Ikääntyvät ja huumeet – uusia haasteita terveydenhoitoon

Huumeiden käyttöön liittyvät trendit ovat muuttuneet huomattavasti viime vuosikymmeninä. Myös ikäihmisten huumeiden käyttö on kasvussa. Ilmiötä on tutkittu liian vähän, vaikka haasteet palvelujärjestelmässä näkyvät jo nyt.

Kivunhoitoon, unettomuuteen ja muihin oireisiin käytetään lääkkeitä ja päihteitä sekaisin. Sekakäytön riskeistä informoimisessa on paljon parantamisen varaa. Ikääntyvien ja ikäihmisten terveys ja terveysriskit on huomioitava erityisesti geriatriassa ja sen kehittämisessä. Nuorten ja työikäisten, tulevien ikäihmisten, päihteiden käyttö on erilaista, kuin se on esimerkiksi sota-aikana syntyneillä. Tähän on syytä varautua.

Ikäihmisten päihderiippuvuuteen pitää tarttua nykyistä helpommin. Ei voi olla niin, että esimerkiksi sydän- tai aivoinfarktin saanut päihderiippuvainen kotoutetaan samalla tavoin kuin ikäihminen ilman päihderiippuvuutta. Päihderiippuvaisen riskit kuntoutumiselle on suuremmat, sillä hän ei välttämättä sisäistä hoito-ohjeita muiden tavoin.

Päihderiippuvaisten ikääntyneiden osalta eritysesti muistin tutkiminen on tärkeää, samoin kotipalvelujen tarpeiden kartoittaminen. Sote-uudistuksen käynnistyessä hyvinvointialueilla pitää turvata se, että ikääntyvät kohdataan kokonaisvaltaisesti ja että heille suunnattua päihdetyötä kehitetään asianmukaisesti.

Meillä ei ole varaa unohtaa tätä puolta ikääntyvien terveydenhoidossa ja palveluissa. Mitä hyväkuntoisempia ikääntyvämme ovat, sitä enemmän he pystyvät osallistumaan yhteiskuntaan sekä omaistensa ja läheistensä elämään. Ikäihmisillä on paljon annettavaa, mutta myös meidän pitää antaa heille. Pohdimme ikäihmisten ja huumeiden suhdetta tuoreessa Taite-lehdessämme.

Huhtikuussa järjestämme webinaarin Ihmisarvoista elämää – Huumeet ja ikäihmiset, tarkemmin 23.4. klo 10-11.50 . Webinaari on maksuton, mutta ilmoittautuminen on pakollista. Lisätietoa ohjelmasta ja ilmoittautumislinkki löytyvät tapahtuman Face-sivulta: Irti Huumeista ry:n Superviikonloppu | Facebook.

Toivon, että ikäihmisten ja huumeiden suhteesta puhutaan nykyistä enemmän ja että asiaan paneudutaan vahvalla tutkimusotteella.

Pidetään huolta, että voimme tulevaisuudessa sanoa Vappu Taipaleen tavoin: ”Jokainen ikä on paras ikä.”

MirkaVainikka
Sosialidemokraatit Helsinki

Olen myönteisen asenteen ja vahvat yhteiskuntasuhteet omaava, haasteista pitävä, oppimis- ja yhteistyökykyinen Irti Huumeista ry:n toiminnanjohtaja. Koulutukselta olen sosionomi (ylempi amk), lähihoitaja ja ylioppilas.

Rakastan läheisteni lisäksi liikuntaa ja etenkin jalkapalloa. Pidän haasteista ja viihdyn ihmisten seurassa. Arvoissani ihminen tulee aina ensin. <3

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu