HUUMEISIIN LIITTYVÄT ASENNEMUUTOKSET VAIKUTTAVAT YHTEISKUNNALLISESTI

Olen nyt työskennellyt Irti Huumeista ry:n toiminnanjohtajana puolitoista vuotta. Huumeisiin ja huumeiden käyttöön liittyvät asenteet ovat ihmetyttäneet minua tämän ajan. Keskustelussa siirrytään usein äärilaidasta toiseen. Minä en sitä halua. Minusta Suomen kahden raiteen huumepoliittinen linja on hyvä ja aiheesta on keskusteltava kiihkottomasti. Huumelainsäädännössä ei ole tarvetta massiiviselle remontille, vain maltillisille korjaaville liikkeille. Samanaikaisesti kun huumausaineiden käyttö arkipäiväistyy ja satunnaiskäyttö lisääntyy, iso osa suomalaisista ei ole kokeillut huumeita ja heille huumeet näyttäytyvät pelottavana riskinä turvallisuudentunteelle ja vanhempien lasten kasvatustehtävälle. Suomalaisten välinen eriarvoisuus sekä erilaiset eväät elämään tulevat näkyväksi.

Huumeiden käytön arkipäiväistyminen vaikuttaa kaikkiin suomalaisiin. Se vaikuttaa median kautta jokaisen meistä mieleen. Olemme nähneet lisääntyviä kirjoituksia huumerateista ja yllättyneet joidenkin julkkisten huumausaineasenteista. Yllätymme, kun tavallisena pitämämme ihmisen huumeiden käyttö tulee esiin.

On syytä huomata, että lait on asetettu turvaamaan suomalaisten hyvinvointia ja yleistä yhteiskuntarauhaa. Tietoa huumeista on saatavilla enemmän kuin aiemmin. Niin sanotut kotilääkärit ja kotikemistit pystyvät toimimaan laaja-alaisemmin hyödyntäen internetin tarjoamaa tietoa. Tämä haastaa yhteiskuntaamme uudella tavoin.

Asennemuutoksiin liittyviä kysymyksiä on paljon. Kuka arvioi sen, mikä juuri minulle on parasta ja mikä ei.  Tarvitseeko lakia noudattaa? Voinko hoitaa itse itseäni ilman lääkäripalveluja? Onko omaan hyvinvointiini ja sen edistämiseen liittyvä kokemukseni sopiva pohja itsehoidolle? Ovatko laki ja yhteiskuntanormit luotettavia elämääni ohjaavia säädöksiä? Pitääkö niitä noudattaa?

Julkisuudessa käydyssä, huumeiden käyttöön liittyvässä nesteytyskeskustelussa on yhtymäkohtia näihin asennemuutoksien keskellä oleviin kysymyksiin. Työssäkäyvien huumeiden käytöstä puhutaan vähän. Silmissämme yhteiskuntakelpoista elämää elävät ihmiset haastavat yhteiskuntamme normeja, kun esimerkiksi huumeiden suonensisäisestä pistämisestä on tullut joillekin osa arkea. Elämän valintoja on otettu oman päätöksenteon piiriin ja tällöin voidaan opetella myös nesteytystä. Nesteytyksestä puhuttiin aikoinaan reivikulttuurin yhteydessä.

Nykyään tieto on lisääntynyt ja satunnaiskäyttäjien keskuudessa kokeillaan uusia tapoja nestetasapainon ylläpitoon urheilugeeleistä iv-nesteytykseen. Kun suhtautuminen on muuttunut ja pistämisestä on tullut osa arkea, googlaamalla löytyy useita ohjeita liittyen suonensisäiseen hoitoon. Itse toteutettuna riskit voivat kuitenkin olla vakavia. Näiden riskien ennakointi on vaikeaa, kun terveydenhoitohenkilökunnan koulutukselliset tiedot puuttuvat. Useat piristeiden satunnaiskäyttäjät juhlivat läpi yön tuntematta nälkää ja janoa. Tietäen kehon kuivumisriskistä. Tällöin kiinnitetään huomiota myös nestetasapainon säilymiseen.

Moni lukee tätäkin kirjoitusta ihmetellen. Onko meidän hyvinvoivassa Suomessamme huumeongelma? Kyseenalaistaako joku todella asioita edellä mainitulla tavoin? Miten voin arkielämäni kuplassa olla näkemättä tuota kaikkea? Itse ajattelen niin, että tämä on mahdollista sen vuoksi, että hyvinvointierot ovat lisääntyneet yhteiskunnassamme. Siihen ainoa vastaisku on ihmisarvoisen elämän edistäminen tasavertaisesti, kaikkien kohdalla.

MirkaVainikka
Sosialidemokraatit Helsinki

Olen myönteisen asenteen ja vahvat yhteiskuntasuhteet omaava, haasteista pitävä, oppimis- ja yhteistyökykyinen Irti Huumeista ry:n toiminnanjohtaja. Koulutukselta olen sosionomi (ylempi amk), lähihoitaja ja ylioppilas.

Rakastan läheisteni lisäksi liikuntaa ja etenkin jalkapalloa. Pidän haasteista ja viihdyn ihmisten seurassa. Arvoissani ihminen tulee aina ensin. <3

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu