Inhimillisyyttä Helsingin investointeihin

Helsingin kaupunginjohtaja Jussi Pajunen julkaisi 05.10.2016 ehdotuksensa vuoden 2017 talousarvioksi. Isoina asioina Pajusen esityksessä nousevat investointihankkeet, joista kaikki kohdentuvat ympäristöön ja rakentamiseen. Nyt Helsingissä tarvitaan inhimillisyyttä. Ikäihmisten palvelujen tarve kasaantuu yhä myöhäisempään ikään. On turvattava rahoitus tehostetun palveluasumisen ja monipuolisen palvelukeskuksen investointihankeen käynnistämiseksi entiselle Koskelan pesulan tontille (Ns. muistikyläksi).

Koskelan monipuolinen palvelukeskus on aikataulutettu vuosille 2019-2021.  Asemakaavaluonnos hyväksyttiin 8.3.2016 kaupunkisuunnittelulautakunnassa ja tarvekuvaus sosiaali- ja terveysviraston tilahankeryhmässä 16.2.2016. Sosiaali- ja terveysvirasto on esittänyt aikatauluksi rakentamista 2018-2020 ja käyttöönottoa 2021, mutta jo nyt uudessa vuokra- ja osakelistassa aikataulu on siirtynyt vuodella eteenpäin. Tätä hanketta ei saa siirtää myöhemmäksi, vaan tätä on nyt aikaistettava.

Perustellen, että ikäihmisten määrä lisääntyy, ikäihmisten arjessa perhekoot pienenevät, yksinäisyys lisääntyy ja tehostetun palveluasumisen saatavuus kasvaa ihmisten tarpeiden mukaisesti. Vaikka kotona asumista on syytä tukea, on samalla lisättävä tuettua palveluasumista ja hyväksyttävä se tosiasia, että kotona asuminen ja kotihoito eivät sovellu kaikille ikäihmisille. Tarvitaan monipuolisia, erilaisia hoivapalveluja, resursseja ja investointia ikäihmisiin, jotta toiminta hoivapalveluiden tarve ja laatutaso turvataan sote –uudistuksen kynnyksellä.

Käytännössä asia tulisi hoitaa Ilkka Taipaleen tekemän Koskelan pesulan tonttia koskevan aloitteen mukaisesti. Kaupunkisuunnitteluvirasto pitää Koskelan suunnitelmaa perusteltuna ja tarpeellisena hankkeena, jota lautakunta käsittelee lähitulevaisuudessa. Hankesuunnitelman sisällön pitää olla sen mukainen, että siihen voidaan hakea ARA rahoitusta. Alkupääoman rahoituspääomaa koskeva päätös voidaan tehdä sen jälkeen kun hankeohjelmasta tehdään päätös.

Tärkeää olisi päättää kiirehtiä Koskelan hankeohjelman käynnistämistyötä välittömästi. Hankkeen toteutus voitaneen antaa Helsingin kaupungin asunnot Oy:n, Hekan, tehtäväksi. Pajusen budjettiesitykseen tulee lisätä inhimillisyyttä ja riittävästi rahaa Koskelan vanhuspalveluiden investointeihin.

MirkaVainikka
Sosialidemokraatit Helsinki

Olen myönteisen asenteen ja vahvat yhteiskuntasuhteet omaava, haasteista pitävä, oppimis- ja yhteistyökykyinen Irti Huumeista ry:n toiminnanjohtaja. Koulutukselta olen sosionomi (ylempi amk), lähihoitaja ja ylioppilas.

Rakastan läheisteni lisäksi liikuntaa ja etenkin jalkapalloa. Pidän haasteista ja viihdyn ihmisten seurassa. Arvoissani ihminen tulee aina ensin. <3

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu