Lähipalvelut turvattava

Lähipalvelut ja niiden saatavuus on turvattava lainsäädännöllä. Lähipalvelut tulee määritellä mahdollisimman selkeästi ihmisten arjen sujuvuuden ja tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi. Lähipalveluilla tarkoitetaan ihmisten arkipäiväisiä palveluita, joita kansalaiset tarvitsevat kohtuullisen usein. Tällaisia ovat muun muassa perusterveydenhuollon palvelut.

Kuntien on huolehdittava siitä, että kaikilla ihmisillä on yhtäläiset mahdollisuudet saada lähipalvelunsa riittävän läheltä ja laadukkaasti. Kuntarakenne- ja sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistus kuitenkin keskittää valtaa suuremmille yksiköille. Tästä syystä on tärkeää varmistaa, että ihmiset saavat usein tarvitsemiaan ja käyttämiään tärkeitä palveluja läheltä.

Sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen mukaan terveyspalvelujen pitää olla lähellä palvelujen käyttäjiä. Päätöksiä lähipalvelujen sijainnista ei voida jättää yksin sosiaali- ja terveysalueiden päätettäväksi. Lainsäädännöllä on määriteltävä kuinka lähipalvelut turvataan kaikille asukkaille yhdenvertaisesti ja mahdollisimman esteettömästi.

Lähipalveluiden saatavuuden turvaamiseksi tulee terveyskeskus- ja sosiaalipalveluiden rinnalle kehittää uusia lähipalvelumuotoja, kuten matalan kynnyksen sosiaali- ja terveysneuvontaa. Lisäksi tulee säilyttää ihmisille välttämättömät lähipalvelut, kuten perusterveydenhuollon palvelut.

Muun muassa vanhuspalvelulaki painottaa kotona asumisen ensisijaisuutta. Se ei voi onnistua, jos esimerkiksi perusterveydenhuollon palveluja ei ole saatavilla läheltä.  Ikäihmiset tarvitsevat lähelleen paitsi sosiaali- ja terveyspalveluja myös muuta matalan kynnyksen palvelutarjontaa, kuten ruokapalveluita.

Myös sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen linjaukset painottavat lähipalveluiden merkitystä. Käynnissä olevien uudistusten edetessä on kuitenkin suuri riski, että palvelut päinvastoin etääntyvät käyttäjistä. Nyt on toiminnan aika. Tästä syystä valmistelin tiimini kanssa lähipalvelut turvattava -kansalaisaloitteen. On aika laittaa hyvä kiertämään. Tule siis sinäkin mukaan toimimaan lähipalveluiden puolesta.

 

Kysymyksiä ja kommentteja aiheeseen voi lähettää ihminenensin@gmail.com. Lisätietoja saa myös minulta.

MirkaVainikka
Sosialidemokraatit Helsinki

Olen myönteisen asenteen ja vahvat yhteiskuntasuhteet omaava, haasteista pitävä, oppimis- ja yhteistyökykyinen Irti Huumeista ry:n toiminnanjohtaja. Koulutukselta olen sosionomi (ylempi amk), lähihoitaja ja ylioppilas.

Rakastan läheisteni lisäksi liikuntaa ja etenkin jalkapalloa. Pidän haasteista ja viihdyn ihmisten seurassa. Arvoissani ihminen tulee aina ensin. <3

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu