Miksi haittoja vähentävää päihdetyötä tarvitaan?

Yhteinen kirjoituksemme Inari Viskarin ja Ron Furmanin kanssa. Julkaistu 28.3.2019 Helsingin Sanomissa.

 

Haittoja vähentävää työtä ja kuntouttavaa päihdetyötä ei tulisi nähdä toisensa poissulkevina vaan toisiaan täydentävinä työtapoina. Haittoja vähentävä työ ehkäisee ongelmien syvenemistä ja sisältää myös kuntouttavia elementtejä. Haittoja vähentävä työ vähentää lisäksi huumeiden käytöstä aiheutuvia lieveilmiöitä julkisilla paikoilla ja lisää näin kuntalaisten turvallisuuden tunnetta.

Suomessa on tehty hyvää työtä haittojen vähentämisen saralla. Työkalupakista puuttuvat vielä mm. käyttöhuoneet, joissa päihteidenkäyttäjät voivat käyttää laittomia päihteitä turvallisessa ympäristössä sekä saada sosiaali- ja terveysneuvontaa. Huumeiden käyttö on lisääntynyt, vuonna 2017 huumeisiin kuoli 200 henkilöä. Tavoitteena on ehkäistä päihdekuolemia sekä minimoida käytöstä aiheutuva inhimillinen ja taloudellinen taakka. Lainsäädäntöä tulisi uudistaa niin, että lakiin kirjattaisiin selkeästi haittoja vähentävä työ ja sen kehittäminen. Käyttöhuoneet tavoittavat yhteiskunnan marginaalissa olevat ihmiset avun ja palveluiden piriin. Onnistumisiakin on, kun ylisukupolvinen kierre saadaan katkaistua ja huumeiden käyttäjien lapset pääsevät elämässä eteenpäin.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tulee tukea sekä päihteiden käytön vähentämis- että lopettamispyrkimyksiä. Päihteidenkäyttäjää tulee kannustaa tavoittelemaan sellaisia muutoksia, mitkä vaikuttavat positiivisesti hänen elämäänsä, vaikka käyttö vielä jatkuisi. Monipuolista tukea ja apua tulee olla saatavilla mahdollisimman matalalla kynnyksellä.

Haittoja vähentävien palveluiden avulla voidaan  parantaa päihteidenkäyttäjien toimintakykyä, elämänhallintaa sekä hyvinvointia. Kyse on ihmisarvosta ja oikeudesta saada tarpeenmukaista tukea. Tämä vahvistaa päihteitä käyttävien ihmisten toipumispääomaa ja tukee heitä kiinni elämään.

Ron Furman, toiminnanjohtaja, Tukikohta ry

Mirka Vainikka, toiminnanjohtaja, Irti Huumeista ry

Inari Viskari, asiantuntija, Ehyt ry

 

Julkaistu Helsingin sanomissa 28.3.2019

MirkaVainikka
Sosialidemokraatit Helsinki

Olen myönteisen asenteen ja vahvat yhteiskuntasuhteet omaava, haasteista pitävä, oppimis- ja yhteistyökykyinen Irti Huumeista ry:n toiminnanjohtaja. Koulutukselta olen sosionomi (ylempi amk), lähihoitaja ja ylioppilas.

Rakastan läheisteni lisäksi liikuntaa ja etenkin jalkapalloa. Pidän haasteista ja viihdyn ihmisten seurassa. Arvoissani ihminen tulee aina ensin. <3

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu