Onko PS -puolueen leimaaminen rasistiseksi hyväksyttävää?

Paljon kohua herättäneeseen, pm Marinin (SDP) ja pj Orpon (KOK), väliseen debattiin liittyvä keskustelu näyttää painottuvan enemmän rasisti -heittoon, kuin muihin maamme koherenssin säilymisen huoliin.

Vallitsevissa, kansainvälis-poliittisissa oloissa, Suomeen tarvitaan poliittisten puolueiden voimaa ja varmuutta yhteisten asioiden hoitoon.

Ennen kaikkea eduskuntavaalien lähestyessä, tunneperäinen hyökkäys muita puolueita kohtaan aiheuttaa kansassamme epävarmuutta, jopa hätää ja pelkoja.

Pääministeri Marinin kommentti Perussuomalaisen puolueen rasimi -tuomiosta, kuulostaa vakavalta syytökseltä, jonka kaiku kantaa kauas.

Syyttelystä seuraa välittömästi ikävä jälkimaku, jonka olemme jo tunteneet.

Kaikissa puolueissa saattaa ilmetä/ilmenee aika ajoin piirteitä, joiden voisi olettaa liittyvän syrjintään. Olen ymmärtänyt, että joidenkin vaaliehdokkaiksi pyrkivien tie nousee pystyyn, jos taustalla on ehdokkaiden välistä kilpailua, erillistämistä tai sisäpiiripeliä.

On aina tarpeen perustella, miksi syytetään?

Pelkästää heitto, että vähemmistöjä syrjitään, ei riitä.

* * * *

Rasismia esiintyy hyvin monissa eri muodoissa ja koskee monia eri kansanryhmiä.

Suomessa puhutaan paljon ikärasismista, jolloin tietyn ikäisiä kansalaisiamme syrjitään työhönotossa.

Puhutaan myös vammaisten syrjinnästä, josta puhuvat heidän läheisensä.

Puhutaan vanhuksista, joiden sijoittumista hoivapaikkoihin evätään.

Puhutaan vuokralla-asuvista, joita katsotaan alempiarvoisiksi kansalaisiksi.

Puhutaan päihdenogelmaisista, joiden ihmisarvoa saatetaan vähätellä monin eri tavoin.

* * * *

Rasismi voi olla myös kaksisuuntaista. Aina ei voida olettaa, että omia oikeuksiaan puolustaessaan, syyllistyykin samalla vastapuolen rasistisuuden kohteeksi.

Siksi ja juuri siksi, on hyvä olla valveilla ja tunnistaa yleisen kielenkäytön sisältösanan –rasisti, joka leimaa enemmän, kuin sanoja itse on tullut ymmärtäneeksi.

* * * *

Maassamme toimi Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto, jossa rasismiin liittyviä asioita käsitellään.

https://syrjinta.fi/-/yhdenvertaisuusvaltuutetun-suositukset-hallituskaudelle-2023-2027

Kristina Stenman (s. 1962) RKP,  on suomalainen virkamies ja toiminut Pietarsaaren kaupunginjohtajana vuodesta 2016 vuoteen 2020, jolloin hänet valittiin yhdenvertaisuusvaltuutetuksi vuosille 2020–2025. Hän on koulutukseltaan oikeustieteen kandidaatti.

* * * * *

Vain yhden puolueen leimaaminen rasistiseksi, ei edistä maamme turvallisuuspoliittista linjaa, eikä siten voi olla kansamme yhtenäisyyden turva.

Puolueiden välisessä ääntenkalastuskilpailussa on hyvä pitää mielessä, että kansa tarttuu täkyihin, joissa yhdistyvät turvallisuus, vakaat olot, toimeentulo ja turvallisuus!

Siihen on nytkin uskominen!

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu