera kylmensivät asujaimistot, lopettivat henkilöautoliikenteen kaupunkien välillä.  Kansalaisilla ei ollut varaa ostaa sähköautoja, eikä heillä enää ollut varaa ajaa vanhoilla polttomoottoriautoilla bensan hinnan kallistuttua päästökaupan ja vaihtoehtoisten polttoaineiden sekoitusvelvoitteiden myötä pilviin. Junat eivät sähköpulan vuoksi kulkeneet. Uudet Brysselin lait myös autioittivat loput haja-asutusalueista maaliikenteen tultua mahdottomaksi sekä lopettivat laivamatkat Tallinnaan ja Tukholmaan sekä etelänlomat. Maatalouden tiukat päästörajoitukset aiheuttivat laajaa nälänhätää.

”Fit for 55” romahdutti valtion ja ev-lut kirkon talouden

Energiaveronkannon romahdus mm. sähkön verotuksen päätyttyä kokonaan ja kaikkien julkisten rakennusten ankarat korjausrakennusvelvoitteet (3 % / vuosi) yhdessä mm. vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin rakentamisvelvoitteiden kanssa romahduttivat lopullisesti valtiontalouden.

0-energiatason korjausvelvoitteet kohdistuivat myös valtiolliseen ev lut kirkkoon, mikä luhisti kirkon talouden ja lopetti kristilliset hartauden harjoitukset. Tämä sopi hyvin ilmastouskontoon ja identiteetti-ideologiaan hurahtaneille piispoille.

”Fit for 55” kiihdytti maailman luontokatoa

Lento- ja laivaliikenteeseen määrätyt alati kiristyneet biopolttoaineiden sekoitusvelvoitteet tappoivat viimeiset Kaakkois-Aasian ihmisapinat orankit vuonna 2028. Eurostoliitto ei voinut riskeerata sitä, että Indonesia ja Malesia olisivat lähteneet Pariisin sopimuksesta, mikäli RED-II-direktiivi olisi todella kieltänyt palmuöljyn tuonnin Eurostoliittoon näistä maista. Niinpä ilmastopaketin yksi osa eli RED-III-direktiivissä päätettiin sallia palmuöljyn tuonti Indonesiasta ja Malesiasta, jotta maa-, meri ja lentoliikenteen biopolttoaineiden valmistukseen saatiin riittävästi direktiivien (RED III, ReFuel EU Aviation ja Fuel EU maritime) edellyttämää uusiutuvaa raaka-ainetta.

Suomen Ruohonjuuritasavallan teollisuus siirtyi Aasiaan ja Afrikkaan

Eurostoliitossa ainoa ympäristöllisesti hyväksytty tapa tuottaa vetyä oli tuulivoimasähkö. Näin tuotettu vety ei riittänyt alkuunkaan teollisuudelle, eikä vetyteknologia kehittynyt muutenkaan toivotusti ja teollisuus näin poistui Suomesta Aasiaan ja Afrikkaan, kun myös terästeollisuuden vapaapäästöt kiellettiin ja ne tulivat osaksi päästökauppaa em. laittomiksi osoittautuneet hiilitullit epäonnistuivat tukkimaan hiilivuotoa.

Eurostoliiton koronaelpymisrahaston tuulivoimalat johtivat laajoihin sähkökatkoihin talvipakkasilla

Eurostoliiton koronan elpymisrahastosta maksettujen tuulivoimaloiden raju lisärakentaminen Suomen Ruohonjuuritasavallassa johti kantaverkon epävakaisuuteen ja tuhoisiin laaja-alaisiin pitkäkestoisiin sähkökatkoksiin erityisesti tammikuun pakkasilla. Ihmisiä kuoli tuhansia kylmyyteen näiden sähkökatkosten seurauksena monena vuonna ympäri Eurostoliittoa myös Suomen Ruohonjuuritasavallassa.

Komissaari Jyrki Käteisen sotki Eurostoliiton jätehuollon lisäsi luonnontuhoa ja viritti Eurostoliiton suunnitelmatalouden piiriin

Lisämausteita tuhoon tuli kauppasodan käynnistäneestä ilmastopaketin WTO:n sääntöjen vastaisesta hiilitullialoitteesta eli CBAM:stä, joka aluksi koski tuontiterästä, -rautaa, -maatalouslannoitteita ja -sähköä. Lisämausteita kaaokseen saatiin myös jo 2010-luvulla hyväksytystä silloisen Eurostoliiton komissariaatin komissaarin ja myöhemmän Suomen Itsenäisyyden Muistorahaston yliasiamiehen Jyrki Käteisen ideoimista kiertotalouspaketista ja kertakäyttömuovi- eli SUP-direktiivistä. Komissaari Käteinen saattoi koko Eurostoliiton jätehuollon kaaokseen. Sen kielteiset ympäristövaikutukset ulottuivat myös maailman meriin ja laajalti köyhiin maihin. Lisäksi se nosti kansalaisten jätehuoltomaksut pilviin koko Eurostoliitossa, vaikka vastikkeeksi saatiin vain ympäristö- ja ympäristöterveyshaittoja ja työsuojeluongelmia sekä vaikeutettiin kansalaisia saamasta jätehuoltopalveluita.

Käteisen kiertotalouspaketti myös edisti myös kiitetävästi Eurostoliiton suunnitelmataloutta. Eurostoliiton 5-vuotsissuunnitelmassa oli Neuvostoliiton tapaan sitova velvoite tuottaa 2025 lähtien vuosittain 15 miljoonaa tonnia huonolaatuista kierrätysmuovia, jota kukaan ei tarvinnut. Neuvostoliitossa ikkunalasin tuotannon viisivuotistonnimäärät saavutettiin tuottamalla asennuskelvotonta liian paksua ikkunalasia.

Metsästrategia on ”Fit for 55” osa eli uusi metsästrategia tuhosi Suomen Ruohonjuuritasavallan talouden selkärangan metsätalouden

Metsästrategiaan pohjaavat direktiivit vastoin Eurostoliiton perustamissopimuksia sosialisoivat Suomen Ruohonjuuritasavallan metsät, kielsivät avohakkuut ja kestävän metsänhoidon, vaikka Eurostoliiton komissariaatti oli julistanut oikeusvaltioperiaatetta kansallista suvereniteettia puolustavia maita vastaan retoriikassaan vuosikaudet. Nämä direktiivit myös kielsivät paperi- ja sellutehtaat, koska ne eivät tuottaneet sellaisia tuotteita, jotka sitovat hiiltä kuten esimerkiksi puurakentamisessa tapahtuu.

Lopuksi

Demokratiavaje oli 2020-luvulla täydellinen sananvapausrajoituksineen Eurostoliitossa ja sen Suomen Ruohonjuuritasavallassa, kuten se oli ollut aikoinaan esikuvamaa Neuvostoliitossa ja sen sosialistisissa tasavalloissa.

Vuonna 2030 Davosissa pidetyssä globaalipolitbyroon eli ”Jeffrey Epsteinin ystävien” pienen piirin kokouksessa sen kiinalaisjäsen hykerteli käsiään. Kiina oli 2020-luvulla rakentanut tuhansia kivihiilivoimaloita sekä kotimaassa että pitkin Aasiaa ja Afrikkaa ja rutiköyhtynyt Eurooppa oli vaipunut unholaan maailmanpolitiikasta.

Vaikka olen 2020-luvun visioni parodiaan pukenut, muistutan lukijoita, että perustan visioni Euroopan unionin jo hyväksyttyyn ilmastolakiin, joka edellytti Euroopan Unionin komission antamaan ”fit for 55” ilmastopaketin.

Se perustuu myös kohdakkoin alkavaan jäsenmaita sitovan unionin ympäristölainsäädännön (kiertotalouspaketti ja kertakäyttömuovidirektiivi) kansalliseen toimeenpanoon.

Lisää on tulossa loputtomasti: Akkuasetus, metsästrategian perusteella annettavat useat direktiiviehdotukset, ym…

MikkoPaunio
Perussuomalaiset Helsinki

Kirjoittaja on (s. 1961) Helsingin yliopistosta valmistunut terveydenhuollon erikoislääkäri, joka on työskennellyt seuraavien instituutioiden palveluksessa: Helsingin yliopisto, Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, sosiaali- ja terveysministeriö, Euroopan Unionin komissio ja Maailmanpankki. Kirjoittalla on Helsingin yliopiston yleisen epidemiologian dosentuuri. Hän on saanut jatkokoulutusta Maailman terveysjärjestön ns. pitkällä kurssilla Brysselin vapaassa yliopistossa ja hänellä on ylempi korkeakoulututkinto (epidemiologia) Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health instituutiosta. Kirjoittajalla on julkaisuja merkittävimmissä kansainvälisissä lääketieteellisissä julkaisusarjoissa ja yhteensä vertaisarvioituja julkaistuja artikkeleita hänellä on 40 (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=paunio+m). Kirjoittajan tärkein tieteellinen havainto johti lopulta Maailman Terveysjärjestön maailmanlaajuiseen tuhkarokkorokotusstrategian muutokseen. https://www.duodecimlehti.fi/lehti/2017/3/duo13540 Pelkästään 2000-luvulla on tuhkarokkorokotus pelastanut noin 20 miljoonaa lasta elämälle.
Kirjoittaja toimi valtioneuvoston asettaman Säteilyturvaneuvottelukunnan puheenjohtajana vuosina 2009-2018. Kirjoittaja on toiminut vuodesta 2016 lähtien Valtakunnallisen Maanpuolustuskurssin sekä luennoitsijana että ns. pääopettajana (STM) syksyyn 2021 asti.

Hän on kirjoittanut kolme kirjaa: Vihreä Valhe (Weilin & Göös 1991), Vihreä Valhe - Valheen sysimustat juuret, salakavalat lonkerot ja murheelliset seuraukset (Auditorium 2015) ja Hourulan väen ilmastovallankumous (Omakustanne 2019). Kirjoittaja valittiin 20.3.2018 tieteelliseksi ja policy neuvonantajaksi American Council on Science and Health järjestöön. Järjestön on aikoinaan perustanut Norman Borlaug ja Elizabeth Wheelan. Se on teollisuutta ja hyvinvointia puolustava tieteellinen järjestö. Kirjoittajalta julkaistu useita raportteja Ison Britannian pitkäaikaisimman valtionvarainministerin Nigel Lawsonin perustamalla The Global Warming Policy Foundation sivustolla (https://www.thegwpf.org/?s=paunio). Kirjoittajalta on julkaistu merkittävillä brittiläisillä ja pohjoisamerkikkalaisilla keskusteluareenoilla useita puheenvuoroja (https://muckrack.com/mikko-paunio/articles) pääasiassa ympäristö- ja kehityspolitiikkaan liittyen.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu