Onko hallituksen kaavailema opintolainan hyvitys oikeudenmukainen?

https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/e1f98310-7c30-4244-9755-391557f0a8d0

Syrjäseuduille muuttaville, korkeakoulu- ja ammattikorkeakoulu -opintonsa päättäville, tulevaan valtion budjettiin on varattu 6 miljoonaa euroa, jolla hyvitetään koulutukseen otettua opintolainaa.

Sen sijaan, ammattikoulusta valmistuville vastaavaa hyvitystä ei luvata, vaikka monilla heistäkin on opintolainaa jo lukiovuosilta. Tämä kertoo paljolti yhden koulutusmuodon väheksynnästä, vaikka todellisia ammattiosaajia on yhtä vaikea saada mm. hoiva- ja palvelualoille.

Tiede- ja kulttuuriministerinä ollessaan Antti Kurvinen (kesk) laittoi esityksensä 10/2021 eteenpäin perustelunaan, että mm. lääkäriksi valmistuneita pitäisi saada muuttotappiokuntiin. Lappi maakuntana, myös toivelistallaan.

https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/2638a243-93e1-4603-a6a5-6d5439e964c0

Syrjäseudun määrittely on jokseenkin hankalaa. On selvää, että Helsingistä tai Turusta nähtynä, tietyt alueet Pohjois- ja Itä- Suomessa tuntuvat kaukaisilta.

Toisaalta, jo syrjäseutu -käsite olisi tarpeen selvittää, miten ja missä koetaan syrjässä asumista.

Ilmeisimmin kyseessä on ennemminkin ilmiö, jossa väki pakkautuu suuriin keskuksiin, joissa on säpinää, kulttuuria ja mahdollisuuksia pieniä kuntayhtymiä enemmän.

Korkeakoulupaikkakunnat ovat myös alueita, joihin opintonsa päättäneet herkimmin työllistyvät ja jäävät asumaan.

Tietyt ammattialat ovat haluttuja ja koulutukseen pääsy vaikeaa.

Lääkärikoulutusta useimmat hakevat Helsingin yliopistosta, vaikka opintoja voi suorittaa myös Oulussa, jonne pääsy on helpompaa.

Edellisten hallitusten valta-aikana, koulutusleikkauksia toteutettiin rajulla kädellä. Seuraukset ovat nyt näkyvissä, vaikka niistä vaietaankin.

* * * *

Eri ammattialoille valmistuvien erilliskohtelu ei voi tulla kysymykseen.

Syrjäseudulle muuttamista tukemaan ajateltu malli, on selvästi tiettyjä ammattikuntia suosiva ja siksi lähtökohdiltaan kyseenalainen.

Lääkäripulaa podetaan monista muista, kuin alueellisista syistä.

Pohdintaa olisi käytävä laajemmin, miten palvelut Suomessa saadaan jakautumaan tasaisemmin eri alueiden ja eri ammattiryhmien välillä.

 

 

 

 

 

 

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu