Työelämään tutustumisjaksot (TET) lukioihin

Ruuti –vaikuttamisjärjestelmän Päättäjämiitissä 26.4.2013 nuoret toivat esiin tarpeen lukion TET –jaksoille kahdessa työryhmässä. Työelämään tutustumis- eli TET -jaksot kuuluvat peruskoulun yläluokkien opetussuunnitelmaan. Jaksot ovat osa koulunkäyntiä, joten niistä ei makseta palkkaa eikä oppilas ole työsuhteessa TET -paikkaansa. TET -jaksojen pituudet vaihtelevat yhdestä päivästä kahteen viikkoon. Jaksot tukevat nuorten koulutus- ja uravalintoja. Lukioiden kurssitarjontaan TET -jaksot eivät sisälly.

TET -jakson aikana nuoret havaitsevat ja jakavat kokemuksiaan toimimisesta työyhteisössä sekä työelämän arjesta. TET -jaksot tarjoavat nuorille mahdollisuuden tutustua erilaisiin aloihin sekä kokemustietoa ammatinvalintasuunnitelmien tueksi. Nuoret saavat myös omakohtaista kokemusta työelämän vaatimuksista, asetelmista ja työn tekemisestä. TET –jaksoilta nuoret saavat työelämään hakeutumisessa arvokasta työkokemusta.

Lukiossa tehdään tärkeitä päätöksiä oman tulevaisuuden kannalta ja kouluttaudutaan lisäten yleissivistystä. Ei ole tarkoituksenmukaista, etteivät lukiot tarjoa minkäänlaista kosketusta työelämään. Lukion aikana olisi tärkeää tukea myös tällaisilla toimilla nuoria jatko-opintoihin hakeutumisessa ja työllistymisessä. Tämä olisi myös nuorisotakuun hengen mukaista.

Esitän 19.6.2013 jättämässäni valtuustoaloitteessa, että Helsingin kaupunki ryhtyy toimenpiteisiin TET -jaksojen saamiseksi lukioihin.

 

MirkaVainikka
Sosialidemokraatit Helsinki

Olen myönteisen asenteen ja vahvat yhteiskuntasuhteet omaava, haasteista pitävä, oppimis- ja yhteistyökykyinen Irti Huumeista ry:n toiminnanjohtaja. Koulutukselta olen sosionomi (ylempi amk), lähihoitaja ja ylioppilas.

Rakastan läheisteni lisäksi liikuntaa ja etenkin jalkapalloa. Pidän haasteista ja viihdyn ihmisten seurassa. Arvoissani ihminen tulee aina ensin. <3

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu