Huumelinjauksien tueksi tarvitaan tulevaisuuteen katsova huumestrategia

Huumekeskustelun ytimessä on nyt puhuttu huumeiden käyttöhuoneista. Kysymys itse, eli mitä ja keitä käyttöhuonekokeilulla tuettaisiin ja kuinka se toimisi huumekysymyksen ratkaisemiseksi, on marginaalinen. Huumekysymys on lävistää useita hallintokuntia, ja asiaa on syytä linjata niin vauvan kuin vaarin näkökulmista.

Surullista on se, että huumekysymyksen kannalta oleelliset strategiat; päihde- ja riippuvuusstrategia sekä mielenterveysstrategia ja itsemurhien ehkäisyohjelma- sekä lapsistrategia, taistelevat olemattomin täytäntöönpanoresurssein. Huumekysymyksen ratkaisut vaativat ymmärrystä niin mikro- kuin makrotasolta ja lisäksi ajankohtaista tietoa päihteillä oireilevien lasten ja nuorten sekä heidän toimintaympäristönsä näkökulmista, huumekaupasta käyttöön ja toipumiseen.

Huumekysymys on ihmisoikeuskysymys, joka ei ratkea kepillä ja rangaistuksilla. Ei lastensuojeluyksiköiden tämänhetkisillä resursseilla. Ei, ellei lisätä ymmärrystä niin palliatiivista hoitoa tarvitsevien huumeriippuvaisten kuin lasten ja nuorten sekä ikääntyvien huumehaasteisiin. Huumehaittojen vähentämiseksi vaaditaan valtiollisia toimia. Niissä tulee ottaa huomioon ympäristönäkökulmat, rikollisuus, aineiden määrän kasvu ja huumekaupan yhä kohtuuttomammat ilmiöt.

Mielestäni käyttöhuonekokeilu on tervetullut. Mahdollisista käyttöhuoneista sekä sotealan terveysneuvontayksiköistä tulee koota myös tietoa siitä, millaisia ehkäiseviä vaikutuksia haittoja vähentävällä työllä on. Kuitenkaan käyttöhuoneet eivät yksin taita huumekuolemien kasvua eivätkä paranna alaikäisten päihteillä oireilevien nuorten tilannetta. Tarvitaan huumestrategia ja sen toteuttamiseen kunnon resurssit!

MirkaVainikka
Sosialidemokraatit Helsinki

Olen myönteisen asenteen ja vahvat yhteiskuntasuhteet omaava, haasteista pitävä, oppimis- ja yhteistyökykyinen Irti Huumeista ry:n toiminnanjohtaja. Koulutukselta olen sosionomi (ylempi amk), lähihoitaja ja ylioppilas.

Rakastan läheisteni lisäksi liikuntaa ja etenkin jalkapalloa. Pidän haasteista ja viihdyn ihmisten seurassa. Arvoissani ihminen tulee aina ensin. <3

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu