Luovuutta sote-palveluiden kehittämiseen

Tutkijat Mirja Satka ja Heidi Muurinen kirjoittavat HS:n mielipidekirjoituksessa 29.12. siitä, kuinka sosiaali- ja terveyspalveluja tulisi ja voisi kehittää suunnitelmallisilla kokeiluilla, joiden ideoita kansalaiset, ammattilaiset ja tutkijat tuottaisivat. Antti Halonen puolestaan kirjoittaa 15. joulukuuta HS:n asiantuntija-artikkelissaan siitä, että kansalaiset tulisi osallistaa sote-uudistukseen. Hän tarjoaa välineeksi Britannian terveydenhuoltojärjestelmän NHS:n kansalaisaloite-mallia.

 

Molemmat ehdotukset ovat mielestäni ja kokemukseeni perustuen mielenkiintoisia ja tervetulleita. Sote-palveluiden, erityisesti lähipalveluiden järjestämiseksi ja tasapuolisen saatavuuden turvaamiseksi tarvitaan kipeästi juuri tutkijoiden peräänkuuluttamaa luovaa ajattelua sekä palveluiden käyttäjien ja ammattitaitoisten arjen työntekijöiden kokemuksista kumpuavia ehdotuksia ja innovaatioita. Tämä myös palauttaisi kansalaisten luottamusta palveluihin ja palvelisi demokratian toteutumista. Työntekijöiden kuunteleminen puolestaan olisi ensiarvoista sekä tuottavuuden että työmotivaation kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi. Viimeksi mainitun luulisi ja toivoisi olevan jo luonnollinen osa työyhteisön toimintaa ja kehittämistä, mutta näin ei kuitenkaan läheskään aina ole.

 

Tutkijat suosittavat muun muassa sosiaalialan opiskelijoiden tietämyksen hyödyntämistä ja kokeilutoimintaa, jota analysoidaan sosiaalitutkimuksen välinein. Ehdotus, että tällainen toiminta liitettäisiin esimerkiksi joidenkin palveluyksiköiden tehtäviin sote-alueilla, on erinomainen avaus. Omasta kokemuksestani tiedän, että esimerkiksi sosionomiopiskelijoiden usein jo laajaa käytännön kokemusta ja toisaalta teoreettista osaamista voidaan hyvin käyttää palveluiden kehittämisessä. Se on vahvimmillaan arjen lähipalveluissa, mm. kouluissa ja terveys- ja sosiaalikeskuksissa. Vain yhtenä esimerkkinä: koulujen opetustyön rinnalle pitäisi ja voisi kehittää moniammatillista sosiaali- ja terveystyötä oppilaiden hyvinvointia edistämään.

 

Mirka Vainikka

Sosionomi (YAMK)

MirkaVainikka
Sosialidemokraatit Helsinki

Olen myönteisen asenteen ja vahvat yhteiskuntasuhteet omaava, haasteista pitävä, oppimis- ja yhteistyökykyinen Irti Huumeista ry:n toiminnanjohtaja. Koulutukselta olen sosionomi (ylempi amk), lähihoitaja ja ylioppilas.

Rakastan läheisteni lisäksi liikuntaa ja etenkin jalkapalloa. Pidän haasteista ja viihdyn ihmisten seurassa. Arvoissani ihminen tulee aina ensin. <3

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu