Huumekysymys – oleelliset pointit

Onko huumeasenteiden ja kokeilujen lisääntymisen välillä yhteys? Onko huumeeton Suomi menetetty niin, että tavoitteita pitää madaltaa? Pitääkö huumekysymystä käsitellä filosofis-eettisesti vai käytännön läheisesti arjen tilanteista käsin? Millä asioilla on syy-yhteyksiä ja millä ei ole? Ovat kysymyksiä, joita pohdimme aina miettiessämme huumepolitiikan ydinhaasteita.

Mediaa seuratessa ajattelisi, että koko kysymys kilpistyy käytön rangaistavuuteen. Tätä en allekirjoita. Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan Suomen huumausainepolitiikan yleistavoitteena on huumausaineiden käytön ja levittämisen ehkäiseminen siten, että niiden käytöstä ja torjunnasta aiheutuvat taloudelliset, terveydelliset ja sosiaaliset haitat ja kustannukset jäävät mahdollisimman pieniksi. Tämä tarkoittaa sitä, että ehkäistään huumausaineiden kysyntää ja tarjontaa, vähennetään huumausaineiden aiheuttamia haittoja, pyritään saamaan huumeongelmaiset mahdollisimman varhain hoitoon ja saatetaan laittomaan toimintaan syyllistyneet rikosoikeudelliseen vastuuseen.

Ministeriön linja on edistyksellinen. Suomessa toteutetaan kahdenraiteen huumepolitiikkaa, joka pohjautuu kokonaiskieltopolitiikkaan ja mahdollistaa haittoja vähentävän huumetyön. Seuraavan hallituskauden aikana on syytä pysähtyä toimien äärelle, jotka mahdollistavat varhaisen puuttumisen nuorten huumeiden käyttöön ja huumehoitoon pääsyn sekä riippumattoman huumetutkimuksen vahvistamisen. Myös huumestrategia on päivitettävä niin, että keskiössä on lasten ja nuorten huumeiden käytön ehkäisy, toipumisorientoitunut huumekuntoutus ja läheisten hyvinvoinnin edistäminen ja huumekuolemien ehkäisy ovat avain asemassa. Huumepolitiikan tulee vastata ihmisten tarpeisiin ja olla kiinni arjessa.

Ihanaa vaalikevättä! 

 

Mirka Vainikka

 

MirkaVainikka
Sosialidemokraatit Helsinki

Olen myönteisen asenteen ja vahvat yhteiskuntasuhteet omaava, haasteista pitävä, oppimis- ja yhteistyökykyinen Irti Huumeista ry:n toiminnanjohtaja. Koulutukselta olen sosionomi (ylempi amk), lähihoitaja ja ylioppilas.

Rakastan läheisteni lisäksi liikuntaa ja etenkin jalkapalloa. Pidän haasteista ja viihdyn ihmisten seurassa. Arvoissani ihminen tulee aina ensin. <3

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu