Ihmiskeskeiset hyvinvointialueet turvaavat mielen ja kehon sotepalvelut

Kaikkien aikojen ensimmäiset aluevaltuustot aloittavat pian toimintansa. Kun yhteiskunta muuttuu, on palvelujen muututtava. Irti Huumeista ry toivoo, että alueiden valtuutetut ottavat tavoitteekseen syrjäytymisen estämisen ja hyvinvointierojen kasvun vähentämisen. Yksi keskeinen sote-palvelujen kehittämisen paikka on huumeita käyttävien, toipuvien ja heidän läheistensä hyvinvoinnin lisääminen. Hoitotakuu päihde- ja mielenterveyspalveluihin olisi auttanut ja pelastanut elämälle monia huumeriippuvuutta sairastavia sekä monia läheisiä sairauslomilta ja työkyvyttömyydeltä. Hoitotakuu päihde- ja mielenterveyspalveluihin on viimein saatava voimaan ja käytäntöön, kaikilla hyvinvointialueilla.

Haluan muistuttaa, että huumeita käyttävän ongelmat koskettavat aina koko perhettä ja usein muitakin läheisiä. Läheisiä löytyy kaikista ikäluokista ja sosioekonomisesta ryhmistä. Kyse on mielenterveystyöstä, jota ei saa laiminlyödä.

Mielenterveysomaisten keskusliitto – FinFami ry:n slogan kiteyttää läheistyön tarpeen: ”Kun yksi sairastuu, monen maailma muuttuu.” Ihmisen sairastuttua fyysisesti tai psyykkisesti myös hänen lähipiirinsä oirehtii. Ihmisen sairastuttua hengenvaaralliseen tautiin, päihderiippuvuuteen, myös monet hänen läheisistään sairastuvat. Kustannukset ovat suuret niin inhimillisesti kuin taloudellisesti. Läheisten sairauspoissaoloja ja työkyvyttömyyttä on mahdollista ehkäistä toimivilla läheisten palveluilla. Tämä käy ilmi useissa Irti Huumeista ry:n läheistoiminnan vaikuttavuuden arviointikyselyissä.

Mitä sitten pitää tehdä? Huumeita käyttävien hoitoon pääsy ja hoito tulee turvata, onpa kyse fyysisistä sairauksista, kuten C-hepatiitista, tai psyykkisistä sairauksista, kuten psykooseista, tai pelkästään ihmisen toivosta toipua riippuvuussairaudesta. Moniammatillinen ja pitkäjänteinen hoito helpottaa myös läheisten kuormitusta. Lisäksi tarvitaan päihdehuoltolain mukaista tukea perheille ja muille läheisille. Toiminnan voi toteuttaa yhteistyössä Irti Huumeista ry:n läheistyönkeskuksen kanssa tai palkkaamalla läheistyöhön keskittyvää ammattihenkilökuntaa. Pääasia on, että asia hoidetaan kuntoon hyvinvointialueilla.

Hyvinvointialueiden palvelut ovat avainasemassa hyvinvointierojen kaventamisessa ja syrjäytymisen ehkäisyssä. Mielen hyvinvointiin pitää sijoittaa. Hoitotakuu päihde- ja mielenterveyspalveluihin on varmistettava. Näin takaamme, ettei kukaan syrjäydy hoidon puutteen takia. Kyse on ihmisoikeuksista, oikeudesta ruumiin- ja mielenterveyteen. Toivon kaikille aluevaltuutetuille voimia ja halua hoitaa sote-palvelut kuntoon. Toimitaan yhdessä, jotta sote-palvelut kehittyvät inhimilliseen suuntaan.

MirkaVainikka
Sosialidemokraatit Helsinki

Olen myönteisen asenteen ja vahvat yhteiskuntasuhteet omaava, haasteista pitävä, oppimis- ja yhteistyökykyinen Irti Huumeista ry:n toiminnanjohtaja. Koulutukselta olen sosionomi (ylempi amk), lähihoitaja ja ylioppilas.

Rakastan läheisteni lisäksi liikuntaa ja etenkin jalkapalloa. Pidän haasteista ja viihdyn ihmisten seurassa. Arvoissani ihminen tulee aina ensin. <3

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu