Ennalta ehkäisevät toimet vaativat johdonmukaisuutta ja sitkeyttä sekä uskallusta

Viime viikolla 20.–26.11. vietettiin Lapsen oikeuksien viikkoa. Viikon teemana oli lapsen oikeus hyvinvointiin. Turvattomuus, pelko ja ahdistus ovat riskejä lasten ja nuorten mielen hyvinvoinnille. 

Useat tutkimukset osoittavat, että lapset ja nuoret Suomessa voivat pääosin hyvin, mutta hyvinvointi eriytyy. Eriarvoistuminen näkyy taloudellisesti, koulutuksellisesti, sosiaalisesti sekä terveydellisesti. Syrjäytyminen nuorena on yksilön kannalta vaikeaa korjata ja yhteiskunnan kannalta se on kallista.   

Nuorten väkivaltainen ja rikollinen käytös on erittäin huolestuttava ja ratkaisuja vaativa ongelma. Poliisin mukaan esimerkiksi katujengejä on Suomessa noin kymmenen, ja iso osa niihin kuuluvista on nuoria aikuisia. Katujengien kitkemiseksi on esitetty monenlaisia keinoja; on ehdotettu muun muassa jengiläisten sijoittamista lastensuojelulaitokseen mahdollisimman kauas jengikavereistaan.  

Sosiaalisen median aikakaudella keino on tehoton, sillä nuoret voivat pitää yhteyttä toisiinsa myös muutoin kuin näkemällä fyysisesti. 

Silloin, kun puhutaan lapsen tai nuoren lastensuojelulaitokseen sijoittamisesta, on jo epäonnistuttu ennalta ehkäisevissä toimissa. Laitoshoitoon tukeudutaan esimerkiksi silloin, kun lapsen oireilu on erityisen haastavaa ja lapsen hoito ja kasvatus vaativat erityistä ammatillista osaamista.  

Nuorten ongelmia voidaan torjua ainoastaan pitkäjänteisellä, rakenteisiin sidotulla ennalta ehkäisevällä työllä. Mitä varhaisemmin perheen ja lapsen ongelmat havaitaan sitä tehokkaammin ja edullisemmin niihin voidaan puuttua. Nuorten on päästävä kasvamaan arvostetuksi osaksi yhteiskuntaa, ja siihen tarvitaan resursseja.  

Tarvitaan muun muassa pitkäjänteisiä ja rakenteisiin pureutuvia keinoja. Näihin keinoihin kuuluu riittävä määrä nuoria tukevia aikuisia oppilaitoksissa, kouluterveydenhuollon ja kuraattorien toimintaedellytysten vahvistaminen, julkisen ja kolmannen sektorin moniammatillinen yhteistyö sekä nuorten ongelmia huomioon ottavaa politiikka.  

MirkaVainikka
Sosialidemokraatit Helsinki

Olen myönteisen asenteen ja vahvat yhteiskuntasuhteet omaava, haasteista pitävä, oppimis- ja yhteistyökykyinen Irti Huumeista ry:n toiminnanjohtaja. Koulutukselta olen sosionomi (ylempi amk), lähihoitaja ja ylioppilas.

Rakastan läheisteni lisäksi liikuntaa ja etenkin jalkapalloa. Pidän haasteista ja viihdyn ihmisten seurassa. Arvoissani ihminen tulee aina ensin. <3

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu