Lasten oikeuksista vastaavat aikuiset

Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila kirjoitti 19.4.2017 blogissaan, ettei Suomella ”ole riittävää tahtoa korjata vuosia lastensuojelussa tunnistettuja ongelmia.” Kurttilan mukaan lapsia ei kuulla tarpeeksi eikä heillä ole mahdollisuutta päästä käyttämään tarvitsemiaan palveluita. Irti Huumeista ry on havainnut samoja puutteita omassa työssään. Nuoret, joilla huumeiden ongelmakäyttöä esiintyy, eivät saa tarvitsemiaan palveluita. Lapsia, joiden vanhemmat käyttävät huumeita, ei huomioida julkisen sektorin palveluissa tarpeeksi kokonaisvaltaisesti.

 

Lasten oikeuksien toteutumisessa on puutteita. Biologisten vanhempien rooli on myös Suomen lastensuojelulaissa vahva, vaikka ongelmiakin on. Esimerkiksi lapsen oikeus molempiin vanhempiin ei aina toteudu. Esimerkiksi, kun vanhemmista toiminen vieraannuttaa lapsen toisesta vanhemmasta. Syynä voi olla huoltajuuskiista, mutta lapsen näkökulmasta kyseessä on julma teko. Lapsella on oikeus molempiin vanhempiinsa.

 

Lasten ja nuorten unohtaminen on erityisen huolestuttavaa aikana, jolloin lastensuonsuojelun resurssit ovat riittämättömät ja päihdeongelmien ylisukupolvisuus on yleistymässä. Lapset, joiden vanhemmat käyttävät huumeita, ja nuoret, joilla itsellään on huumeongelma, ovat vaarassa jäädä palveluiden ja tuen ulkopuolelle. Suomalaisen yhteiskunnan tulisi tukea näitä lapsia ja heidän perheitään, jotta heidän elämänsä olisi turvallisempaa, ennakoitavampaa ja päihteettömämpää.

 

Kuten Kurttilakin totesi, lapsia ja nuoria tulee myös kuulla enemmän heitä koskevissa asioissa. Lapset haluavat usein elää vanhempiensa kanssa silloinkin, kun perheessä on huumeiden käyttöä. Nämä perheet tarvitsevat turvallisen arjen toteutumiseen kokonaisvaltaista tukea ja ohjausta. Tätä tukee myös Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimus lasten oikeuksista, jonka mukaan lapsella on lähtökohtaisesti oikeus elää vanhempiensa kanssa, mikäli hänellä on hyvä ja turvallista olla heidän kanssaan.

 

Irti Huumeista ry:llä olemme suunnitelleet kummihanketta, jonka avulla pyritään tukemaan perheitä, joissa vanhemmat ovat käyttäneet huumeita.  Vain perheitä kokonaisvaltaisesti tukemalla voimme vaikuttaa päihdeongelmien ylisukupolvisuuteen ja antaa lapsille sen, mitä he tarvitsevat ja haluavat – turvallisen arjen perheensä kanssa. Vastuu lasten oikeuksien toteutumisesta on aikuisilla.

 

Haastamme poliittisia päättäjiä nostamaan lapsen puutteellisen aseman päihdehuollossa esiin ja ottamaan vastuun Suomen lasten ja nuorten hyvinvoinnista. Suomessa esiintyvä vakava syrjäytymisen kierre ei katkea ilman tahtoa ja tekoja. Huumeet eivät saa olla esteenä ihmisarvoiseen elämään.

MirkaVainikka
Sosialidemokraatit Helsinki

Olen myönteisen asenteen ja vahvat yhteiskuntasuhteet omaava, haasteista pitävä, oppimis- ja yhteistyökykyinen Irti Huumeista ry:n toiminnanjohtaja. Koulutukselta olen sosionomi (ylempi amk), lähihoitaja ja ylioppilas.

Rakastan läheisteni lisäksi liikuntaa ja etenkin jalkapalloa. Pidän haasteista ja viihdyn ihmisten seurassa. Arvoissani ihminen tulee aina ensin. <3

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu