Hoitotakuu käyttöön päihde- ja psykiatrisessa hoidossa

Hoitoon pääsystä säädetään terveydenhuoltolaissa. Sote-uudistuksella pyritään vähentämään raja-aitoja sosiaali- ja terveydenhuoltotyössä, mikä on erittäin toivottavaa. Samalla hoitotakuu on ulotettava päihde- ja psykiatriseen hoitoon. Hoitoon pääsyn helpottamisella voidaan vähentää niin itsemurhia kuin yliannostuksia.

Päihdehuollossa hoitotakuuta sovelletaan korvaushoidossa ja fyysisin syin esimerkiksi yliannosten yhteydessä. Se ei riitä, vaan hoitotakuu täytyy saada muuhunkin päihdehuoltoon. Hoidon tarve tulee arvioida niin sosiaalisin, fyysisin kuin psyykkisin perustein. Tällä hetkellä monet päihderiippuvaiset ihmiset joutuvat odottamaan hoitoon pääsyä jopa useita viikkoja. Tämä on kohtuutonta, kun huomioi päihderiippuvuussairauden uhan ihmisen hengelle.

Huumekuolemien määrän kasvu on saatava pysähtymään. THL:n ennakkotietojen mukaan viime vuonna kuoli keskimäärin neljä ihmistä viikossa huumeisiin. Viimeaikaiset huumekuolemat Turussa ja pääkaupunkiseudulla eivät valitettavasti ennakoi muutosta parempaan. Yksi tärkeimmistä ratkaisuista on hoitoon pääsyn helpottaminen. Ensimmäinen askel on pääsy akuutisti vieroitushoitoon viikon sisällä hoidon tarpeen arvioinnista.

Kun hoitoon pääsy on tehty liian vaikeaksi ja kestää liian kauan, moni ei ikinä pääse hoidon piiriin. Tämä vaikuttaa myös huumeriippuvaisen läheisten henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin.

Päihderiippuvuus vaatii ajoittain akuuttia interventiota. Kun päihderiippuvuutta sairastava myöntää riippuvuutensa, silloin tuen tulee olla tarjolla. Liian usein tuolloin testataan motivaatiota, joka katoaa monesti odotellessa ja jatkettaessa päihteiden käyttöä. Nykyinen päihdehoito ei vastaa riittävästi tähän ihmisen omaan hoidontarpeen tunnistamiseen. Päihde- ja psykiatrisessa hoidossa on syytä arvioida hoitotakuuajat pikimmiten. Vieroitushoito on sairauden akuuttihoitoa, niinpä hoitotakuu tulee ulottaa myös hoitoon pääsyyn.

Sote-uudistuksessa tulee pitää kiinni kansalaisen eduksi tehdyistä määräajoista niin sosiaali- kuin terveydenhuollon puolella. Toivon, että päättäjät rohkenevat ulottaa hoitotakuun päihde- ja psykiatriseen hoitoon. Nyt tarvitaan poliittista tahtoa.

Kirjoitus on julkaistu Turun Sanomissa 11.5.2021.

MirkaVainikka
Sosialidemokraatit Helsinki

Olen myönteisen asenteen ja vahvat yhteiskuntasuhteet omaava, haasteista pitävä, oppimis- ja yhteistyökykyinen Irti Huumeista ry:n toiminnanjohtaja. Koulutukselta olen sosionomi (ylempi amk), lähihoitaja ja ylioppilas.

Rakastan läheisteni lisäksi liikuntaa ja etenkin jalkapalloa. Pidän haasteista ja viihdyn ihmisten seurassa. Arvoissani ihminen tulee aina ensin. <3

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu