Arvovaalit – Muista äänestää

Suomalaisten hyvinvointi tulee turvata. Hyvinvointia on se, että ihmisten ei tarvitse tuntea oloaan turvattomaksi missään suhteessa oli kyse sitten hyvinvointipalveluista tai asunnoista. Ei pidä joutua pelkäämään ulkona liikkumista tai kouluun menoa. Suomea rakennetaan yhdessä ja yhteistyössä. Ei riidellen, syrjien tai arvottaen ihmisiä. On selvää, että nyt sunnuntaina on kyse arvovalinnoista. Mikä on sinulle tärkeää?

Ilo, huolettomuus ja rauha ovat asioita, joista on tullut minulle entistä kallisarvoisempia. Kun päivittäin katsoo surua ja murheita – kasvavia huumekuolematilastoja ja huumehaittoja, on tärkeä pysähtyä ja siirtää katse kauaksi horisonttiin ja valoon. Sinne, missä on toivoa ja mistä saa voimaa. Irti Huumeista ry kannattaa kahden raiteen huumepoliittista linjaa, joka turvaa hoitoon pääsyn ja ehkäisee huumeiden kysyntää ja tarjontaa.

Pohdin usein, miksi THL:n kansantautien listalla ei ole riippuvuussairauksia. Voidaan toki perustella, että ne kuuluvat mielenterveysongelmiin. Mielestäni ajatus on liian löyhä. Riippuvuussairaudet tulisi listata kuten fyysiset sairaudet. THL määrittelee kansantaudit sairauksiksi, joilla on suuri merkitys koko väestön terveydentilalle eli kansanterveydelle. Kansantaudeiksi on Suomessa listattu sydän- ja verisuonitaudit, diabetes, astma ja allergia, syöpäsairaudet, muistisairaudet, tuki- ja liikuntaelinsairaudet ja mielenterveyden ongelmat. Voidaan kysyä myös, miksei mielenterveyden ongelmia ole käyty tarkemmin läpi. Arvelen, etteivät skitsofrenia tai peliriippuvuus ole kansantauteja, mutta niitä todennäköisesti ovat masennus, päihderiippuvuus tai joku muu ICD-10:n mukainen diagnoosi.

Hoitamattomat ja diagnosoimattomat kansantaudit tulevat kalliiksi niin yhteiskunnalle eli meille kaikille kuin yksittäisille ihmisille. Kansantautien riskitekijät tunnetaan jo aika hyvin ja niitä osataan ehkäistä. Myös hoidot kehittyvät koko ajan tehokkaammiksi ja taloudellisemmiksi. Jos ajatellaan esimerkiksi Itä-Suomen sydän- ja verisuonitautien määriä muutamana kymmenenä vuonna, voimme kiittää Pekka Puskan aloittamaa kampanjointia suolan vähentämiseksi, kansalaisten valveutumista ja lääkkeiden kehitystä ja kirurgian edistystä. Uskon, että samanlaisia tuloksia voidaan saada aikaan päihderiippuvuuden kanssa. Tarvitaan ehkäisevää päihdetyötä, terveysneuvontaa, matalan kynnyksen hoitopaikkoja, katkeamattomia hoitopolkuja, hyvää jälkihoitoa ja ennen muuta päihdehoitotakuuta. Kaikki keinot pitää katsoa, käyttötilakokeilua myöten.

Ei saa olla niin, että kansalaiset jäävät terveydenhuollon ulkopuolelle vähävaraisuutensa takia. Tutkimusten mukaan etenkin yksin elävät, eronneet vähävaraiset miehet jättävät käymättä terveyskeskuksessa ja ostamatta lääkkeensä, kun rahasta on tiukkaa. Sama ilmiö on todettu ikäihmisten ja muiden vähävaraisten osalta. On selvää, ettei ole helppoa vaikuttaa sairastamisen kustannuksiin tai varautua niihin ennakkoon. Ihmiset eivät kuitenkaan saa joutua tilanteisiin, joissa pitää valita laskujen maksamisen ja lääkärikäynnin tai lääkkeiden hankkimisen väliltä. Yhteiskunnan on osaltaan huolehdittava suomalaisten selviytymisestä ja varmistettava hoitoon pääsy. Varattomille on mahdollista antaa vapautus terveyskeskusmaksuista. Voidaan tehdä enemmän, esimerkiksi Helsingissä terveyskeskusmaksu on poistettu kaikilta. Tästä on syytä ottaa mallia koko maassa.

Sunnuntaina 2.4.2023 on eduskuntavaalien varsinainen äänestyspäivä. Irti Huumeista ry:n toiminnanjohtajana vetoan sinuun, että käytät ääntäsi.

Irti Huumeista ry:n hallitusohjelmatavoitteet
Irti -lehdessä eduskuntapuolueiden näkökulmat huumekysymyksiin

 

 

MirkaVainikka
Sosialidemokraatit Helsinki

Olen myönteisen asenteen ja vahvat yhteiskuntasuhteet omaava, haasteista pitävä, oppimis- ja yhteistyökykyinen Irti Huumeista ry:n toiminnanjohtaja. Koulutukselta olen sosionomi (ylempi amk), lähihoitaja ja ylioppilas.

Rakastan läheisteni lisäksi liikuntaa ja etenkin jalkapalloa. Pidän haasteista ja viihdyn ihmisten seurassa. Arvoissani ihminen tulee aina ensin. <3

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu