Puheenvuoroni, koskien laskujen perintää, 29.05.2013 Helsingin valtuustossa

Puheenjohtaja ja valtuutetut,

 

Keitä ovat nyt ja tulevaisuudessa laskujen perinnän asiakkaat? Onko nykyinen toimintatapa reilu paikallisesti, kansallisesti tai kansainvälisesti? Vai tarjoaisiko toimintatavan muutos asiassa mahdollisuuden tehdä ns. varhaista puuttumistyötä kaupunki köyhyyden torjunnassa?

Ostettu perintäpalvelu asettaa jo valmiiksi yhteiskunnassa vaikeassa asemassa olevien ihmisten aseman vaikeutumista ennestään. Mikäli kaupunki ottaa tämän toiminnan itse hoitaakseen, tässä on suuria mahdollisuuksia auttaa vaikeassa taloustilanteessa olevia ihmisiä talous- ja velkaneuvonnan keinoin sekä havaita varhaisessa vaiheessa esimerkiksi sairastumisesta johtuvat laskujen laiminlyönnit.

Ymmärrän, että laskujen jälkiperintä on lakiin perustuva toimiala, kuten monet toimialat, joita kaupunki hoitaa itse. Perintätoimintaa valvotaan usealla taholla, ja sen harjoittaminen edellyttää riittävää juridista ja substanssiosaamista. Samanaikaisesti jälkiperintää on kyettävä arvioimaan Helsingin ja helsinkiläisten ihmisten näkökulmista. 

Helsinki maksaa joka tapauksessa perintätoiminnan kustannukset ja siihen liittyvät henkilöresurssikustannukset yms. perintäkustannukset. Omaksi toiminnaksi perinnän ottaminen turvaisi sen, ettei kaupunki maksaisi toimeentulotuen muodossa perintäkuluja perintäalan yrityksille.

Haluan vielä todeta, mikäli julkisuudessa esiintyneet tiedot pitävät paikkansa, että käyttämällämme laskujen perintäyhtiöllä on juuret veroparatiiseissa. En usko, että nykyinen tapa on kokonaistaloudellisesti kannattavampi kuin perinnän hoitaminen itse.

Mielestäni Ilkka Taipaleen aloitteen ei pidä olla loppuun käsitelty. Esitän, että aloite palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Kaupungin tulee selvittää, kuinka laskujen perinnän hoitaminen voidaan tulevaisuudessa hoitaa kaupungin omana tai pääkaupunkiseudun kuntien ja HUS:in yhteisenä toimintana.

 

Ilkka Taipaleen aloite

Valtuustokokouksen esityslista löytyy osoitteesta www.hel.fi.

MirkaVainikka
Sosialidemokraatit Helsinki

Olen myönteisen asenteen ja vahvat yhteiskuntasuhteet omaava, haasteista pitävä, oppimis- ja yhteistyökykyinen Irti Huumeista ry:n toiminnanjohtaja. Koulutukselta olen sosionomi (ylempi amk), lähihoitaja ja ylioppilas.

Rakastan läheisteni lisäksi liikuntaa ja etenkin jalkapalloa. Pidän haasteista ja viihdyn ihmisten seurassa. Arvoissani ihminen tulee aina ensin. <3

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu