Lasten ja nuorten hyvinvoinnista sekä syrjäytymisen ehkäisystä

Kuntien tärkeimpiä tehtäviä on varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen järjestäminen ( KD:n kuntavaaliohjelma 2021 ).

Ryhmäkoot eivät saa kasvaa päivähoidossa ja peruskoulussa. Aikuiselle ei jää aikaa tutustua lapsiin yksilöllisesti ja tämä luonnollisesti vaikuttaa lasten ja nuorten hyvinvointiin. Kuitenkin lapsen ja nuoren tulee kasvaa ja kehittyä turvallisessa vuorovaikutuksessa aikuisten kanssa. Päivähoidossa ja koulussa on huolehdittava työntekijöiden riittävyydestä ja jaksamisesta. Tärkeää on myös ylläpitää ja kehittää koulun ja kodin välistä kasvatuskumppanuutta yhdessä oppilaiden vanhempien kanssa.

Syrjäytymistä ehkäistään hyvällä koulutuksella. Pidetään huoli, että jokainen nuori peruskoulun jälkeen pääsee jatko-opintoihin joko ammattikouluun tai lukioon.

Luodaan jokaiselle lapselle ja nuorelle ainakin yksi harrastusmahdollisuus kodin ulkopuolella.

Panostetaan ehkäisevään lastensuojelutyöhön ja varhaiseen puuttumiseen.

Luin THL:n julkaisun Lapsi kasvaa kunnassa – miten kunta voi tukea lasten hyvinvointia ja vähentää syrjäytymisen riskejä. Vaikka julkaisu on vuodelta 2012, niin tietyt asiat ovat ja pysyvät vankkumattomina. Julkaisusta seuraavaa tähän loppuun:

”Vaikeina taloudellisina aikoina on kiusaus säästää myös neuvolassa, päivähoidossa, koulussa ja oppilashuollossa. Tutkimus kuitenkin osoittaa, että hyvin toimiessaan juuri nämä palvelut tukevat lasten ja nuorten kasvua sekä perheiden pärjäävyyttä ja vähentävät nuorten syrjäytymisen riskejä. Viisasta kuntapolitiikkaa on kehittää kaikkien lasten palveluja ja saada ne toimimaan yhteistyössä keskenään ja vanhempien kanssa. Vankan tutkimusnäytön mukaan sijoittaminen lasten ja nuorten hyvinvointiin on taloudellisesti tehokasta.”

https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/90826/URN_ISBN_978-952-245-6908.pdf?sequence=1

Yksikin lapsen ja nuoren syrjäytyminen on liikaa!

MirjaKolehmainen

Olen 51- vuotias yo- merkonomi ja lähihoitaja Helsingistä sekä KD:n ehdokkaana kevään 2021 kuntavaaleissa.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu