Mielenterveyttä

2000-luvun aikana
psykiatrisessa sairaanhoidossa laitoshoito on vähentynyt ja avohoito
lisääntynyt. Sairaalahoidossa oli vuonna 2010 noin 29 000 potilasta ja
avohoitoa käytti lähes 150 000 potilasta. Kaikkiaan psykiatrian erikoisalan
palveluita käytti vuonna 2010 lähes 155 000 eri potilasta. Hoitopäiviä oli
lähes 1,5 miljoonaa ja avohoitokäyntejä yli 1,6 miljoonaa.

Näiden lukujen valossa
on selvää, että mielenterveyden edistäminen on tärkeä asia tämän päivän
Suomessa. Mielenterveys- ja päihdepalveluita Helsingissä tuotetaan niin
kunnallisesti kuin yksityisestikin. On syytä pohtia, mitkä näistä palveluista
Helsingin pitää ehdottomasti tuottaa itse.

Ihmisten
mielenterveyttä on edistettävä muun muassa hoitopolkuja kehittäen. Tiedän oman
työnikin kautta, että investoinnit ihmisten hyvinvointiin tuottavat sijoitetun
pääoman säästöinä moninkertaisesti takaisin. Oleellista Helsingissä on myös
työhön pääsyn järjestäminen osatyökykyisille.

Sosialidemokraatit
ovat vaatineet kuluvalla valtuustokaudella rahaa lasten ja ikäihmisten
palveluihin. Tätä työtä on syytä jatkaa. Ensi valtuustokaudella erityishuomiota
on kiinnitettävä myös mielenterveys- ja päihdepalveluihin sekä toimiviin
kuntoutuspolkuihin, jotka johtavat työelämään asti. Tässä tehtävässä Helsinki
on avainasemassa, ei kaupalliset toimijat. Ihmisarvo ei ole kaupan.

MirkaVainikka
Sosialidemokraatit Helsinki

Olen myönteisen asenteen ja vahvat yhteiskuntasuhteet omaava, haasteista pitävä, oppimis- ja yhteistyökykyinen Irti Huumeista ry:n toiminnanjohtaja. Koulutukselta olen sosionomi (ylempi amk), lähihoitaja ja ylioppilas.

Rakastan läheisteni lisäksi liikuntaa ja etenkin jalkapalloa. Pidän haasteista ja viihdyn ihmisten seurassa. Arvoissani ihminen tulee aina ensin. <3

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu