Väestön D-vitamiinitasot nopeasti kuntoon ja Suomi normaaliksi

Tämä puheenvuoro on ennen julkaisemista lähetetty tiedoksi asiantuntija-arviona sadoille valtion (mm. THL, AVI:t), kuntien, sairaanhoitopiirien ja yksityisten toimijoiden lääkäreille, ja sosiaali- ja terveysministeriön johdolle ja se on esitelty keskiviikkona tartuntatautien neuvottelukunnalle, josta saatu palaute on sisällytetty tähän puheenvuoroon.

Kirjoittaja toimii sosiaali- ja terveysministeriössä Lääkintöneuvoksena vastuualueenaan ympäristölääketiede sekä tartuntataudit. Kirjoitus ei ole sosiaali- ja terveysministeriön kannanotto, vaan sisäiseen ja nyt tämän blogin myötä ulkoiseen kansalaiskeskusteluun tarkoitettu puheenvuoro.

Kirjoittajalla on pitkä koulutus ja kokemus epidemiologian ja hengitystieinfektioiden torjunnasta, jonka seurauksena hänelle on myönnetty Helsingin yliopiston yleisen epidemiologian dosentuuri. Kirjoittaja on valmistunut Helsingin yliopistosta lääketieteen lisensiaatiksi ja tohtoriksi. Sen lisäksi kirjoittaja suorittanut Brysselin Vapaassa yliopistossa  Maailman Terveysjärjestön ns. pitkän epidemiologian ja terveydenhuollon kurssin sekä ylemmän korkeakoulututkinnon epidemiologiassa Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health’ssä. 

Nyt sen enempää Duodecimin Käypä Hoito (1) kuin THL:n ohjeissa (2) ei anneta farmakologisia avohoitosuosituksia koronatautiin sairastuneille tai ohjeita koronataudin ennaltaehkäisyyn.

Syyskuun alussa julkaistu espanjalainen satunnaistettu peräkkäin sairaalan otetun 76 potilaan kaksoissokkotutkimus osoitti, että suuret sairaalassa annetut kalsidioli eli 25 hydroksi D-vitamiiniannokset alensivat riskiä joutua teho-osastolle 50:stä kahteen prosenttiin, mikä on 97 % alenema (3).

D-vitamiiniryhmässä kukaan ei kuollut, mutta vertailuryhmässä kaksi potilasta menehtyi.

Tässä satunnaistetussa hoitokokeessa havaittu D-vitamiinin tehohoitoon joutumisen ehkäisyvaikutus oli niin suuri, että hoitokokeen pienehköstä koosta johtuva mahdollinen ennusteellisten tekijöiden (myös tuntemattomien) sekoittavaa vaikutusta voidaan pitää poissuljettuna. Mm. tämän vuoksi pidän tulosta erittäin todistusvoimaisena.

Tutkimusryhmän 50 potilasta sai tablettina heti sairaalaan tulopäivänä 532 mikrogrammaa 25-hydroksi D-vitamiinia ja kolmantena ja seitsemäntenä päivänä 266 mikrogrammaa kumpanakin päivänä.

Po. vitamiinin muoto on valmista prehormonia, jonka vaikutus on nopeampi kuin D3-vitamiinin. Apteekista normaalisti ostettaessa D3 vitamiinia ja nautittaessa sitä suun kautta, se muuttuu maksassa prehormoniksi seitsemässä päivässä. D3-vitamiinia muodostuu kesällä tehokkaasti iholla; 30 minuuttia koko vartalon auringonottoa kesäauringossa tuottaa 500 mikrogrammaa D3-vitamiinia (10).

Kaikki Espanjassa tehdyn hoitokokeen 76 potilasta sai myös hydroksiklorokiinia ja azithromysiiniä.

Kesän ja alkusyksyn aikana on julkaistu massiivinen havaintoihin pohjaava todistusaineisto sen tueksi, että nyt nopeasti pimenevässä Pohjolassa D-vitamiinitasojen tulee olla riittävät, kun otamme vastaan seuraavaa korona-aaltoa (4-9). Kun kollega Antti Alitalo tarkasteli D-vitamiinin antamaa suojaa edellisen influenssapandemian yhteydessä, havainnoiva kirjallisuus antoi hyvin samanlaisen tuloksen, jolla myös monipuolinen biologinen perustelunsa (10).

Suomessa 58 prosenttia naisista ja 34 prosenttia miehistä ei saa suosituksen mukaista 10:tä mikrogrammaa D-vitamiinia vuorokaudessa (10,11) ja erityisesti tummaihoisilla maahanmuuttajilla tilanne on vielä paljon huonompi (12). Toistaiseksi ei tiedetä, mikä D-vitamiinitaso on optimaalinen antamaan suojaa infektiotaudeilta (10) ja näin on mahdollista, että vieläkin suurempi osa suomalaisista tarvitsee nyt lisää D-vitamiinia joko ravinnosta tai tablettilisänä. Hoivakodeissa tilanne lienee huonoin monista eri syistä.

Yhdysvaltain koronatsaari Anthony Fauci ilmoitti kolme päivää sitten sähköpostiviestissä eräälle asiasta kiinnostuneelle syövänsä 150 mikrogrammaa D-vitamiinia päivässä (13). Tämä henkilö oli kiinnostunut tietämään Faucin päivittäin nauttiman D-vitamiinin määrän Faucin kerrottua CNBC:n haastattelussa syövänsä D- ja C-vitamiinia pitääkseen immuunijärjestelmänsä kunnossa koronan varalta (14).

Aloitin eilen itse syömään D-vitamiinia 50 mikrogramman päiväannoksella.

Olen hiljan voimakkaasti kritisoinut Anthony Faucia Yhdysvaltain presidentin vaalien eräällä tärkeimmällä puolueettomalla tietoa ja näkemyksiä jakavalla Real Clear Politics alustalla, koska Fauci ei ole sallinut avointa keskustelua Covid-19 avohoidon kehittämisestä (15). Hän on vasta nyt pandemian jatkuttua lähes yhdeksän kuukautta kertonut tärkeää tietoa omasta terveyskäyttäytymisestään.

Päivän lyhetessä ja koronapandemian todennäköisesti kiihtyessä D-vitamiinitasot pienenevät väestössä. Väestötasolla D-vitamiini vaihtelee valoisuuden mukaan pohjoisella pallonpuoliskolla sinikäyrän mukaisesti, mikä saattoi selittää korkeat kuolleisuuspiikit (puolet kuolemista hoivakodeissa) alkukeväästä ja koko kevään korkeahkon kuolevuuden Euroopassa ja nyt havaitun vähäisen kuolevuuden Euroopassa toisen aallon reippaasti käynnistyttyä syksyn kynnyksellä.

Edellä mainitusta Antti Alitalon katsauksesta selviää, että Euroopan kuolleisuuspiikin (maaliskuun loppu huhtikuun alku) aikana kuolleet olivat sairastuneet silloin, kun Suomessa oli D-vitamiinitasot matalimmillaan. Todennäköisesti tämä D-vitamiinitasojen vuodenaikariippuvuus pätee koko Eurooppaan ja on muistettava, että ihmiset komennettiin sisätiloihin kuolleisuuspiikin jälkeen kuukausiksi lähes koko Euroopassa.

Euroopassa mukaan lukien Etelä-Eurooppa on talvella erittäin matalat D-vitamiinitasot vanhoilla ihmisillä (16).

D-vitamiinisuositukset koronapandemian torjunnassa todennäköisesti auttavat Suomen ja koko Euroopan yhteiskuntien normalisoimista ja avaamista tilanteessa, jossa USA:n tartunnan torjunnan keskus CDC on juuri julkaissut uudet arviot SARS-CoV-2 infektion erittäin alhaisesta tappavuudesta (17).

Elämämme normalisointi ei olisi toivottavaa pelkästään taloudellisten näkökohtien vuoksi, vaan myös elämänlaadun kannalta.

Kirjallisuusviitteet

 1. https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk01257

 

 1. https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/oireet-ja-hoito-koronavirus/koronaviruksen-hoito-ja-ohjeet-sairastuneelle

 

 1. https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0960076020302764?token=AABD64F724F426A95712CF706E544C149E26F3E23875C678085EB7AFD1601450130EF7C8ABA2C3D698625728AC842718

 

 1. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.09.04.20188268v1

 

 1. https://www.thelancet.com/journals/landia/article/PIIS2213-8587(20)30268-0/fulltext

 

 1. https://febs.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/febs.15495

 

 1. https://emerginnova.com/patterns-of-covid19-mortality-and-vitamin-d-an-indonesian-study/

 

 1. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S004896972032533X

 

 1. file:///C:/Users/03050531/Downloads/meltzer_2020_oi_200688_1598473478.89934.pdf

 

 1. https://kirjakauppa.thl.fi/sivu/tuote/9789523432376

 

 1. https://www.itsehoitoapteekki.fi/artikkelit/vitamiinit-ja-hivenaineet/uusi-vaitos-osoittaa—d-vitamiinin-puutos-on-isompi-riski-kuin-liikasaanti/

 

 1. https://www.sttinfo.fi/tiedote/d-vitamiinin-puutos-suomessa-yleisempaa-ulkomaalaistaustaisilla?publisherId=3747&releaseId=69867068

 

 1. https://www.youtube.com/watch?v=ZqZLMoLvhgk

 

 1. https://www.cnbc.com/2020/09/14/supplements-white-house-advisor-fauci-takes-every-day-to-help-keep-his-immune-system-healthy.html

 

 1. https://www.realclearpolitics.com/articles/2020/08/31/dr_faucis_hydroxychloroquine_denial__144095.html

 

 1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5986426/

 

 1. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/planning-scenarios.html#box1
MikkoPaunio
Perussuomalaiset Helsinki

Kirjoittaja on (s. 1961) Helsingin yliopistosta valmistunut terveydenhuollon erikoislääkäri, joka on työskennellyt seuraavien instituutioiden palveluksessa: Helsingin yliopisto, Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, sosiaali- ja terveysministeriö, Euroopan Unionin komissio ja Maailmanpankki. Kirjoittalla on Helsingin yliopiston yleisen epidemiologian dosentuuri. Hän on saanut jatkokoulutusta Maailman terveysjärjestön ns. pitkällä kurssilla Brysselin vapaassa yliopistossa ja hänellä on ylempi korkeakoulututkinto (epidemiologia) Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health instituutiosta. Kirjoittajalla on julkaisuja merkittävimmissä kansainvälisissä lääketieteellisissä julkaisusarjoissa ja yhteensä vertaisarvioituja julkaistuja artikkeleita hänellä on 40 (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=paunio+m). Kirjoittajan tärkein tieteellinen havainto johti lopulta Maailman Terveysjärjestön maailmanlaajuiseen tuhkarokkorokotusstrategian muutokseen. https://www.duodecimlehti.fi/lehti/2017/3/duo13540 Pelkästään 2000-luvulla on tuhkarokkorokotus pelastanut noin 20 miljoonaa lasta elämälle.
Kirjoittaja toimi valtioneuvoston asettaman Säteilyturvaneuvottelukunnan puheenjohtajana vuosina 2009-2018. Kirjoittaja on toiminut vuodesta 2016 lähtien Valtakunnallisen Maanpuolustuskurssin sekä luennoitsijana että ns. pääopettajana (STM) syksyyn 2021 asti.

Hän on kirjoittanut kolme kirjaa: Vihreä Valhe (Weilin & Göös 1991), Vihreä Valhe - Valheen sysimustat juuret, salakavalat lonkerot ja murheelliset seuraukset (Auditorium 2015) ja Hourulan väen ilmastovallankumous (Omakustanne 2019). Kirjoittaja valittiin 20.3.2018 tieteelliseksi ja policy neuvonantajaksi American Council on Science and Health järjestöön. Järjestön on aikoinaan perustanut Norman Borlaug ja Elizabeth Wheelan. Se on teollisuutta ja hyvinvointia puolustava tieteellinen järjestö. Kirjoittajalta julkaistu useita raportteja Ison Britannian pitkäaikaisimman valtionvarainministerin Nigel Lawsonin perustamalla The Global Warming Policy Foundation sivustolla (https://www.thegwpf.org/?s=paunio). Kirjoittajalta on julkaistu merkittävillä brittiläisillä ja pohjoisamerkikkalaisilla keskusteluareenoilla useita puheenvuoroja (https://muckrack.com/mikko-paunio/articles) pääasiassa ympäristö- ja kehityspolitiikkaan liittyen.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu