Huumeiden käyttäjien läheisten oikeudet turvattava!

Meillä on huumeongelma. Perustuslain (73/1999) 19 §:n mukainen oikeus sosiaaliturvaan määrittää seuraavasti: Jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. Julkisen vallan niin lain kuin moraali näkökulmista vaatii meitä toimimaan. Huumemaailmassa tapahtuu ihmisoikeusloukkauksia ja niitä vastaan meidän tulee taistella. 

 

Sain tänään kunnian toimia Päihdepäivillä läheisseminaarin puheenjohtajana. Perustuslakin henkeä tiukentaa päihdehuoltolaki. Selvää on se, että huumeiden käyttö vaikuttaa aina huumeriippuvaisen lähipiiriin ja läheisellä on oikeus  saadatarvitsemaansa palvelua. Kun perheessä on huumeriippuvainen, perhe kärsii. Läheiset tarvitsevat tukea ja turvaa huumemaailman henkiseltä ja fyysiseltä väkivallalta. Tukea ymmärtää rajallisuutensa, ymmärrystä läheisen oikeuksista sekä keinoja huolehtia itsestään. On tärkeää saada elää ihmisarvoista elämää, vaikka läheinen on sairastunut huumeriippuvuuteen.

 

Huumeidenkäytön esiin tuleminen järkyttää aina huumeiden käyttäjän perheenjäseniä. Perheen normaali toimintakyky häiriintyy ja yleensä käyttäjän tilanne alkaa näytellä keskeistä roolia perheen sisällä​​. Puhuminen ja asian yhteinen jakaminen auttaa, mutta on usein liian vaikeaa. Tunnekokemukset ovat voimakkaita ja usein keskenään ristiriitaisia. Jokainen perheenjäsen katsoo asiaa omasta näkökulmastaan. Tilanteeseen sekä huumeiden käyttäjään liittyy ristiriitaisia ja usein käsittelemättömiä tunteita ja ajatuksia. 

 

Usein läheisen omat tarpeet jää jalkoihin ja moni ei hae apua, vaikka sitä tarvitsisi. Läheinen ei ole vastuussa aikuisen huumeriippuvaisen elämästä tai tekemisistä, vaikka läheinen niin usein kokee. Usein hänelle ei muisteta kertoa, oikeudesta tukeen ja apuun. Myöskään avuntarvetta ei aina ymmärrä, edes sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset.

 

Huumeiden käyttäjien läheisillä on oikeus saada apua ja tukea. Keskeistä läheisen toipumisessa on tunteiden hyväksyminen ja käsittely, elämän uudelleenjärjestely toiminnan tasolla, huumeidenkäyttäjän sekä oman toiminnan rajaaminen suhteessa häneen​, toivon näkökulman säilyttäminen, vaikka tilanne olisikin vaikea. Tärkeää on pysähtyä kuulemaan läheistä ja kysymään hänen hyvinvoinnistaan.  Haastan  jokaisen toimimaan, jotta huumeiden käyttäjien läheisten oikeus tukeen toteutuu tulevaisuuden Suomessa. Riippuvuus ei lopeta rakkautta.

 

MirkaVainikka
Sosialidemokraatit Helsinki

Olen myönteisen asenteen ja vahvat yhteiskuntasuhteet omaava, haasteista pitävä, oppimis- ja yhteistyökykyinen Irti Huumeista ry:n toiminnanjohtaja. Koulutukselta olen sosionomi (ylempi amk), lähihoitaja ja ylioppilas.

Rakastan läheisteni lisäksi liikuntaa ja etenkin jalkapalloa. Pidän haasteista ja viihdyn ihmisten seurassa. Arvoissani ihminen tulee aina ensin. <3

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu