Helsingin kaupunkistrategia rikkoo kuntalakia – Tein siitä laillisuusvalvontakantelun Etelä-Suomen aluehallintovirastoon

Etelä-Suomen Aluehallintovirasto

kirjaamo.etela@avi.fi

Asia:      Laillisuusvalvontakantelu Helsingin kaupungin valtuuston 13.10.2021 hyväksymästä  kaupunkistrategiasta

Allekirjoittanut tekee laillisuusvalvontakantelun Helsingin valtuuston 13.10.2021 hyväksymästä kuntalain (410/2015) edellyttämästä kaupunkistrategiasta. Kaupunkistrategia on Helsingin kaupungin johdon tärkein johtamisen työkalu, joka vertautuu maan hallitusohjelmaan johtamisen instrumenttina.

Kaupunginhallitus hyväksyi 23.8.2021 Helsingin kaupungin vuoden 2022 talousarvioehdotuksen raami sekä talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2022−2024 laatimisohjeet ja niihin sisältyvät kaupunkitasoisen käyttötalouden kokonaisraamin toimintamenoille, investointiraamin talousarviokohdittain sekä alustavan investointiohjelman vuosille 2022−2031.

Helsingin kaupungin vuoden 2022 talousarvioehdotuksen raami sekä talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2022−2024 laatimisohjeiden luvussa ”Väestökehitys ja ennuste” ei ole ulkomailta tulevan huonosti koulutetun, huonosti integroituvan ja huonosti työllistyvän väestön määrästä ja sen ennakoiduista muutoksista sanaakaan, vaikka luvusta ilmenee, että Helsinki menettää kantasuomalaisia veronmaksajia lähikuntiin. Po. asiakirja on kuntalain 110 § edellyttämä Helsingin kaupunkistrategian budjettisuuunnittelun tausta-asiakirja.

Ulkomailta Helsinkiin muuttavan väestön muutosten huomiotta jättäminen ei ole linjassa sen kanssa, mitä näkökulmia kuntalain 37 §:ssä kaupunkistrategialta edellytetään, koska huoltosuhteeseen vaikuttaa nyt hyväksytyssä kuntastrategiassa mainitun ikääntymisen lisäksi myös tänne huonosti integroituvan ja huonosti koulutetun ja huonosti työllistyvän väestön määrän muutokset.

Ilman tietoa tänne muuttavan työikäisen huonosti työllistyvän väestön määristä ei Helsinki kykene asianmukaiseen ja kuntalain edellyttämään taloussuunnitteluun ja raamibudjetointiin. Tämä ilmenee nyt konkreettisesti siinä, että koronasta riippumattomat suuret sosiaalihuollon (erityisesti perhepalvelut ja lastensuojelu) budjettiylitykset johtuvat tänne huonosti integroituvan väestön suuresta palvelutarpeesta.

Käsitykseni mukaan Helsinki ei noudata kuntalakia 13.10.2021 Helsingin valtuuston hyväksymässä kaupunkistrategiassaan.

 

Helsingissä 13.10.2021

 

Mikko Paunio, Helsingin Perussuomalaisten valtuustoryhmän 1. varavaltuutettu

Kommentti (ei sisältynyt kanteluun)

Alla on taulukoituna nykyisen Helsingin sosiaalihuollon henkilöstömitoituksen parametrejä.

Niistä ilmenee, että vanhusten sosiaalihuoltoa lukuunottamatta valtaosa sosiaalihuollon resursseista jyvittyy tällä hetkellä maahanmuuttajille; jopa laittomasti täällä oleilevien terveiden henkilöiden sosiaalipalvelut on paremmin resurssoitu kuin vammaisten sosiaalipalvelut.

Yritimme Helsingin SOTE-lautakunnassa perussuomalaisten budjettialoitteella lisätä vammaistyötä tekeviä sosiaalityötekijöitä, mutta saimme puolellemme vain vasemmistoliiton edustajan.

Vaikka en ole juristi, pidän yllä toteen näytettynä, että Helsingin woke-kaupunkistrategia ei noudata kuntalakia. Se, että onko Suomi vielä oikeusvaltio, on sitten kokonaan toinen kysymys?

Asiakirjat ovat kaikki toimitettu linkkien muodossa Etelä-Suomen Aluehallintoviraston juristille, jonka pitäisi nopeasti kyetä esittelemään ratkaisu kanteluuni. Saas nähdä…

 

Asiakkaiden määrä per sosiaalityöntekijä eri sosiaalityön muodoissa Helsingissä.
Sosiaalityön muoto Asiakkaiden määrä per sosiaalityöntekijä
Vammaistyö 200
Kotouttamisen sosiaalityö 70
Perhesosiaalityö (erityisesti maahanmuuttaja kuluttavat perhepalveluita) 58
Laittomasti täällä olevien sosiaalipalvelut 52
Kotouttamisen jälkihuolto 38

Kaupunkistrategiaesitys29092021.pdf (hel.fi)

https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunginkanslia/kaupunginhallitus-hyvaksyi-vuoden-2022-talousarvioehdotuksen-raamin

https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginhallitus/Suomi/Paatos/2021/Keha_2021-08-23_Khs_31_Pk/781769D5-C5B1-C7D0-9524-7B4DEAE00000/Liite.pdf

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/vesa-kanniainen/humanitaarisen-maahanmuuton-kansantaloudellinen-kustannus-on-korkea/

 

MikkoPaunio
Perussuomalaiset Helsinki

Kirjoittaja on (s. 1961) Helsingin yliopistosta valmistunut terveydenhuollon erikoislääkäri, joka on työskennellyt seuraavien instituutioiden palveluksessa: Helsingin yliopisto, Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, sosiaali- ja terveysministeriö, Euroopan Unionin komissio ja Maailmanpankki. Kirjoittalla on Helsingin yliopiston yleisen epidemiologian dosentuuri. Hän on saanut jatkokoulutusta Maailman terveysjärjestön ns. pitkällä kurssilla Brysselin vapaassa yliopistossa ja hänellä on ylempi korkeakoulututkinto (epidemiologia) Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health instituutiosta. Kirjoittajalla on julkaisuja merkittävimmissä kansainvälisissä lääketieteellisissä julkaisusarjoissa ja yhteensä vertaisarvioituja julkaistuja artikkeleita hänellä on 40 (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=paunio+m). Kirjoittajan tärkein tieteellinen havainto johti lopulta Maailman Terveysjärjestön maailmanlaajuiseen tuhkarokkorokotusstrategian muutokseen. https://www.duodecimlehti.fi/lehti/2017/3/duo13540 Pelkästään 2000-luvulla on tuhkarokkorokotus pelastanut noin 20 miljoonaa lasta elämälle.
Kirjoittaja toimi valtioneuvoston asettaman Säteilyturvaneuvottelukunnan puheenjohtajana vuosina 2009-2018. Kirjoittaja on toiminut vuodesta 2016 lähtien Valtakunnallisen Maanpuolustuskurssin sekä luennoitsijana että ns. pääopettajana (STM) syksyyn 2021 asti.

Hän on kirjoittanut kolme kirjaa: Vihreä Valhe (Weilin & Göös 1991), Vihreä Valhe - Valheen sysimustat juuret, salakavalat lonkerot ja murheelliset seuraukset (Auditorium 2015) ja Hourulan väen ilmastovallankumous (Omakustanne 2019). Kirjoittaja valittiin 20.3.2018 tieteelliseksi ja policy neuvonantajaksi American Council on Science and Health järjestöön. Järjestön on aikoinaan perustanut Norman Borlaug ja Elizabeth Wheelan. Se on teollisuutta ja hyvinvointia puolustava tieteellinen järjestö. Kirjoittajalta julkaistu useita raportteja Ison Britannian pitkäaikaisimman valtionvarainministerin Nigel Lawsonin perustamalla The Global Warming Policy Foundation sivustolla (https://www.thegwpf.org/?s=paunio). Kirjoittajalta on julkaistu merkittävillä brittiläisillä ja pohjoisamerkikkalaisilla keskusteluareenoilla useita puheenvuoroja (https://muckrack.com/mikko-paunio/articles) pääasiassa ympäristö- ja kehityspolitiikkaan liittyen.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu