Puheenvuoroni 10.4.2013 Helsingin valtuustossa

Puheenjohtaja ja valtuutetut,

 

Strategiaohjelman arvo- ja talouslähtökohta on mielestäni oikean suuntainen. Helsingin tulee painottaa rehellisyyttä, oikeudenmukaisuutta, yhdenvertaista kohtelua sekä avoimuutta kaikessa toiminnassa.

Helsingin tulee huomioida väestönkasvu palveluita järjestettäessä ja meidän tulee olla
kustannustietoisia. Taloutta on hoidettava vastuullisesti. Budjetti ei saa kasvaa suhteettomasti, vaan ihmisten tarpeet, – määrä ja talouden kehitys huomioiden.

Politiikan erityisenä haasteena on lasten, nuorten ja ikäihmisten hyvinvointi. Olen iloinen, että ohjelmassa syrjäytymisvaarassa olevat lapset ja nuoret ovat nousseet keskiöön sosiaali- ja terveysviraston, varhaiskasvatuksen, opetustoimen, liikuntatoimen ja nuorisotoimen virastorajojen yläpuolelle.

Myös nuorisotakuu kirjaukset ovat myönteisiä. Ikäihmisten näkökulmasta kannatan Tuomo Valokaisen pontta. Haluan muistuttaa, että nykymaailma muuttuu vauhdilla. Osa Helsinkiin
vaikuttavista päätöksistä tehdään muualla kuin Helsingissä. Toivon, että sitoudumme
strategiaan, mutta sitoudumme myös tekemään korjaavia liikkeitä mikäli tilanteet ympärillämme yllättäen muuttuvat.

Strategiaohjelman sisältää useita ihmisten hyvinvoinnille tärkeitä liikkeitä. Tästä syystä kannatan lämpimästi strategiaohjelma hyväksymistä sekä Tomi Sevanderin ja Laura Rissasen
ponsia.

 

 

Alla Sevanderin ja Rissasen ponnet:

Sevander Tomi: Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunki valvoisi tarpeellisin
keinoin, että rakentamisen kustannusten pienentämiseen tähtäävät
kustannushyödyt kohdennetaan nimenomaan asukkaiden hyväksi, eli näkyisivät
kohtuuhintaisena asumisena.

Rissanen Laura: Hyväksyessään strategiaohjelman, kaupunginvaltuusto edellyttää, että vuoden 2013 aikana selvitetään mahdollisuudet kartoitettaa lähisuhdeväkivallan uhrien
palveluketjut yhteistyössä eri toimijoiden kanssa ja toteuttaa kampanja palveluiden
saavutettavuuden parantamiseksi.

 

MirkaVainikka
Sosialidemokraatit Helsinki

Olen myönteisen asenteen ja vahvat yhteiskuntasuhteet omaava, haasteista pitävä, oppimis- ja yhteistyökykyinen Irti Huumeista ry:n toiminnanjohtaja. Koulutukselta olen sosionomi (ylempi amk), lähihoitaja ja ylioppilas.

Rakastan läheisteni lisäksi liikuntaa ja etenkin jalkapalloa. Pidän haasteista ja viihdyn ihmisten seurassa. Arvoissani ihminen tulee aina ensin. <3

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu