Päivähoitomaksu aloitteeni käsitellään budjettialoitteena

Jätin huhtikuussa  2011 aloitteen siitä, että Helsinki selvittää
päivähoitomaksuista luopumista. Ajattelin, että asia on jäänyt johonkin
byrokratian pyörteisiin, muttei näin ollut. Pyynnöstäni
apulaiskaupunginjohtaja Laura Räty selvitti asiaa ja sain viestin, että
aloite käsitellään budjettialoitteena. Joka tapauksessa asiaan on syytä
kiinnittää erityistä huomiota. Se nimittäin muodostaa selvän tuloloukun
matalapalkkaisille, jotko nipinnapin ylittävät päivähoitomaksun
tulorajan. Ainakin jos päivähoitoikäisiä lapsia on enemmän kuin yksi.
Asia menee nyt mietintämyssyyn ja kaupunginhallituksen
budjettikäsittelyyn.

 

Alla aloitteeni koskien päivähoitomaksuista luopumista – Ole hyvä.

Monet keski- ja hyvätuloiset lapsiperheet siirtyvät Helsingistä
kehyskuntiin halvempien asuinneliöiden perässä. Samalla
lapsiperheköyhyys matalapalkka-aloilla työskentelevien kohdalla on
Helsingissä valitettavaa arkea. Päivähoito maksaa Helsingissä
keskimäärin 937 euroa lasta kohden kuukaudessa. Asiakasmaksu ei koskaan
kata tätä summaa. Eikö olisi oikeudenmukaisempaa maksaa päivähoito
suoraan kunnallisveroissa kuin erikoisen tariffipolitiikan kautta
päivähoitomaksuina, jotka matalapalkkaiselle ovat kohtuuttoman korkeat?

Päivähoidon kustannukset katetaan osittain lasten vanhemmilta
kerättävällä päivähoitomaksulla. Järjestelmä on vaikeaselkoinen ja luo
kannustinongelman monille lapsiperheille. Pienituloisen aikuisen saattaa
olla taloudellisesti järkevämpää jäädä alle kouluikäisten lasten kanssa
kotiin kotihoidon tuella tai työttömyyskorvauksella kuin palata
työelämään – etenkin jos lapsia on useampia. Kunnallisverossa
matalapalkkaiset voivat tehdä tästä ansiotulovähennyksen.

Päivähoitomaksut sekä täyttö- ja käyttöastematematiikka tekevät
päivähoitojärjestelmästä byrokraattisen ja joustamattoman. Monet pitävät
lapsiaan päiväkodissa kokopäiväpaikalla varmuuden vuoksi, vaikka eivät
välttämättä tarvitsisi kokopäiväistä hoitoa. Tietojen kirjaaminen
järjestelmään pitkin päivää vie turhaan henkilökunnan aikaa hoitotyöltä.
Päivähoitomaksuista luopuminen lisäisi Helsingin vetovoimaisuutta
lapsiperheiden silmissä ja hillitsisi työikäisen väestön joukkopakoa.
Samalla se olisi kädenojennus pienituloisille perheille, jotka
kamppailevat toimeentulon rajamailla.

Esitän, että Helsinki selvittää päivähoitomaksuista luopumista.

26.4.2011

Mirka Vainikka

 

Tämä aloite käsitellään 2012 syksynä vuoden 2013 talousarvion yhteydessä.

MirkaVainikka
Sosialidemokraatit Helsinki

Olen myönteisen asenteen ja vahvat yhteiskuntasuhteet omaava, haasteista pitävä, oppimis- ja yhteistyökykyinen Irti Huumeista ry:n toiminnanjohtaja. Koulutukselta olen sosionomi (ylempi amk), lähihoitaja ja ylioppilas.

Rakastan läheisteni lisäksi liikuntaa ja etenkin jalkapalloa. Pidän haasteista ja viihdyn ihmisten seurassa. Arvoissani ihminen tulee aina ensin. <3

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu