Valvottu käyttötila huumeita käyttäville ihmisille -kansalaisaloite eduskuntaan

Käyttötilassa kohdataan jokainen asiakas sekä varmistetaan, että heillä on tarvitsemansa aine mukana. Näin turvataan odotustilassa rauha ja ehkäistään huumekaupankäyntiä. Huumeiden ostaminen ja myynti ovat kiellettyä käyttötilassa.

Valvottu käyttötila huumeita käyttäville ihmisille -kansalaisaloite keräsi 50 000 kannatusta tänään, 25.7.2022 ja etenee eduskuntaan. Turku ja Helsinki on todennut käyttötilakokeilun tarpeen. Toiminnalla ei Suomessa välttämättä pystytä niin vahvaan huumekuolemien ehkäisytyöhön kuin muissa maissa, mutta uskon kokeilun vähentävän huumehaittoja sekä inhimillisiä että taloudellisia haittoja.

Käyttöhuonekokeilun jälkeen tiedettäisiin toimintatavan hyödyt, vähentääkö käyttöhuoneissa tehtävä terveysneuvonta huumekuolemia myös Suomessa.

Kyse on sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön ja asetuksen muuttamisesta. Tässä yhteydessä ei tarvitse muuttaa rikoslakia. Olen vieraillut useissa käyttötiloissa, viimeisimpänä Norjassa, missä Oslon kaupunki noudattaa Hoitoa, ei rangaistuksia -linjaa, vaikka huumeiden käytön rangaistavuutta ei ole poistettu Norjan lainsäädännöstä. Ratkaisuja haetaan yhteistyössä Oslon päihdepalveluiden johdon ja poliisin kanssa säännöllisissä, viikoittaisissa tapaamissa. Suomessakin olisi tarvetta vastaavaan käytäntöön.

Käyttöhuoneissa annetaan myös terveysneuvontaa ja tuetaan huumeriippuvaista pysymään kiinni elämässä ja irtautumaan huumeista ihmisen niin halutessa. Norjassa huumekuolemia halutaan vähentää edelleen. Yksi keino on lisätä käyttöhuoneiden aukioloja. Päätös ympärivuorokautisesta käyttöhuoneiden aukiolosta on tehty, mutta toteutus on vielä ratkaisematta. Mielestäni Norjasta kannattaa ottaa mallia. Normeja ja rajoja tarvitaan yhteiskunnassa, mutta käyttöhuonekokeilu on tärkeä nimenomaan tiedon saannin ja elämänlaadun edis

Jokainen asiakas saa rauhoittua hetkeksi puhtaan käyttötilan peilin, pöydän ja tuolin ääreen käyttämään annoksensa.

tämisen näkökulmista. Huumekuolemien määrä täytyy puolittaa ja tavoitteeksi tulee ottaa nolla huumekuolemaa.

 

Vierailin Oslossa useissa huumetyötä tekevissä yksiköissä 20.-23.6.2022. Kuvat Oslon kaupungin käyttöhuoneesta Prindsen mottakssenter, Hausmanns gate 11.

MirkaVainikka
Sosialidemokraatit Helsinki

Olen myönteisen asenteen ja vahvat yhteiskuntasuhteet omaava, haasteista pitävä, oppimis- ja yhteistyökykyinen Irti Huumeista ry:n toiminnanjohtaja. Koulutukselta olen sosionomi (ylempi amk), lähihoitaja ja ylioppilas.

Rakastan läheisteni lisäksi liikuntaa ja etenkin jalkapalloa. Pidän haasteista ja viihdyn ihmisten seurassa. Arvoissani ihminen tulee aina ensin. <3

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu