Huumekuolemat ovat turhia kuolemia – Käyttöhuonekokeilu tulee tarpeeseen

Helsingin valtuutetun Kati Juvan aloitetta koskien huumeidenkäyttäjien turvallisia käyttötiloja käsitellään huomenna 26.9.2018 keskiviikkona Helsingin valtuustossa. Valvottuja huumausaineiden käyttöön tarkoitettuja tiloja, on ollut toiminnassa Euroopan monissa kaupungeissa jo pitkään. Lisäarvon käyttöhuonekokeilu tuo huumekuolemien torjuntaan ja terveyshaittojen ehkäisyyn.

 

Käyttöhuoneet tarjoavat mahdollisuuden huumeiden käyttöön terveydenhuollon ammattilaisten läsnä ollessa ja ohjauksessa. Huoneiden kautta voidaan vaikuttaa huumeiden käyttötapoihin. Suomessa huumeisiin kuollaan yleensä nuorena ja voidaan sanoa, että jokainen huumekuolema on turha. Läheisten tuskaa huumekuolemien yhteydessä on mahdoton kuvata sanoin, sillä suru on pohjaton. Haasteensa kuolemien ehkäisytyöhön tuo suomalainen huumeiden käyttökulttuuri, jossa päihteitä käytetään sekaisin. Käyttöön liittyviä seurauksia on tällöin vaikea arvioida.

 

Huumeiden käyttöhuoneet ovat valvottuja tiloja, joissa huumeiden käyttö on sallittua ja joissa tarjotaan puhtaiden käyttövälineiden lisäksi pistämisohjausta ja terveysneuvontaa. Syinä ensimmäisten huoneiden perustamiseen Euroopassa oli räjähdysmäinen HIV-epidemia sekä heroiinikuolemien nopea lisääntyminen. Suomessa kuolemien ehkäisyn rinnalla tärkeään rooliin nousee WHO:n ja Suomen tavoite C-Hepatiitin eliminoimiseksi.

 

Lainsäädännöllisesti ajattelen, että toiminta asettuu terveydenhuollon lainsäädännön piiriin ensisijaisesti hengenvaarallisen riippuvuussairauden hoidon näkökulmasta katsottuna. Kokeilun toteuttaminen tulee vaatimaan laaja-alaista viranomaisyhteistyötä sekä toimintatapojen täsmentämistä. Tässä uskon, että suomalaisella kahden raiteen huumepoliittisella linjalla löydetään kyllä tarvittavat ratkaisut.

 

Huumeiden käyttöhuoneiden tärkeimpinä tavoitteina ovat tartuntatautien ja yliannoskuolemien ehkäisy sekä syrjäytyneiden käyttäjien palvelujen ja hoidon piiriin ohjaaminen. Tärkeää on myös päihteiden käytön haittoihin liittyvä neuvonta, yleiset terveyspalvelut, sosiaalinen tuki, hoitoon ohjaus, korvaushoito sekä käytön ehkäisy ja ympäristön siisteys.

 

Aloitteen käsittelyprosessissa Helsingin kaupunginhallitus, sosiaali- ja terveyslautakunta sekä viranomaiset näyttävät rohkeutensa uudistaa huumetyötä eturintamassa. Nyt haluan toivottaa Helsingin valtuutetuille rohkeutta kannattaa Kati Juvan aloitetta ja tehdä kauaskantoisia päätöksiä!

MirkaVainikka
Sosialidemokraatit Helsinki

Olen myönteisen asenteen ja vahvat yhteiskuntasuhteet omaava, haasteista pitävä, oppimis- ja yhteistyökykyinen Irti Huumeista ry:n toiminnanjohtaja. Koulutukselta olen sosionomi (ylempi amk), lähihoitaja ja ylioppilas.

Rakastan läheisteni lisäksi liikuntaa ja etenkin jalkapalloa. Pidän haasteista ja viihdyn ihmisten seurassa. Arvoissani ihminen tulee aina ensin. <3

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu