Lapsella on oikeus turvalliseen arkeen

Helsingin sanomat uutisoi 24.10. 2017, että nuorten syrjäytyminen tulee Suomelle kalliiksi inhimillisesti ja taloudellisesti. Juttu pohjasi Me-säätiön tuoreeseen selvitykseen, jonka mukaan Suomessa on jo 69 000 syrjäytynyttä alle 30-vuotiasta nuorta.

Irti Huumeista ry:ssäkin on huomattu, että Suomessa on kasvava joukko perheitä, joissa huumeiden käyttö on arkipäiväistä ja syrjäytymisen kierre syvä. Niin syvä, että siitä tulee osa myös lasten normaalia. Erityisen heikossa asemassa ovat huumeita käyttävien vanhempien lapset. Päihteitä käyttävien vanhempien lapsilla on esimerkiksi kohonnut riski aloittaa oma päihteiden käyttö sekä elää ympäristössä, jossa on puutteita ravinnon, hoidon ja unensaannin suhteen.

Meillä on huumeongelma, joka koskettaa jokaista suomalaista, välittömästi tai välillisesti. Siksi huumetyötä pitää kohdistaa muihinkin kuin huumeita käyttäviin. Tuki ei saa myöskään katketa heti kun käyttö loppuu. Kuntoutuminen on pitkä prosessi, joka voi viedä vuosia. Yhteiskunnan tulee antaa uusi mahdollisuus ja tukea vanhemmille, joilla on voimia lopettaa huumeiden käyttö. Kollektiivisen ongelmaan tarvitaan kollektiivisia ratkaisuja. Ketään ei saa jättää heitteille.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vuoden 2013 Alkoholi- ja päihdehaitat läheisille, muille ihmisille ja yhteiskunnalle -raportin mukaan huumeiden käyttäjien lasten tilanne on viime vuosikymmenenä kurjistunut naisten huumeiden käytön kasvun seurauksena. Suomalaisten päihdeongelmien ylisukupolvisuuteen tulee puuttua. Kaikilla lapsilla on oikeus ihmisarvoiseen tulevaisuuteen. Irti Huumeista ry haluaa olla mukana katkaisemassa päihteiden käytön periytymiskierrettä uudelle sukupolvelle. Järjestössä käynnistyy kolmivuotinen Oikeus turvallisempaan arkeen -hanke, jonka tavoitteena on vaikuttaa päihdeongelmien periytymisen kierteeseen ja tukea huumeriippuvuuden kanssa kamppailevia perheitä. Hanke on osa Kaikille eväät elämään -ohjelmaa ja STEA:n Suomi100 -rahoitusta.

Oikeus turvallisempaan arkeen -hankkeen kohderyhmänä ovat perheet, joissa vanhemmat tai vanhempi ovat lopettaneet huumeiden käytön ja ovat vielä keskellä kuntoutusprosessia. Perheet, jotka kamppailevat huumeongelman kanssa. Hanke sisältää ammatillista ja vertaistukea koko perheille ja perheiden lapsille. Hankkeeseen osallistuvat lapset saavat oman vapaaehtoisen – aikuisen ystävän. Tavoitteena on tukea perheitä monipuolisesti ottaen huomioon vanhempien päihdetausta sekä samalla vahvistaa perheenjäsenten rooleja lapsina ja vanhempina.

Hankkeessa huomioidaan kaikki perheenjäsenet, sillä päihteiden ongelmakäyttö koskettaa harvoin vain itse käyttäjää. Kun perheen aikuisen on totuttu olevan päihtynyt, toipuminen muuttaa perheen sisäistä dynamiikkaa. Huumeperheissä lapsi on voinut nähdä läheltä huumeiden käyttöä ja vaikka ottaa neulan huumeriippuvaisen sammuneen vanhempansa kädestä. Huumekuntoutukseen on syytä ottaa myös lapset mukaan. Kun huumemaailma on pesiytynyt perheen arkeen, ei se poistu lapsienkaan mielestä automaattisesti. Usein päihdeperheessä lapsi jää piiloon. Hankeen tavoitteena on tehdä lapsi näkyväksi vanhemmilleen ja hänelle itselleen sekä luoda lapselle toiminnallisia hetkiä arjessa.

Haluamme tarjota perheiden lapsille ja vanhemmille mahdollisuuden oppia ja kehittää itse uusia malleja omaan arkeensa sekä vahvistaa perheiden sisäistä dialogia. Vanhemmilla saattaa olla iso kynnys keskustella päihteiden käytöstään lasten kanssa. Puhumattomuus tai päihdeongelman kieltäminen on ongelmallista, sillä lapsi tarvitsee vuorovaikutusta ja peilauspintaa vanhemmiltaan oman identiteettinsä rakentamiseen. Toivomme, että löydämme hankkeeseen motivoituneita vapaaehtoisia. Mikäli sinä kiinnostuit, ilmoittaudu mukaan. Annetaan aikaa lapsille. Turvallisempaa arkea!

 

 

 

 

MirkaVainikka
Sosialidemokraatit Helsinki

Olen myönteisen asenteen ja vahvat yhteiskuntasuhteet omaava, haasteista pitävä, oppimis- ja yhteistyökykyinen Irti Huumeista ry:n toiminnanjohtaja. Koulutukselta olen sosionomi (ylempi amk), lähihoitaja ja ylioppilas.

Rakastan läheisteni lisäksi liikuntaa ja etenkin jalkapalloa. Pidän haasteista ja viihdyn ihmisten seurassa. Arvoissani ihminen tulee aina ensin. <3

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu