Omicron leviää ilmateitse ja on siten käytännössä mahdoton torjua – Onneksi infektio on lähes aina lievä

Jo puolitoista kuukautta sitten norjalaiset tutkijat julkaisivat Euroopan tartunnan torjunnan keskuksen (ECDC) vertaisarvioidussa nopeaan julkaisemiseen tarkoitetussa Eurosurveillance lehdessä epidemiakuvauksen 26.11.2021 pikkujoulujuhlista alkaneesta räjähdysmäisestä omicrontartuntojen leviämisestä (1), joka raportoitiin joukkoviestimissä nopeasti kaikkialla maailmassa.

Yksi juhlaväkeen kuuluneista oli saapunut 24.11.2021 Etelä-Afrikasta, jossa räjähdysmäisesti levinnyt omicronepidemia oli jyllännyt jo kuukauden verran.

Juhlijat olivat neljässä eri vaiheessa olleet tiiviisti kanssakäymisissä keskenään: 1) esitilaisuus ennen iltaa, 2) kuljetus busseilla 3) ravintolaan, jonka jälkeen 4) he viettivät tiiviisti aikaa keskenään yökerhossa aina klo kolmeen asti aamuyöllä. Kaikilla juhlijoilla oli tuore negatiivinen koronatestitulos (nopea antigeenitesti) ja käytännössä kaikki olivat kahteen kertaan rokotettuja. Juhlaväen keski-ikä oli 38 vuotta.

Norjan yksihuippuinen pistelähtöinen räjähdyksenomainen epidemia paljasti ilmavälitteisyyden

Eurosurveillancessa kaksi viikkoa myöhemmin julkaistu epidemiaselvitys (1) sai vähemmän julkisuutta, koska tutkijat kirjoittivat raporttinsa varovaisin sanakääntein, eikä sillä katsottu olleen enää uutisarvoa.

Asiantuntijalle nopeasti laaditussa norjalaisselvityksessä merkityksellisimmät löydökset olivat:

1) erittäin korkea 74 % (81/110) sairastumisen riski juhlijoilla,

2) rokotussuojan lähes täydellinen pettäminen,

3) yksikään sairastuneista ei joutunut sairaalahoitoon

ja tieteellisesti tärkein

4) epidemiakäyrän yksihuippuisuus ja lognormaalisuus.

Epidemiakäyrän yksihuippuisuus ja lognormaalisuus on erittäin vahva epäsuora todistus sille, että koronaviruksen omicron variantti on jopa suureksi osaksi ilmavälitteisesti räjähdyksenomaisesti leviävä tartuntatauti (2). Tällainen yksihuippuinen lognormaalisti jakautunut epidemiakäyrä havaitaan tyypillisesti pistelähtöisissä ruokamyrkytysepidemioissa. On myös mahdotonta että Etelä-Afrikasta palannut omicrontartuttaja olisi ollut lähikontaktissa riittävän pitkään kaikkien 81 tartunnan saaneen kanssa. Myös erittäin korkea sairastumisriski tukee ilmavälitteistä tartuntatapaa.

Omicron aiheutti pandemian valtaisan kiihtymisen

Omicronvariantin ilmavälitteistä tartuntamekanismia tukee vastaansanomattomasti ympäri maailmaa havaittu koronapandemian avain valtava kiihtyminen; USA:ssa on arvioitu (3) deltavarianttiaallon huippupäivinä olleen vajaa 400 000 koronatartuntaa, kun nyt 1.1. omicronvarianttiaallon huippukohdassa niitä on arvioitu olleen USA:ssa yli seitsemän miljoonaa (7.2.2022 arvio muuttunut n. 4,7 miljoonaksi) päivässä eli 18 (n. 12 uuden arvion myötä) kertaa enemmän. Omicronaallon epidemiakäyrä on Yhdysvalloissa samoin kuin todennäköisesti kaikkialla muuallakin hyvin erilainen kuin deltan. Se on kestoltaan puolet lyhyempi verrattuna delta-aaltoon eli noin kaksi kuukautta.

Tanskan kattavan positiivisten koronadiagnoosien sekvensoinnin vuoksi kykenin arvioimaan pari viikkoa sitten, että omicroninfektion tappavuus on alle kausi-influenssan ja että aniharva omicronpotilas joutuu tehohoitoon (4).

Kalifornialaiset tutkijat tekivät saman havainnon kuin allekirjoittanut

Kolmisen viikkoa sitten sitten CDC:n, Kalifornian Berkeleyn yliopiston, Tyson School of Medicinen ja sairausvakuuttaja Keiser Permanenten tutkijat tekivät kanssani samanlaisen havainnon vielä vertaisarvioimattomassa erittäin suuressa kohorttiseurantatutkimuksessa (5). He myös havaitsivat saman kuin norjalaistutkijat, että edes kolmekaan rokotusta ei kykene kunnolla ehkäisemään tartuntoja, mutta että rokotus voi ehkäistä vaikeita tautimuotoja. Omicron aiheutti myös selvästi useammin uusintainfektioita kuin delta.

Tutkimuksessa ilmeni, että 52 133:sta omicronpotilaasta kukaan ei joutunut hengityskoneeseen ja vain yksi heistä kuoli, kun 16 929 todennäköisen deltavarianttitartunnan saaneen keskuudessa havaittiin 11 potilaan joutuneen hengityskoneeseen ja 14 kuolemaa. Kuolemanvaara oli omicrontartunnan saaneilla 91% alempi kuin deltavariantin saaneilla. Tutkimustulos oli hyvin yhteneväinen Tanskan viranomaistiedosta jalostamani tiedon kanssa. Verrattuna kuukauden takaiseen tilanteeseen Tanskassa on nyt 60 % vähemmän tehohoidettavia koronapotilaita, vaikka omicrontapauksia on diagnosoitu tasaisesti yli 40 000 päivässä viimeiset viikot. Tanskassa on tänään enää 15 hengityskoneeseen kytkettyä koronapotilasta, kun heitä oli yli kolme kertaa enemmän kuukausi sitten (6).

Huojentavaa tietoa sairaaloiden kuormituksesta

Em. kalifornialaistutkimuksessa saatiin myös huojentavaa tietoa omicronin aiheuttaman sairaanhoidon kuormituksesta. Omicron variantin saaneilla oli noin 50 % pienempi riski joutua sairaalaan ja heidän sairaanhoidon mediaanipituus oli 70 % lyhyempi eli 3,4 päivää lyhyempi kuin deltavarianttiin sairastuneilla. Omicron potilaista 50 % pääsi pois sairaalasta jo 1,5 vuorokauden kohdalla, kun vastaavasti deltapotilaiden kohdalla 50 % oli uloskirjoitettu sairaalasta vasta 4,9 päivän kohdalla.

Kalifornialaisista omicronpotilaista 3169 oli 60-69-vuotiaita, 1154 oli 70-79 vuotiaita ja 258 oli 80+ vuotiaita. Näiden vanhempien ikäryhmien osalta seuranta-aikaa kertyi kuitenkin keskimäärin hyvin lyhyen aikaa (=12 748 päivää), minkä vuoksi erittäin alhaisen kuolemanvaaran tulkinta on vielä ennen aikainen. Tutkimuksesta ei selviä, mihin ikäryhmään ainoa kuollut omicronpotilas kuului.

Me kuten nyt myös norjalaistutkijat spekuloimme Honkajoella 1990 helmikuussa syntyneestä räjähdyksenomaisesta tuhkarokkoepidemiasta tekemässämme epidemiologisessa tutkimuksessa (7), että suuri infektoiva virusmäärä kykenisi murtamaan rokotussuojan ja tämä tulkinta on vakiona esitetty viime vuosien aikana THL:n viestinnässäkin – ”kiitos” tutkimuksemme. Kuitenkin kun professori Hedman testasi vuoden 1989/90 viimeisen suuren tuhkarokkoepidemian kaikki rokotusepäonnistumiset kehittämällään IgG aviditeettimenetelmällä, kaikki Honkajoen epäonnistumiset paljastuivat matala-avidisiksi, mikä todisti lasten olleen immunologisesti naiiveja eli rokottamattomia (8). Vanha terveydenhoitaja, joka oli tutkimuksen mahdollistaneeseen ruutuvihkoon kirjannut tarkoin epidemian, oli käydessäni Honkajoella vuonna 1994 jo pahasti dementoitunut ja hoivakodissa. Heräsi epäilys, että vanha terveydenhoitaja oli antanut lapsille Honkajoella vuosien ajan vain liuotinta – ei rokkoainetta lainkaan.

Koronan hallintastrategiat uusiksi

Omicronvariantin myötä koronapandemian hallintastrategiat ympäri maailmaa ovat nyt haasteiden edessä, koska mitkään rajoitustoimet eivät estä tartuntoja johtuen siitä, että rokotukset eivät estä tätä tuhkarokkoviruksen lailla leviävää omicronkoronavirusta. Onneksi rokotukset ja omicronvariantin synty ovat johtaneet nyt havaittuun hyvin matalaan kuolevuuteen. Omicronin nopean leviämisen myötä meillä on nyt myös toivo siitä, että tämä pandeeminen koronavirus laimentuisi muiden kiertävien koronavirusten tapaiseksi talvikauden räkätaudiksi.

Farmakologisista avuista

Meidän tulee nyt uudessa tilanteessa myös miettiä farmakologisia keinoja riskien hallitsemiseksi. ”Vertaisarvioin” (9) syksyllä 2020 valtavan israelilaistutkimuksen (10), jossa ennen tartuntaa mitattu korkea D-vitamiinitaso assosioituu selvästi alentuneeseen koronainfektioriskiin ja matalampaan riskiin joutua koronan takia sairaalaan. Tämän tutkimuksen julkaisemiseen meni puolitoista vuotta, kun esimerkiksi rokotteiden antamasta suojasta raportoineet tutkimukset on julkaistu parhaissa lehdissä nopeutetusti. Lopullisessa vertaisarvioidussa julkaisussa ei enää esitetä alkuperäisen käsikirjoituksessa tapaan (11) arabinaisten erittäin alhaisia D-vitamiinin väestötasoja, mutta tekstissä kerrotaan viruskierron olleen heidän keskuudessa nopeampaa.

Yhdysvaltain koronatsaari Anthony Fauci paljasti eräässä sähköpostiviestissään syksyllä 2020 syövänsä 150 mikrogrammaa D3-vitamiinia päivässä. Minä itse syön D3-vitamiinia 100 mikrogrammaa päivässä ja otan sinkkilisän. Lisäksi olen ottanut MPR-rokotuksen uudelleen, koska brasilialaisessa satunnaistetussa kaksoissokotetussa tutkimuksessa (12) se lievitti selvästi koronainfektion taudinkuvaa.

Koronarajoituksia syntyneen dramaattisen tilannekuvamuutoksen vuoksi on purettu mm. Tanskassa ja Iso Britanniassa. Yhdysvalloissa 39:ssä osavaltiossa ei ole enää lainkaan rajoituksia.

Israelin omicronaallosta

Israelin omicronaalto ansaitsee vielä muutaman sanan. Toisin kuin mikä tilanne on päässääntöisesti muualla, Israelissa terveydenhuollon kuormitus on omicronaallon myötä jyrkästi noussut ja lyhyessä ajassa vakavasti sairaiden määrä on noussut Israelin sairaaloissa yli 1000:een; 2020 huippu oli 1600.

Israelin hallituksella on ehkä parhaat koronatilannekuvasivut, joita voi kuka tahansa google-kääntäjällä tarkastella (13).

Korkean väestötiheyden Israelissa on edelleen vajaa kolme miljoonaa rokottamatonta, jotka eivät ole jakaantuneet tasaisesti väestössä. Sekä ortodoksijuutalaisilla että arabiväestöllä on sekä alhaisemmat rokotuskattavuudet että suuremmat kontaktitiheydet ahtaamman asumisen ja suuremman perhekoon vuoksi, mitkä voivat lisätä omicronin räjähdyksenomaista leviämistä. Israelin tiedoista ilmenee, että yli viisi kuukautta sitten rokotuksen saaneiden kuolemat ovat harvinaisia, mutta ajantasainen alle viisi kuukautta sitten annettu rokotus antaa vielä vähän lisäsuojaa. Nyt omicroniin Israelissa kuolee pääsääntöisesti rokottamattomia.

Israelin tilannekuvatiedosta voidaan päätellä, että omicroninfektioiden soisi tuovan laumasuojaa tilanteessa, jossa suurella osalla väestöstä on kulunut mahdollisimman vähän aikaa viimeisestä rokotuksesta.

Omicronkuolemista varoituksen sana

Lopuksi varoituksen sana kuolleisuusluvuista. Nyt koronaa on niin paljon, että myös lähellä kuolemaa muista syistä olevat ja sairaalaan joutuvat saavat tartuntoja osin myös sairaaloissa.  Välitön kuolinsyy ei ole omicron edes myötävaikuttavana vaan viime kädessä joku sairaalahoitoon johtanut sairaus. Näin kuolleisuuslukuihin liittyy todennäköisesti koronainflaatiota meilläkin.

Viitteet

1. https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2021.26.50.2101147#r14

2. Paunio M. Tartuntataudin leviäminen ilmateitse – Räjähdyksenomainen tuhkarokkoepidemia huonosti ilmastoidussa koulussa Honkajoella. Suomen Lääkärilehti 10/1999 vsk 54; sivut 1223-8.

3. https://covid19.healthdata.org/united-states-of-america?view=cumulative-deaths&tab=trend

4. https://dailysceptic.org/author/mikko-paunio/

5. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.01.11.22269045v1.full.pdf

6. https://www.sst.dk/en/english/corona-eng/status-of-the-epidemic/covid-19-updates-statistics-and-charts

7. https://academic.oup.com/aje/article/148/11/1103/123185

8. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2810910/7.

9. https://dailysceptic.org/vitamin-d-a-silver-bullet-to-get-rid-of-covid-19-lockdowns/

10. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8742718/

11. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.09.04.20188268v1

12. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.09.14.21263598v1

13. https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general?utm_source=go.gov.il&utm_medium=referral

MikkoPaunio
Perussuomalaiset Helsinki

Kirjoittaja on (s. 1961) Helsingin yliopistosta valmistunut terveydenhuollon erikoislääkäri, joka on työskennellyt seuraavien instituutioiden palveluksessa: Helsingin yliopisto, Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, sosiaali- ja terveysministeriö, Euroopan Unionin komissio ja Maailmanpankki. Kirjoittalla on Helsingin yliopiston yleisen epidemiologian dosentuuri. Hän on saanut jatkokoulutusta Maailman terveysjärjestön ns. pitkällä kurssilla Brysselin vapaassa yliopistossa ja hänellä on ylempi korkeakoulututkinto (epidemiologia) Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health instituutiosta. Kirjoittajalla on julkaisuja merkittävimmissä kansainvälisissä lääketieteellisissä julkaisusarjoissa ja yhteensä vertaisarvioituja julkaistuja artikkeleita hänellä on 40 (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=paunio+m). Kirjoittajan tärkein tieteellinen havainto johti lopulta Maailman Terveysjärjestön maailmanlaajuiseen tuhkarokkorokotusstrategian muutokseen. https://www.duodecimlehti.fi/lehti/2017/3/duo13540 Pelkästään 2000-luvulla on tuhkarokkorokotus pelastanut noin 20 miljoonaa lasta elämälle.
Kirjoittaja toimi valtioneuvoston asettaman Säteilyturvaneuvottelukunnan puheenjohtajana vuosina 2009-2018. Kirjoittaja on toiminut vuodesta 2016 lähtien Valtakunnallisen Maanpuolustuskurssin sekä luennoitsijana että ns. pääopettajana (STM) syksyyn 2021 asti.

Hän on kirjoittanut kolme kirjaa: Vihreä Valhe (Weilin & Göös 1991), Vihreä Valhe - Valheen sysimustat juuret, salakavalat lonkerot ja murheelliset seuraukset (Auditorium 2015) ja Hourulan väen ilmastovallankumous (Omakustanne 2019). Kirjoittaja valittiin 20.3.2018 tieteelliseksi ja policy neuvonantajaksi American Council on Science and Health järjestöön. Järjestön on aikoinaan perustanut Norman Borlaug ja Elizabeth Wheelan. Se on teollisuutta ja hyvinvointia puolustava tieteellinen järjestö. Kirjoittajalta julkaistu useita raportteja Ison Britannian pitkäaikaisimman valtionvarainministerin Nigel Lawsonin perustamalla The Global Warming Policy Foundation sivustolla (https://www.thegwpf.org/?s=paunio). Kirjoittajalta on julkaistu merkittävillä brittiläisillä ja pohjoisamerkikkalaisilla keskusteluareenoilla useita puheenvuoroja (https://muckrack.com/mikko-paunio/articles) pääasiassa ympäristö- ja kehityspolitiikkaan liittyen.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu