Poliittinen eliitti ei tunnista nuorien selviytymistaistelua!

Pitkän taantuman seurauksena poliitikotkin ovat aika ajoin herätelleet keskustelua pojista, jotka ovat syrjäytyneitä.

Heistä saatetaan puhua koulupudokkaina, luusereina tai haluttomina etsimään itselleen työtä tai koulutuspaikkaa. Kaikille koulutuspaikka ei kuitenkaan mahdollistu, vaikka sitä hakisivatkin.

Vuoden 2014 tilaston mukaan, 15-24 vuotiaista nuorista 64.000, eli 10 % koko ikäryhmästä, ei ollut koulutuksessa, työssä eikä armeijassa.

Erotteluna on hyvä huomioida, että kuudesosa heistä oli työkyvyttömyyseläkkeellä tai pitkäaikaissairaita. Joka kymmenes  hoiti kotona omia lapsiaan.

Tuo työvoiman ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten joukko on saattanut jo kasvaa vuoden 2014 jälkeen. Valitettavasti uudempaa tietoa ei Tilastokeskuksen sivuilta löytynyt.

Jos tarkastellaan koko ikäryhmää, kyse ei ole pelkästään pojista. Joukossa on myös tyttöjä, mutta tilastossa sukupuolta ei ole erikseen mainittu. Ainakin tuosta, kotona lapsiaan hoitavien joukosta voisi olettaa, että useimmat ovat tyttöjä.

Selittävänä tekijänä pidetään myös koulujen päättymisajankohtaa, jolloin nuori saattaa jäädä väliaikaisesti vahempiensa vastuulle.

Tilaston mukaan 31.12.2016,  15-19 v. vuotiaiden ikäryhmässä oli 153.194 poikaa ja 145.470 tyttöä.

Vuonna 2015 , 15-19 vuotiaista päättötodistuksen sai 14 % koko ikäryhmästä. Tämä tarkoittaa, että peruskoulun päättötodistuksen sai 58.284 oppilasta, lukion 31.081 oppilasta.

Mutta nyt tilastoista pohdintaan.

Nuorista huolehtiminen vanhempiensa ohella, on yhteiskunnalla. Vanhemmat huolehtivat perushuollosta, mutta he eivät pysty järjestämään lapsilleen jatko-opintopaikkaa tai työtä.

Paljon puhutaan myös ylisukupolvisesta ongelmasiirtymästä. Sosioekonomisen taustan määrittämästä kohtalonyhteydestä.

On vaarallista lähteä stigmatisoimaan lasten ja nuorten taustoja. Jokaisella on oltava mahdollisuus.

Kasvu aikuisuuteen ei yhdellekään nuorelle ole ongelmatonta. Jokainen käy oman itsenäistysmistaistelunsa, ellei ole sitten täysin alistettu ja jonka ongelmat puhkeavat myöhäisessä aikuisiässä.

Yhteiskunnan velvollisuus on ottaa jokainen peruskoulunsa päättävä nuori huomioon niin, että hänen polkunsa ei pääty jatkokoulutuspaikan ulkopuolelle, eikä tyhjäntoimittajaksi. Pakollahan ei mitään saada, mutta tietynlainen ohjaus tarvitaan.

Ehdotan mallia, jossa peruskoulunsa päättänyt nuori, joka ei saa jatkokouluspaikkaa, saa mahdollisuuden tunnustella tulevaisuuttaan työpajatoiminnoissa, vertaisryhmissä tai yksilöllisissä keskusteluissa. Pysähtyminen nuoren rinnalle on merkittävä. Yksin ei tarvitse jäädä. Yksin ei saa jättää.

Kuten tuossa aiemmin mainitsin, että kuudesosa nuorista, työelämän ja koulutuksen tai armeijan ulkopuolella olevista, on työkyvyttömyyseläkkeellä, on se nuorten kohdalla useimmiten masennuksen seurausta.

Kuka tahansa masentuu, jos näköalat elämän tarjoamista mahdottomuuksista sammuttavat toivon.

Liian monet nuoret päättävät myös päivänsä. Toivottomuus ajaa itsemurhiin. Rekkakuskit sen tietävät.

 

 

 

 

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu