Helsingin on eliminoitava C-hepatiitti vuoteen 2028 mennessä!

Suomi on asettanut tavoitteeksi C-hepatiitin eliminoinnin Suomesta 2030 mennessä Maailman terveysjärjestön WHOn esimerkin mukaisesti. WHOn tavoitteena on saada C-hepatiitti eliminoitua merkittävänä terveysongelmana maailmasta samaan vuoteen mennessä. Esimerkiksi Norja on sitoutunut samaan kansainväliseen tavoitteeseen, mutta sen pääkaupunki Oslo on asettanut tavoitteeksi eliminoida C-hepatiitin jo 2023. Helsingin tulee näyttää mallia ja asettaa oma tavoiteaikataulu eliminoinnille. Tavoitteen tulee olla kunnianhimoisempi kuin vuosi 2030.

Suomessa on olemassa kansallinen C-hepatiittistrategia ja hoitopolkusuositus. Tartuntatautilaki yhdessä sosiaali- ja terveydenhuoltolain kanssa velvoittavat yksiselitteisesti hoitamaan C-hepatiittia sairastavan viivytyksettä. Sitoumuksista huolimatta merkittävä osa potilaista ei Helsingissä saa tarvitsemaansa hoitoa. Helsingin linjaus on se, että 500 ihmistä vuodessa hoidetaan. Tämä on parannus, muttei riittävä toimi eliminointitavoitteeseen nähden.

Oikea-aikainen hoito vähentää kansakunnan virustaakkaa ja tuo pitkällä tähtäimellä mittavia kustannussäästöjä. C-hepatiittia on hoidettu aktiivisesti huumeita käyttävien ihmisten keskuudessa pilottina Helsingissä Symppiksessä. Oleellista suonensisäisesti huumeita käyttävien hoidossa on se, että hoito tehdään yhteisöllisesti ja samanaikaisesti. Tulokset pilotista olivat positiivisia. Työ jatkuu, ja siihen tarvitaan resursseja.

C-hepatiitin hoito maksaa erikoissairaanhoidossa paljon. Hoidon siirtäminen perusterveydenhuoltoon sekä matalan kynnyksen ja kynnyksettömien paikkojen yhteyteen on Suomen hepatiittistrategian mukaista. Lisäksi tarvitaan uusia työtapoja tartunnan saaneiden tavoittamiseksi ja hoitamiseksi. Tarvitaan etsivää C-hepatiittityötä, jotta ihmisiä saadaan testattua ja hoitoja aloitettuja. Oslossa tähän työhön on kehitetty ”hoitajat pyörillä” -toimintamalli. Helsingin tulee toimia Suomen veturina ja esimerkkinä niin kunnille kuin sote-alueille, jotta C-hepatiitin eliminointitavoitteeseen päästään. Ehdotan, että Helsinki linjaa eliminoivansa C-hepatiitin vuoteen 2028 mennessä sekä tekee listauksen tarvittavista toimenpiteistä.

Haittoja vähentävän työn kehittämisverkosto 28.9.2022 klo 13.30–15.00 Tervetuloa kuulolle.
Tarkemmin tilaisuudesta: Miten Hepatiitti C voidaan eliminoida? Tule kuulemaan kuinka asiaa hoidetaan Norjassa sekä Suomessa! | Facebook

#HCV #Chepatiitti #tartuntatauti #maksasairaus #WHO #Suomi #Norja #Oslo #Helsinki #KäyTestissä #KohtaavaTyö #Symppis #IrtiHuumeista #KiinniElämässä

MirkaVainikka
Sosialidemokraatit Helsinki

Olen myönteisen asenteen ja vahvat yhteiskuntasuhteet omaava, haasteista pitävä, oppimis- ja yhteistyökykyinen Irti Huumeista ry:n toiminnanjohtaja. Koulutukselta olen sosionomi (ylempi amk), lähihoitaja ja ylioppilas.

Rakastan läheisteni lisäksi liikuntaa ja etenkin jalkapalloa. Pidän haasteista ja viihdyn ihmisten seurassa. Arvoissani ihminen tulee aina ensin. <3

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu