Aikuisten välistä yhteistyötä nuoren hyväksi!

Ehkäisevien peruspalvelujen voimakas supistuminen vaikuttaa siten, että lapset, nuoret ja perheet jäävät yksin ilman tukea, tietoa ja apua. Löyhentyneet huumeasenteet heijastuvat aikuisista nuoriin. Huumekokeilut ovat yleistyneet jo yläasteikäisillä, ja huumekuolemia on liikaa, etenkin nuorten huumekuolemat ovat kohtuuton tragedia. Siihen voimme vastata vahvalla ehkäisevällä, toipumista tukevalla ja huumehaittoja vähentävällä työllä.

Vanhempien kanssa käymieni keskustelujen perusteella vaikuttaa, että nuorten huumekuolemien takana on huumekokeiluja sekä laiminlyöntejä niin psykiatrisen hoidossa kuin lastensuojelussa. Kun nuorella on mielenterveysongelmia ja hän jää kiinni päihdekokeiluista, on asia otettava vakavasti ja ammatillista tukea on lisättävä. Tarvitaan vahvaa interventiota, oikeaa lääkitystä ja sosiaalista kuntoutusta. On ymmärrettävä nuoren kokonaistilannetta, jotta voidaan löytää nuorta tukevia keinoja arjessa selviytymiseen, toipumiseen ja vahvistumiseen.

Ei voi olla niin, että diabeteksen, ADHD:n, masennuksen tai jonkin muun sairauden hoitovastuu jätetään nuorelle ja hänen vanhemmilleen, kun päihderiippuvuusdiagnoosi on tullut mukaan kuvaan. Huumeriippuvaiselle tai mieleltään sairastuneelle on turvattava asianmukaiseen hoitoon pääsy hoitotakuun mukaisesti, kuten muillekin sairastuneille. Kaikki tarvittavat palvelut tulee saada yhdeltä luukulta, ihan nuoren ja vanhempien jaksamisenkin vuoksi. Meillä ei ole vara menettää nuoria huumeille sen vuoksi, etteivät palvelurakenteet ole kunnossa. Nuoresta on otetta koppi yhdessä.

Ihmisoikeuksiin kuuluu oikeus päästä hoitoon ja nauttia huumeettomasta elinympäristöstä. Ehkäisevää työtä ei kannata unohtaa. Ennaltaehkäisy säästää monin kerroin kaikkien voimavaroja. Nyt jos koska on syytä turvata ylisukupolvista syrjäytymistä ehkäisevä perhe- ja vertaistoiminta lasten ja nuorten hyväksi. Yhteistyötä! Nuorissa on tulevaisuus.

MirkaVainikka
Sosialidemokraatit Helsinki

Olen myönteisen asenteen ja vahvat yhteiskuntasuhteet omaava, haasteista pitävä, oppimis- ja yhteistyökykyinen Irti Huumeista ry:n toiminnanjohtaja. Koulutukselta olen sosionomi (ylempi amk), lähihoitaja ja ylioppilas.

Rakastan läheisteni lisäksi liikuntaa ja etenkin jalkapalloa. Pidän haasteista ja viihdyn ihmisten seurassa. Arvoissani ihminen tulee aina ensin. <3

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu